- Technický pracovník pronájmů, Oddělení technické správy HB - do 31. 8. 2019

- Vedoucí,  Botanické oddělení -  do 31. 8. 2019

- Redaktor (video content specialist), Oddělení vnějších vztahů - do 31. 8. 2019

- Organizační pracovník, Oddělení evidence sbírek - do 9. 9. 2019 do 12 hodin

- Správce památkového objektu, Památník Jana Palacha (Všetaty) - do 30. 9 .2019

Veškeré informace poskytne i Personální a mzdové oddělení NM,

Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 497 204, e-mail: osobni@nm.cz