Nabídka vstupného

Národní památník na Vítkově

U Památníku 1900, Praha 3

Další vstupenky v tomto objektu:
Expozice a výstavy , Vyhlídka
Koupit vstupenku
(120/80 Kč)

 

Dárková vstupenka do Muzejního komplexu Národního muzea viz ZDE.


Vstupenky lze také osobně zakoupit na všech pokladnách Národního muzea. Podrobné informace o výši vstupného na výstavy, expozice a akce naleznete u jednotlivých objektů v sekci „Navštivte nás“.

Časovou vstupenku do Dětského muzea doporučejeme zakoupit on-line (z důvodu rezervace časového slotu).

Vstup zdarma mají děti do 15 let (kromě Dětského muzea), dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek: ZTP, ZTP/P a jejich doprovod, držitelé karet: ICOM, Slovenské národné múzeum, Společnost NM, Benefit karta GSA – MDČR, Prague Card, CoolPass, zaměstnanec PO MKČR (výhradně pro držitele karty).

Nezletilé osoby mladší 15 let smějí vstupovat na prohlídku expozic a výstav pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby povinné vykonávat dohled a dozor.

Vstupenky zakoupené on-line (opravňující k jednorázovému vstupu po dobu 30 dnů ode dne nákupu, kromě Dětského muzea) si prosím přineste vytištěné nebo uložené ve svém mobilním telefonu.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Vstupenky na akce je možné rezervovat on-line na našich webových stránkách a poté osobně vyzvednout v pokladně Národního muzea. Vstupenky je nutné zakoupit nejpozději 30 minut před začátkem akce, jinak jsou automaticky uvolňovány do prodeje.

Jakýkoliv cizí zásah činí vstupenku neplatnou a jejímu držiteli nebude umožněn vstup do objektu. Tuto vstupenku není možné vrátit, vyměnit a vstupné se nevrací.

Školy si mohou on-line objednat lektorovaný program v sekci Pro školy. V případě platby na fakturu nás prosím kontaktujte.