Pro nekomerční projekty, které by s námi rádi spojily síly, jsme připravili program spolupráce zaměřený na neziskové instituce. Popište nám svůj projekt a své představy spolupráce, odevzdejte žádost na níže uvedeném kontaktu a komise se možná rozhodne podpořit právě vás.

Termíny pro odevzdání vašich vyplněných žádostí:

 • 30. 10. 2023
 • 30. 3. 2024

Typy partnerství poskytované Národním muzeem

 • Poskytnutí prostor NM
 • Mediální a propagační spolupráce
 • Poskytnutí dobrého jména NM (akce za podpory NM)

Zásady pro partnerství

 • Partnerství NM je určeno výhradně k podpoře nekomerčních projektů (tzn. u kterých se nevybírá řádné vstupné) pořádaných neziskovými institucemi, které projevily vlastní iniciativu s NM spolupracovat.
 • Partnerem může být fyzická i právnická osoba.
 • Podpořeny mohou být projekty, které nejsou v rozporu s posláním NM.
 • NM si vyhrazuje právo na výběr projektů, které budou podpořeny.
 • NM podpoří každý kalendářní rok 4 vybrané projekty. NM si vyhrazuje právo rozhodovat o finálním počtu vybraných projektů.
 • Odevzdání žádosti minimálně 3 měsíce před začátkem plánované akce, zároveň však do 30. 3. nebo 30. 10.
 • Žádosti se vyhodnocují 2× za rok a to vždy k 1. 5. nebo 1. 12. daného roku.
 • Poskytnutí pozvánek na akce vybraných projektů pro potřeby NM v počtu 10 ks.
 • V rámci realizace vybraných projektů bude s jejich provozovatelem uzavřena Smlouva o spolupráci, která bude definovat všechny podmínky spolupráce.
 • Partner poskytne závěrečnou zprávu z projektu se zaměřením na přínos pro Národní muzeum.
 • V případě, že se v rámci vybraného projektu konaného v prostorách NM uskuteční veřejná sbírka formou výběru vstupného, prodeje předmětů apod. (ve smyslu zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách), musí nájemce do jednoho měsíce od ukončení akce NM písemně doložit, jaký výtěžek vznikl a jak s ním bylo naloženo. Nedoloží-li nájemce výtěžek akce, uhradí zpětně pronájem ve výši komerčního nájemného. Toto sankční ustanovení musí být součástí uzavírané smlouvy o spolupráci.

Pravidla pro výběr akcí

 • Žádost musí být odevzdána řádně vyplněna a v požadovaném termínu.
 • Termín projektu se nesmí krýt s termínem akce pořádané NM ve stejném termínu a objektu.
 • NM musí být v rámci projektu prezentováno jako partner projektu minimálně na webových stránkách a tiskových materiálech vydaných k akci.
 • Technické a organizační požadavky nesmí překročit možnosti stávajícího vybavení požadovaných prostor. V případě vyšších nároků je nutné, aby si je partner zajistil na své náklady.

 

 

KONTAKT

Ruferová Eva, Ing.

Vedoucí Oddělení marketingu
E-mail: eva.ruferova@nm.cz
Telefon: 224 497 178

Ke stažení