V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byla přijata opatření k ochraně osob oznamujících možné protiprávní jednání.

Oznámení je možno učinit:

  • elektronicky na emailovou adresu: protipravni.jednani@nm.cz
  • telefonicky na telefonní linku: 224 497 388
  • listinným oznámením (obálku zřetelně označit: „NEOTVÍRAT“) zaslaným k rukám ředitele Kanceláře generálního ředitele, Národní muzeum, Václavské nám. 1700/68, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00
  • osobně (sjednáním schůzky emailem: protipravni.jednani@nm.cz nebo telefonicky)
  •  Ministerstvu spravedlnosti.

Příslušná osoba k přijetí oznámení, posouzení důvodnosti oznámení, vedení agendy evidence a prošetření je ředitel Kanceláře generálního ředitele Národního muzea.