Program seznámí studenty s tématy výstavy Sluneční králové, tj. s obdobím stavitelů pyramid, s archeologickou lokalitou Abúsír, s prací českého egyptologického týmu v této lokalitě a s jejich nejvýznamnějšími objevy. Současně se zaměří na problematiku slunečního kultu, posmrtného života, písemnictví a kulturního odkazu staroegyptské civilizace. 

Objednávky: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443, platba možná pouze na fakturu

Varianty programu: program je možno uskutečnit buď jako online přednášku, či prezenčně jako komentovanou prohlídku přímo ve výstavě; zvolenou variantu upřesněte ve svém e-mailu.

Čas programů: program je nabízen pouze v čase 13.15

Průběh návštěvy: školní skupina vstupuje do výstavy společně s ostatními návštěvníky v čase 12.45 a během následujících 30 minut si může samostatně prohlédnout výstavu. Program začíná v 13.15 setkáním s lektorem/lektorkou v prostoru před výstavou. Nejpozději ve 14.30  je třeba výstavu opustit spolu s ostatními návštěvníky. Vstupenky je nutno si vyzvednout vždy nejpozději před 12.45 v den prohlídky, později není možné je vydat. 

Technické vybavení (platí pro online programy): internetové připojení, webkamera (doporučená), mikrofon; program bude veden přes platformu MS Teams, odkaz k připojení a instrukce k programu budou zaslány e-mailem; v případě, že zvolená platforma není pro školu vyhovující, po dohodě je možné se připojit přes jiné platformy, jimiž disponuje objednávající škola.

Prosíme účastníky lektorovaných programů, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. V případě, že objednáváte lektorovaný program pro více než 20 účastníků (včetně pedagogického doprovodu), je třeba:

  • před programem zaslat na e-mail vzdelavani@nm.cz jmenný seznam všech účastníků programu s telefonními čísly na všechny členy pedagogického doprovodu 
  • na místě před programem odevzdat čestné prohlášení, že všichni přítomní splňují jednu z následujících podmínek vstupu:
    • absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem starého nejvýše 7 dní, 
    • absolvování POC (tzv. antigenního) testu s negativním výsledkem starého nejvýše 72 hodin,
    • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce, aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Objednávky: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Klíčová slova: egyptologie, Abúsír, sluneční kult, posmrtný život, kulturní odkaz, písemnictví

Výstupy žák: vnímá význam egyptologie v současnosti; je seznámen s prací českých egyptologů; orientuje se v náboženské, kulturní a společenské otázce


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
500 Kč/třída (online) 900 Kč/třída + 100 Kč/žák (prezenční), max. 3 osoby ped. doprovodu zdarma