- Vedoucí oddělení vnějších vztahů  do 9. 6. 2019

- Administrativní pracovník, Centrální oddělení péče o sbírky do 31. 5. 2019

- Kurátor, Centrální oddělení péče o sbírky do 31. 5. 2019

- Produkční, programový a kulturně-výchovný pracovník, Oddělení práce s veřejností a marketingu do 31. 5. 2019

- Technický pracovník - elektrikář, Oddělení hospodářské správy do 31. 5. 2019

- Konzervátor a restaurátor silikátových materiálů, Oddělení péče o sbírky do 31. 5. 2019

- Konzervátor a restaurátor kovů, Oddělení péče o sbírky - do 31. 5. 2019

- Technický pracovník, Oddělení technické správy Českého muzea hudby - do 31. 5. 2019

 

Veškeré informace poskytne i Personální a mzdové oddělení NM,
Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 497 204, e-mail: osobni@nm.cz