V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ze dne 23. října 2019, byla přijata opatření k ochraně osob oznamujících porušení práva.

Oznámení je možno učinit:

  • elektronicky na emailovou adresu: protipravni.jednani@nm.cz
  • telefonicky na telefonní linku: ---
  • listinným oznámením (obálku zřetelně označit: „NEOTVIRAT“) zaslaným k rukám ředitele Kanceláře generálního ředitele, Národní muzeum, Václavské nám. 1700/68, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00
  • osobně (sjednáním schůzky emailem: protipravni.jednani@nm.cz nebo telefonicky).

Osobou příslušnou k přijetí oznámení a vedení agendy evidence a prošetření je ředitel Kanceláře generálního ředitele NM.