- Technický pracovník - energetik (nepřetržitý provoz), Oddělení technické správy HB do 31. 7. 2019

- Správce památkového objektu,  Oddělení technické správy HB do 31. 7. 2019

- Produkční, Oddělení digitalizace do 31. 7. 2019

- Vedoucí,  Botanické oddělení -  do 31. 8. 2019

Veškeré informace poskytne i Personální a mzdové oddělení NM,

Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 497 204, e-mail: osobni@nm.cz