Vědecké zaměření:

 • české a československé dějiny 19. a 20. století, dějiny Vysočiny

Vzdělání:

 • Univerzita Karlova, Praha, 1999, Mgr., historie-slovakistika
 • Masarykova univerzita, Brno, 2001, PhDr. české dějiny
 • Univerzita Karlova, Praha, 2005, Ph.D., české dějiny
 • Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, docent, české dějiny

Předchozí působení:

 • 2001–2002, Ministerstvo kultury ČR, referent
 • 2003–2006, Národní muzeum, náměstek generálního ředitele
 • 2006–2014, Filosofická fakulta UK v Praze, děkan
 • od 2014, Národní muzeum, náměstek generálního ředitele

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

 • 2008, výzkumný pobyt, New York University
 • Přednášky v zahraničí: USA, Spolková republika Německo, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Itálie

Granty:

 • od 2016, člen výzkumného týmu projektu COURAGE, programu EU Horizont 2020, Filosofická fakulta UK

Muzejní práce (výstavy/expozice, apod.):

 • 2014–2015, spoluautor expozičního projektu „Centrum stavitelského dědictví – Plasy“
 • 2012–2014, koordinátor odborného týmu pro přípravu scénáře budoucího Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu
 • 2011–2015, spoluautor rozhlasových seriálů „Rozděleni železnou oponou“, „Tváře undergroundu“, „Ozvěny normalizace“, „Fenomén Karel Kryl“, „Rozděleni železnou oponou“, „Sport za železnou oponou“
 • 2011, kurátor výstavy „Zničené kostely severních Čech 1945–1989“, realizace Česká republika, Spolková republika Německo
 • 2011, kurátor výstavy „Svobodně!“, 60 let vysílání Rádia Svobodná Evropa, spoluorganizátor celého projektu připomenutí 60 let vysílání
 • 2009–2013, autor scénáře a hlavní kurátor stálých expozic Muzea Vysočiny Třebíč: Lidé. Místa. Osudy, autor dětské vzdělávací expozice „Cesty časem“ tamtéž.
 • 2009, kurátor mezinárodní výstavy – „Rakousko. Česko. Rozděleni. Odloučeni. Spojeni.“ Dolnorakouská zemská výstava 2009, Telč – Raabs – Horn
 • 2007, kurátor výstavy Alois Klar – 200 let péče o nevidomé v Čechách, realizace Česká republika, Spolková republika Německo
 • 2006, spoluautor projektu Národního muzea Barrande I. – vědeckovýzkumný park kulturního dědictví

Pedagogická činnost:

Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, výuka od 2001 (Ústav východoevropských a slavistických studií, Katedra středoevropských studií, Ústav českých dějin, Ústav informačních studií a knihovnictví), předměty: slovenské dějiny, starší uherské dějiny, soudobé české dějiny, muzejnictví, výuka v češtině i angličtině v rámci programu Erasmus

Ostatní aktivity:

 • od 2014, předseda redakční rady časopisu MUZEUM
 • 2012–2013, člen komise ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro revizi maturitní zkoušky
 • od 2012, člen Vědecké rady Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského
 • 2011–2015, člen Vědecké rady Masarykovy univerzity
 • 2010–2012, člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
 • od 2007 dosud, člen Dozorčí rady Masarykova ústavu – Archivu AV ČR, v.v.i.
 • od 2007 dosud, člen správní rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové, místopředseda
 • 2007–2014, člen Rady Národního muzea
 • od 2004 dosud, člen Vědecké rady Národní knihovny
 • 2007–2012, člen Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Bibliografie:
(vybraná, pouze publikace)

Vědecké monografie

 • STEHLÍK, M.: Babické vraždy 1951, Praha 2016, ISBN: 978-80-200-2593-7, 256 s.
 • STEHLÍK, M.: Slovensko. Země probuzená 1918–1938, Academia, Praha 2015, ISBN: 978-80-200-2405-3, 196 s.
 • TÓTH, A., NOVOTNÝ, L., STEHLÍK, M.: Národnostní politika v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu, Praha 2012, ISBN: 978-80- 7308-413-4, 720 s.
 • STEHLÍK, M.: Slavonické dvacáté století. 1900–1960., Dačice 2009, ISBN: 978-80- 254-5804-4, 109 s.
 • STEHLÍK, M.: Češi a Slováci 1882–1914. Nezřetelnost společné cesty, Praha 2009, ISBN 978-80-87258-16-3, 170 s.
 • STEHLÍK, M.: Židé na Dačicku a Slavonicku 1670–1948, Dačice 2002, ISBN: 80-238-9244-4, 96 s (5AA).

Kapitoly ve vědeckých monografiích

 • Kol. autorů: Dějiny Jemnice (STEHLÍK, M.: Židovská komunita v Jemnici 1848–1942), Jemnice 2010, ISBN: 978-80-254-8682-5, s. 471–482.
 • Kol. autorů: Dačicko. Slavonicko. Telčsko. (STEHLÍK, M.: Vývoj v období let 1914–1960, s. 289–307), Vlastivěda moravská, Brno 2005, ISBN: 80-7275-059-3, 1070 s.
 • Kol. autorů: Dějiny Dačic, (STEHLÍK, M: kapitoly IX-XV, s. 269–382), Dačice 2002, ISBN: 80-238-9658-X, 459 s.
 • Kol. autorů: Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě, (STEHLÍK, M: 51 portrétů osobností, 50 s.), Dačice 2000, ISBN: 80-238-6777-6, 180 s.
 • Bárta, M., Kovář, M.: Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců. (STEHLÍK, M.: Dějiny demokracie a demokratických procesů. Dvě století rozvoje, anebo degradace, s. 537–549.), Academia, Praha 2013, ISBN: 978-80-200-2310-8, 560 s.
 • Hlaváček, P. (ed.): České vize Evropy? Manuál k evropské debatě. (STEHLÍK, M.: Země, nebo lidé bez vizí?, s. 100–103, Academia, Praha 2014.

Ediční/redakční činnost

 • Kol. autorů: Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě, (ed. STEHLÍK M., KUČEROVÁ, M.), Dačice 2000, ISBN: 80-238-6777-6, 180 s.
 • Kol. autorů: Verschwundene Lebenswelt – Vergessener Alltag – Zapomenutý všední den, (ed. MÄHNER, P., PERZI, N., PÖTSCHER, F., STEHLÍK, M.), Waidhofen a.d. Thaya 2001, 62 s.
 • Kol. autorů: Zapomenutý všední den – 20. století v zrcadle středoevropského regionu/Vergessene Lebenswelt – Verschwundener Alltag. Das 20. Jahrhundert im Spiegel einer mitteleuropäischen Region, (ed. PERZI, N, STEHLÍK, M., Dačice/Waidhofen a.d. Thaya 2001, ISBN: 3-85252-440-7, 238 s.
 • Kol. autorů: Österreich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint. Niederösterreichische Landesausstellung 2009, (ed. KARNER, S., STEHLÍK, M.), Schallaburg 2009, ISBN: 900- 88-9500-923-9, 543 s.
 • Valenová, D.: Nic nedává, kdo nedá sám sebe. Deník 1945–1960, (ed. STEHLÍK, M., STEHLÍKOVÁ, L.), Praha 2012, ISBN: 978-80-87211-68-7, 246 s.
 • Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR, (eds. STEHLÍK, M., SPRENGNAGEL, G.), FF UK/Togga, ISBN: 978-80-7308-480-6, Praha 2014, 270 s.
 • Když byla Třebíč ještě Valdštejnská. Vzpomínky Starorakušanky 1938-1960, (eds. STEHLÍK, M., CHUNDELOVÁ, K.), Třebíč 2014, ISBN: 978-80-86894-29-4, 176 s.

Popularizační texty

Publikace

 • STEHLÍK, M.: Český Rudolec v bouřlivém půlstoletí 1918–1960, Dačice 2007, ISBN: 978-80-254-1155-1, 66 s.
 • STEHLÍK, M.: KSČ proti katolické církvi. Dačický okres 1948–1960, Dačice 2004, ISBN: 80-239-2840-6, 63 s.
 • STEHLÍK, M.: Návrat paměti krajiny Staré Město pod Landštejnem, Staré Město pod Landštejnem 2000, ISBN: 80-239-5101-7, 71 s.
 • STEHLÍK, M.: Století. Obrazy dvacátého věku, Praha 2011, 86 s.
 • STEHLÍK, M., DENČEVOVÁ, I., STÁREK, F.: Tváře undergroundu, Praha 2012, 238 s.
 • STEHLÍK, M., DENČEVOVÁ, I. a kol.: Fenomén Karel Kryl, Praha 2014, 158 s.
 • STEHLÍK, M., HLAVÁČEK, P.: (eds.): Rozdělený svět? Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou, Praha 2016, 296 s.