Na stejnojmenné výstavě žákům názorně předvedeme, jak se příroda potkává s uměním. Člověk nebyl nikdy hluchý ke zvukům přírody a nechal se jimi inspirovat od lidové hudby až po nejslavnější skladatele. Žáci se během programu zábavnou formou seznámí s různými skupinami zvířat, které zanechaly stopu v hudbě – ať už v hudebních nástrojích, jako inspirace hudebních motivů nebo nositelé určitých vlastností ve známých hudebních dílech. Zaměříme se na jejich vnímání, rozpoznávání a pochopení, a to i skrze vlastní hudební produkci.


Pro rezervaci termínu nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese cmh@nm.cz. Do objednávky uveďte název programu, školy, věk a počet žáků a preferovaný termín včetně času.

Volné termíny:

  • čtvrtek 02. 6. od 13:00, 14:00, 15:00  
  • pátek 10. 6. od  10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 
  • čtvrtek 16. 6. od 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 
  • středa  22. 6. od 13:00, 14:00, 15:00  
  • čtvrtek 30. 6. od 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Lektorovaný program je možné po dohodě objednat i během letních prázdnin.

Objednávky: cmh@nm.cz

Klíčová slova: hudba, hudební nástroje, hudební skladby, inspirace, zvířata, hlasy zvířat

Výstupy žák: pojmenuje si hudební nástroj inspirovaný či vyrobený ze zvířete; dokáže uvést skladbu napodobující zvuky zvířat a skladbu, která má zvíře v názvu; chápe přisuzování lidských vlastností zvířatům a umí uvést několik příkladů z hudby


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma