EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Sbírka novodobých českých dějin

Sbírka novodobých českých dějin obsahuje přes 22 tisíc sbírkových předmětů, z nichž je 21 511 zapsáno v CES.

Prezentace sbírky veřejnosti

Sbírkové předměty jsou vystaveny ve stálé expozici Národního muzea s názvem "Křižovatky české a československé státnosti".
Expozice je umístěna v Národním památníku na Vítkově, kde sídlí také Oddělení novodobých českých dějin, které sbírku spravuje.

Více informací o Národním památníku na Vítkově naleznete zde (otevírací doba, vstupné, výstavy).

Výzvy


Sbírku spravuje Oddělení novodobých dějin.

Přehled oddělení Historického muzea


Sbírkový fond Hmotná kultura každodenního života

Tento soubor předmětů je nejrozsáhlejším sbírkovým fondem oddělení a zahrnuje množství předmětů a dokumentů zachycujících každodenní život našich předků v různých oblastech jejich života. Zachycuje tak odívání, obchod, reklamu. Privátní i veřejné projevy života lidské společnosti. Včetně dokumentace politického, kulturního a hospodářského života.

Sbírkový fond Volynští Češi

Obsahuje fotoarchiv, sbírku archivních dokumentů, kroniky, ukázky vybavení domácnosti, volyňského hospodářství, školství a kultury.

Sbírkový fond Pokarpatská Rus

Obsahuje předměty z období 1. ČS republiky vážící se k dějinám tehdejší Podkarpatské Rusi.

Sbírkový fond Drobné tisky

Obsahuje drobné tisky, vyhlášky, vstupenky, osobní doklady atd.

Sbírkový fond Plakáty

Obsahuje dobové plakáty – agitační, kulturní a politické.

Sbírkový fond Fotoarchiv

Obsahuje obrazové dokumenty k dějinám 20. století.

Sbírkový fond Noviny a časopisy

Obsahuje dobová periodika (jednotlivé výtisky novin a časopisů, převážně pro výstavní využití).

Sbírkový fond Plastiky, obrazy

Obsahuje plastiky a obrazy z českých a československých dějin 20. století. Cílem sbírkového fondu je dokumentovat politickou ideu československé státnosti jak meziválečné doby tak z období po roce 1948. To jak žánrovými tak portrétními artefakty.

Sbírkový fond Dějiny českého skautingu

Obsahuje předměty a dokumenty k dějinám českého skautingu od jeho založení v roce 1912 až do dnešních dnů.

Sbírkový fond Dějiny protikomunistického odporu a komunistické perzekuce

Obsahuje předměty a dokumenty k dějinám protikomunistického odporu, III: odboje a perzekuce totalitní komunistické moci.

Sbírku spravuje Oddělení novodobých dějin.

Zpět na Oddělení novodobých českých dějin


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel