Online přednáška seznámí studenty s tématy výstavy Sluneční králové, tj. s obdobím stavitelů pyramid, s archeologickou lokalitou Abúsír, s prací českého egyptologického týmu v této lokalitě a s jejich nejvýznamnějšími objevy. Současně se přednáška zaměří na problematiku slunečního kultu, posmrtného života, písemnictví a kulturního odkazu staroegyptské civilizace. Online setkání bude rozděleno na přednáškovou (cca 45minutovou) a diskusní část (cca 15minutovou, s možností prodloužit dle potřeby).

Technické vybavení: internetové připojení, webkamera (doporučená), mikrofon; program bude veden přes platformu MS Teams, odkaz k připojení a instrukce k programu budou zaslány e-mailem; v případě, že zvolená platforma není pro školu vyhovující, po dohodě je možné se připojit přes jiné platformy, jimiž disponuje objednávající škola.

Objednávky: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Klíčová slova: egyptologie, Abúsír, sluneční kult, posmrtný život, kulturní odkaz, písemnictví

Výstupy žák: vnímá význam egyptologie v současnosti; je seznámen s prací českých egyptologů; orientuje se v náboženské, kulturní a společenské otázce


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
500 Kč/třída