Jedná se často i o takové skladby, kterými on sám chtěl některé okamžiky svého života popsat. Program probíhá v expozici.

V současné době jsou objednávky tohoto programu dočasně pozastaveny. Místo programu je možné objednat komentovanou prohlídku expozice. Děkujeme za pochopení. 

Cílenost: 4.–9. třída ZŠ

Objednávky: alena.reichova@nm.cz, tel.: 222 221 325

Vzdělávací obor: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: Bedřich Smetana, Libuše, Národní divadlo, klasická hudba 19. století

Výstupy žák: zná základní informace o Smetanově životě, jeho nejvýznamnější díla; je schopen hudbu vnímat adekvátně jejímu obsahovému tématu


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Délka
90 minut, 120 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
30 Kč/žák + 900 Kč/třída, pedagogický doprovod zdarma