Lektorovaný program představí téma výstavy Hudební zvěřinec, kterým je hudební inspirace přírodou. Skladatelé a hudebníci si již dávno všimli libozvučných hlasů ptáků, řevu šelem nebo tajuplných signálů hmyzu. Zvířata tak autory přímo inspirovala k napsání mnoha krásných skladeb. Zvíře se stává předmětem hudebního ztvárnění jako konkrétní bytost nebo jako nositel určitých vlastností, které člověk zvířatům, zpravidla chybně, přisuzuje. Díky propojení přírodovědeckých a hudebních sbírek se žáci seznámí přímo se zvířaty, která se nejčastěji vyskytují v hudbě lidové, klasické i populární, baletu či filmu.


Volné termíny: Program probíhá každý čtvrtek mezi 10–16 hod. Pro rezervaci termínu nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese cmh@nm.cz. Do objednávky uveďte název programu, školy, věk a počet žáků a preferovaný termín včetně času.

Objednávky: cmh@nm.cz

Klíčová slova: hudba, hudební skladby, balet, inspirace, zvířata, hlasy zvířat

Výstupy žák: definuje několik skupin zvířat podle jejich výskytu v hudbě, dokáže uvést skladby spojené se zvířaty a vysvětlit důvody inspirace, chápe přisuzování lidských vlastností zvířatům a umí uvést několik příkladů z hudby


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma