Společný projekt Národního muzea a Domu bavorských dějin, česko-bavorská zemská výstava, navazuje na výstavu v německém Řezně, navíc však přináší barokní poklady ze sbírek Národního muzea i od českých a zahraničních zapůjčitelů. Vzácná přehlídka unikátních uměleckých děl uspořádaných do šesti tematických celků boří zažité stereotypní představy o baroku jako o období temna a politických konfliktů a do popředí staví epochální rozmach prezentující obě země jako společný kulturní prostor propojený vzájemnou inspirací.

Příběh baroka v Národním muzeu je přehlídkou vynikajících uměleckých děl, která představuje obě země, Čechy i Bavorsko jako součást jednotného prostoru barokní kultury ve střední Evropě. Výstava je ve čtyřech sálech Historické budovy Národního muzea členěna do šesti tematických částí. První částí je Prolog: Světla a stíny, druhá kapitola má název Bouřlivé časy, třetí část výstavy nese název Prostor baroka: Velké staveniště, čtvrtý oddíl má název Barokní divadlo světa, pátou částí výstavy je Epilog: Baroko v Bavorsku a v Čechách a poslední, šestou částí, jsou Barokní skvosty ze sbírek Národního muzea.

Ve výstavě máte jedinečnou příležitost spatřit celkem 218 originálních, evropsky mimořádných sbírkových předmětů z oblasti malířství, sochařství, architektury, hudby, divadla či vědy, z nichž některé jsou opravdovými unikáty nedozírné hodnoty a některé budou vystaveny vůbec poprvé v historii jako například dřevořezba Kalvárie z piaristického kláštera v Praze na Novém Městě od Matyáše Brauna. V jednotlivých sekcích výstavy si můžete prohlédnout i další jedinečné sbírkové předměty, jako jsou dřevořezba s vyobrazením Jana Nepomuckého v životní velikosti od autora Jana Brokoffa zapůjčená z Muzea Šumavy, Dientzenhoferovský skicář z období kolem roku 1680 zapůjčený z Bavorského národního muzea v Mnichově, olej na plátně s názvem Bitva na Bílé hoře dne 8. listopadu 1620 od malíře Pietera Snayerse, zapůjčený z Bayerisches Armeemuseum, mramorová náhrobní deska v podobě kostry v životní velikosti ze salcburského muzea, či alegorický obraz malíře Jacoba Gerritsze Loefa Loď Církve z muzea v Utrechtu. K dalším výjimečným exponátům výstavy patří také Kostým Pallas Athény, antické bohyně moudrosti a války ze Státního hradu a zámku Český Krumlov, obraz Podobizna šlechtice v alegorickém kostýmu z koňského baletu La Contesa dell’Aria e dell’Acqua ze Státního zámku Rájec nad Svitavou, dvojportrét Fridricha Falckého a Alžběty Stuartovny, rozměrná malba Ferdinand II. s pohledem na Pražský hrad nebo lamelový trojportét Bernad Ignác z Martinic.

Zajímavý tematický soubor předmětů tvoří architektonické modely z německých sbírek a modelletta ze sbírek českých. Unikátní je například otevíratelný dřevěný model evangelického kostela Nejsvětější Trojice v Řezně z roku 1627 či model dřevěné divadelní scény, která byla vestavěna do areálu letní jízdárny Pražského hradu. Sekci modellett reprezentuje model malířského díla v drobném měřítku k nástropní malbě knihovního sálu jezuitské koleje Klementinum v Praze ze sbírek Národního muzea.

Zcela novou kapitolou výstavy, kterou můžete spatřit pouze v Praze, jsou Barokní skvosty ze sbírek Národního muzea, které ukrývají řadu mimořádných památek jako například dámské barokní střevíce či kytaru se zalomeným krkem. Pozoruhodný je také soubor exponátů z bývalého Matematického muzea původně založeného při staroměstské jezuitské koleji Klementinum ve 20. letech 18. století, nejstaršího veřejného muzea v českých zemích a jednoho z nejstarších v Evropě. To uchovávalo mechanické přístroje, cizokrajné a domácí přírodniny i nejrůznější kuriozity. Jejich část dnes náleží Národnímu muzeu.

Vedle velkých českých sbírkových institucí, jako je Národní muzeum, Národní památkový ústav, Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Arcibiskupství pražské nebo Správa Pražského hradu se na výstavě objeví exponáty z vlastnictví menších organizací, měst, far či od soukromých vlastníků. Podobně je tomu i v případě zahraničních zapůjčitelů z Německa, Rakouska a Holandska.

V rámci výstavy se můžete těšit na interaktivní a haptické prvky, jako jsou dvě multimediální stanice s detaily obrazů a architektonických návrhů, a mapy s vyznačenými lokalitami a památkami. Dalším zajímavým prvkem je 3D model kostela sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí či rozpohybované barokní obrazy.

Doprovodné akce

Zobrazit další doporovodné programy

Vzdělávací programy pro školy

Publikace a suvenýry

Zobrazit další produkty

Otevírací doba

Pondělí 10:00  -  18:00
Úterý 10:00  -  18:00
Středa 10:00  -  18:00
Čtvrtek 10:00  -  18:00
Pátek 10:00  -  18:00
Sobota 10:00  -  18:00
Neděle 10:00  -  18:00

Změny otevírací doby

5. 3. 2024 14:00  -  18:00

Vážení návštěvníci,
v úterý 5. 3. 2024 bude Historická budova Národního muzea z provozních důvodů OTEVŘENA POUZE OD 14:00 do 18:00 hod. Nová budova bude otevřena dle klasické otevírací doby od 10:00 do 18:00 hod.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Vstupné

Vstupenky je možné zakoupit on-line, v mobilní aplikaci, automatu nebo na pokladně v Historické či Nové budově Národního muzea.

1. VÝSTAVA BAROKO V BAVORSKU A V ČECHÁCH

 
Základní 180 Kč
Snížené Platí pro:
– seniory 65+
– mladistvé 15–18 let
– držitele průkazů ISIC, ITIC
– studenty SŠ a VŠ po předložení studijního průkazu
100 Kč
Děti do 15 let Pouze v doprovodu dospělé osoby ZDARMA
MŠ a ZŠ Školní výpravy bez lektora
– organizované školní skupiny s pedagogickým doprovodem
– až tři členové pedagogického doprovodu mají vstup zdarma
– nelze rezervovat čas návštěvy, vstupenky pouze na pokladnách
ZDARMA
SŠ a VŠ (do věku 26 let) Školní výpravy bez lektora
– organizované školní skupiny s pedagogickým doprovodem
– až tři členové pedagogického doprovodu mají vstup zdarma
– nelze rezervovat čas návštěvy, vstupenky pouze na pokladnách
60 Kč/osoba
 

E-vstupenka vás opravňuje k jednorázovému vstupu po dobu 30 dnů ode dne nákupu. S e-vstupenkou přistupte rovnou k turniketu a načtěte QR kód. Vstupenku je nutné uschovat po dobu celé návštěvy.

Zdarma (vstupenky dostupné pouze na pokladně): dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek: ZTP, ZTP/P a jejich doprovod, držitelé karet: ICOM, Slovenské národné múzeum, Společnost NM, Benefit karta GSA – MDČR, Prague Card, CoolPass, zaměstnanec PO MKČR (výhradně pro držitele karty)

Návštěvní řád Muzejního komplexu Národního muzea

Mobilní průvodce po Muzejním komplexu zdarma

2. Muzejní komplex + výstava BAROKO V BAVORSKU A V ČECHÁCH

Základní 400 Kč
Snížené Platí pro:
– seniory 65+
– mladistvé 15–18 let
– držitele průkazů ISIC, ITIC
– studenty SŠ a VŠ (do 26 let)
250 Kč
Děti do 15 let Pouze v doprovodu dospělé osoby ZDARMA
MŠ a ZŠ Školní výpravy bez lektora
– organizované školní skupiny s pedagogickým doprovodem
– až tři členové pedagogického doprovodu mají vstup zdarma
– nelze rezervovat čas návštěvy, vstupenky pouze na pokladnách
ZDARMA
SŠ a VŠ (do věku 26 let) Školní výpravy bez lektora
– organizované školní skupiny s pedagogickým doprovodem
– až tři členové pedagogického doprovodu mají vstup zdarma
– nelze rezervovat čas návštěvy, vstupenky pouze na pokladnách
100 Kč/osoba
 
 

E-vstupenka do Muzejního komplexu vás opravňuje k jednorázovému vstupu po dobu 30 dnů ode dne nákupu. S e-vstupenkou přistupte rovnou k turniketu a načtěte QR kód. Vstupenky je nutné uschovat po dobu celé návštěvy.

Zdarma (vstupenky dostupné pouze na pokladně): dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek: ZTP, ZTP/P a jejich doprovod, držitelé karet: ICOM, Slovenské národné múzeum, Společnost NM, Benefit karta GSA – MDČR, Prague Card, CoolPass, zaměstnanec PO MKČR (výhradně pro držitele karty)

Návštěvní řád Muzejního komplexu Národního muzea

Mobilní průvodce po Muzejním komplexu zdarma

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE VSTUPENKÁM

Fotografování a filmování pro nekomerční účely a bez použití blesku a stativu v ceně vstupenky.

Vstupenky zakoupené on-line (opravňující k jednorázovému vstupu po dobu 30 dnů ode dne nákupu) si prosím přineste vytištěné nebo uložené ve svém mobilním telefonu.

Vstupenku je nutné uschovat po dobu celé návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Fotoalbum