Restaurátor, Centrální oddělení péče o sbírky - do 11.8.2024

 

Veškeré informace poskytne i Personální a mzdové oddělení NM,

Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 497 203, e-mail: osobni@nm.cz.