Informace pro školní skupiny

Vzhledem k omezené kapacitě expozice a výstavy žádáme školní a organizované skupiny, aby čas své návštěvy předem rezervovaly prostřednictvím e-mailu na adrese programy.cmh@nm.cz. V opačném případě může dojít ke zdržení z důvodu dočasného naplnění kapacity.

Otevírací doba

Pondělí 10:00  -  18:00
Úterý zavřeno
Středa 10:00  -  18:00
Čtvrtek 10:00  -  18:00
Pátek 10:00  -  18:00
Sobota 10:00  -  18:00
Neděle 10:00  -  18:00

Změny otevírací doby

19. 6. 2024 15:00  -  18:00
29. 6. 2024 10:00  -  16:00

Vstupné

Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo na pokladně.

CELÝ OBJEKT

Základní 120 KČ
Snížené Platí pro:
– seniory 65+
– mladistvé 15–18 let
– držitele průkazů ISIC, ITIC
– studenty SŠ a VŠ (do 26 let)
80 KČ
Děti do 15 let Pouze v doprovodu dospělé osoby ZDARMA
SŠ a VŠ (do věku 26 let) Školní výpravy bez lektora
– organizované školní skupiny s pedagogickým doprovodem
– až tři členové pedagogického doprovodu mají vstup zdarma
– nelze rezervovat čas návštěvy, vstupenky pouze na pokladnách
40 KČ/Osoba

E-vstupenka vás opravňuje k jednorázovému vstupu po dobu 30 dnů ode dne nákupu.

Zdarma (vstupenky dostupné pouze na pokladně): dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek: ZTP, ZTP/P a jejich doprovod, držitelé karet: ICOM, Slovenské národné múzeum, Společnost NM, Benefit karta GSA – MDČR, Prague Card, CoolPass, zaměstnanec PO MKČR (výhradně pro držitele karty))


Fotografování a filmování pro nekomerční účely a bez použití blesku a stativu v ceně vstupenky.

Vstupenky zakoupené on-line (opravňující k jednorázovému vstupu po dobu 30 dnů ode dne nákupu) si prosím přineste vytištěné nebo uložené ve svém mobilním telefonu.

Vstupenku je nutné uschovat po dobu celé návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Expozice a výstavy v objektu

Generace 1824

České muzeum hudby
Minivýstavka ve stálé expozici Českého muzea hudby

Na turné

České muzeum hudby
Vydejte se do Českého muzea hudby na výstavu mapující historii i současnost hudebního cestování!

Nejbližší akce v objektu

INFORMACE PRO SKUPINY A ŠKOLNÍ VÝPRAVY

Školní skupina bez lektora:

 • ZŠ zdarma
 • SŠ, VŠ 40 Kč/osoba
 • pedagogický doprovod zdarma (max. 3 osoby)

Pro návštěvu expozice a výstav Českého muzea hudby není nutná předchozí rezervace. Větším skupinám je však rezervace předem na určitý čas doporučena.  


Komentované prohlídky pro skupiny a školní výpravy s lektorem:

 • po předchozím objednání na e-mailu programy.cmh@nm.cz
  nebo tel. +420 224 497 737.
 • lze objednat pouze ve všední dny, kromě úterý
 • maximálně 25 osob

Cena komentované prohlídky:

 • ZŠ 500 Kč/skupina
 • SŠ, VŠ 500/skupina + 40 Kč/osoba
 • pedagogický doprovod zdarma (max. 3 osoby)

Lektorované vzdělávací programy pro školy jsou poskytované pouze v českém jazyce a po předchozím objednání na e-mailu programy.cmh@nm.cz.

 Cena za službu:

 • MŠ 500 Kč/třída + 40 Kč/žák
 • ZŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák
 • SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák
 • Pedagogický doprovod zdarma – max. 3 osoby
 • Maximální počet návštěvníků dle kapacity konkrétního programu

 Kompletní přehled naleznete na našem webu v sekci Pro školy.
 

INFORMACE O KOMENTOVANÝCH PROHLÍDKÁCH PRO VEŘEJNOST

 • po předchozím objednání na e-mailu programy.cmh@nm.cz
  nebo tel. +420 224 497 737
 • pouze ve všední dny, kromě úterý
 • maximálně 25 osob
Cena komentované prohlídky v českém jazyce:
 • základní vstupné 170 Kč/osoba
 • snížené vstupné 130 Kč/osoba 
V ceně je zahrnuto vstupné do muzea.
 
Cena komentované prohlídky v anglickém, německém a italském jazyce: 
 • základní vstupné 190 Kč/osoba 
 • snížené vstupné 150 Kč/osoba
V ceně je zahrnuto vstupné do muzea.

Podrobnější informace k přístupnosti objektu dle mapování POV

Historie budovy

Na místě dnešní budovy Českého muzea hudby a náměstíčka před muzeem byl patrně svobodný dvorec s vlastním románským kostelíkem, který se stal základem kláštera dominikánek zvaných magdalenitky, doloženého roku 1329. Tím bylo dáno i nadále používané zasvěcení původního kostela sv. Máří Magdaleně. Původní kostelík byl ve 14. století goticky upraven.

V červnu 1420 celý klášter i kostel poničili husité. Pozemky si rozebrali husitští měšťané Malé Strany. Až v roce 1574 majetek koupila pražská metropolitní kapitula a v roce 1604 jej postoupila dominikánům, kteří se sem přestěhovali ze Starého Města po příchodu jezuitů.

Aby mohli vybudovat nový chrám, museli dominikáni hledat bohatého donátora. Našli ho v sousedovi Karlu Alexandru Michnovi z Vacínova. Jeho otec Pavel závratně zbohatl jako generální proviantmistr a dodavatel pro armádu Albrechta z Valdštejna i dalšími četnými pochybnými obchody za třicetileté války. V roce 1627 byl povýšen do stavu říšských hrabat. Velký rodinný erb zdobí průčelí kupole budovy. Chrám se měl stát rodinnou hrobkou.

Projektantem nového kostela byl vybrán Franceso Caratti (1615–1677), přední italský architekt raného baroka v Čechách. Prostřednictvím Vídně přinesl do Prahy nové principy italské architektury. Jeho nejznámější stavbou v Praze je Černínský palác. Pro Michny z Vacínova přestavoval i nedaleký palác (Tyršův dům). Z prostorových důvodů má chrám neobvyklou orientaci sever–jih. Základní kámen byl položen v roce 1654, avšak stavba se protahovala a málem nebyla dokončena. V roce 1679 zde byly instalovány tehdy největší pražské varhany a v roce 1709 byl hotový chrám slavnostně vysvěcen.

V důsledku reforem Josefa II. dominikánský klášter zkrachoval a byl v roce 1783 zrušen. Po pokusech o průmyslové využití a částečné přestavbě, kdy byly mj. odstraněny věže v průčelí, byla stavba získána do majetku českého gubernia, které zde vybudovalo podle projektu J. K. Zoebela vrchní poštovní úřad, který tehdy sloužil nejen k přepravě listovních zásilek, ale také k přepravě osob poštovními kočáry.

Základ dnešní podoby získala budova po přeměně na četnické kasárny po roce 1848. Základní úprava proběhla v roce 1850. V roce 1851 byl vypracován projekt Josefa von Wentzela a objekt upraven ve stylu klasicismu. Zvenku byla budova zvýšena na 3 patra v celém obvodu a uvnitř vybudovali ochoz pro vnitřní komunikaci. Na žádost z Vídně byl projekt doplněn o monumentální schodiště v místě původního kněžiště, aby byla zaručena dostatečně rychlá mobilita četníků po budově. Celkově získala budova kompaktní ráz, který již nepřipomínal původní chrámovou stavbu.

Po roce 1918 zde bylo Zemské četnické velitelství v Praze a budova sloužila četnictvu až do jeho zrušení v roce 1948. Pak zde sídlil tehdejší Státní ústřední archiv (dnes Národní archiv). V roce 1948 byl prostorem původních bočních kaplí proražen průchod pro pěší.

V letech 2002 až 2004 proběhla zásadní rekonstrukce, která při respektování památkové ochrany vrátila budově původní klasicistní podobu a otevřela ji opět Pražanům a umožnila Národnímu muzeu zpřístupnit cenné hudební sbírky.

 

Částečně přístupný objekt

Objekt je částečně bezbariérově přístupný (výtah, schodišťová plošina).

Vstup s kočárkem

Dle rozměru kočárku, možnost uschování kočárku v šatně.

Přebalovací pult

V budově jsou k dispozici přebalovací pulty na dámských i pánských toaletách v přízemí.

Dětský koutek

Nehlídaný dětský koutek v přízemí budovy.

Šatna

Nachází se v přízemí budovy, pro návštěvníky zdarma.

Kavárna

Kavárna s prodejnou hudebnin se nachází v přízemí budovy, otevírací doba 10:00–19:00 h.

Obchod

Prodejna hudebnin s kavárnou, otevírací doba 10:00–19:00 h. Na pokladně muzea je možné zakoupit publikace, CD, rodokmen B. Smetany, turistické známky s objektem, fotonálepky B. Smetany a A. Dvořáka.

MHD

Tramvaj č. 12, 15, 20, 22, zast. Hellichova, nejbližší Metro A – st. Malostranská