Otevírací doba

Pondělí zavřeno
Úterý 10:00  -  18:00
Středa 10:00  -  18:00
Čtvrtek 10:00  -  18:00
Pátek 10:00  -  18:00
Sobota 10:00  -  18:00
Neděle 10:00  -  18:00

Změny otevírací doby

31. 5. 2024 10:00  -  22:00
1. 6. 2024 09:00  -  22:00

Vstupné

Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo na pokladně.

V sobotu 1. 6. 2024 je vstup do Národního muzea ZDARMA, pro návštěvu v tento den si, prosíme, nekupujte vstupenky.

Celý objekt

Základní 80 Kč
Snížené Platí pro:
– seniory 65+
– mladistvé 15–18 let
– držitele průkazů ISIC, ITIC
– studenty SŠ a VŠ (do 26 let)
60 Kč
Děti do 15 let Pouze v doprovodu dospělé osoby ZDARMA
SŠ a VŠ (do věku 26 let) Školní výpravy bez lektora
– organizované školní skupiny s pedagogickým doprovodem
– až tři členové pedagogického doprovodu mají vstup zdarma
– nelze rezervovat čas návštěvy, vstupenky pouze na pokladnách
40 Kč/osoba

E-vstupenka vás opravňuje k jednorázovému vstupu po dobu 30 dnů ode dne nákupu.

Zdarma (vstupenky dostupné pouze na pokladně): dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek: ZTP, ZTP/P a jejich doprovod, držitelé karet: ICOM, Slovenské národné múzeum, Společnost NM, Benefit karta GSA – MDČR, Prague Card, CoolPass, zaměstnanec PO MKČR (výhradně pro držitele karty)


Fotografování a filmování pro nekomerční účely a bez použití blesku a stativu v ceně vstupenky.

Vstupenky zakoupené on-line (opravňující k jednorázovému vstupu po dobu 30 dnů ode dne nákupu) si prosím přineste vytištěné nebo uložené ve svém mobilním telefonu.

Vstupenku je nutné uschovat po dobu celé návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Expozice a výstavy v objektu

Šátky a šátečky

Národopisné muzeum Národního muzea
Výstava představí část šátků z bohaté textilní sbírky Etnografického oddělení Národního muzea.

Tradiční lidová kultura dotykem

Národopisné muzeum Národního muzea
Expozice Tradiční lidová kultura dotykem přibližuje slabozrakým a nevidomým, zejména dětským, návštěvníkům vybraná témata spojená s životem našich předků na vesnici na přelomu 19. a 20. století.

Česká lidová kultura

Národopisné muzeum Národního muzea
Etnografická expozice seznamuje s každodenním i svátečním životem českého, moravského a slezského venkova v 18., 19. a první polovině 20. století a představuje tradiční lidovou kulturu na území České republiky.

Nejbližší akce v objektu

Keramika na zkoušku

Národopisné muzeum Národního muzea
Přijďte si vyzkoušet práci s hlínou na některou z našich lekcí keramiky.

Národopisné dny

Národopisné muzeum Národního muzea
Srdečně vás zveme na Národopisné dny v Národopisném muzeu Národního muzea a přilehlé zahradě Kinských!

Pro návštěvu expozice a výstav Národopisného muzea Národního muzea není potřeba předchozí rezervace.

Pro školní výpravy bez muzejního lektora činí výše vstupného 40 Kč/osoba (platí pro žáky a studenty od 15 do 26 let), pedagogický doprovod zdarma (max. 3 osoby).

Školní výpravy s lektorem v záložce LEKTOROVANÉ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY.

Komentované prohlídky pro veřejnost v záložce KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST.

Lektorované vzdělávací programy pro školy

Lektorované vzdělávací programy pro školy jsou poskytované pouze v českém jazyce a po předchozím objednání na telefonním čísle 224 497 327 a e-mailu edukacehm@nm.cz.
 
Cena za službu:

  • žáci MŠ 500 Kč/třída
  • žáci ZŠ 900 Kč/třída
  • žáci SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák
  • pedagogický doprovod zdarma (max. 3 osoby)

Kompletní nabídku aktuálně nabízených programů najdete v sekci Pro školy.

Informace o komentovaných prohlídkách pro veřejnost

Komentované prohlídky pro veřejnost jsou poskytované pouze v českém jazyce a po předchozím objednání na telefonním čísle 224 497 374 nebo 773 793 412 a e-mailu: lucie.cmelikova@nm.cz

Cena za službu:

  • cena běžné vstupenky + 30 Kč/osoba (max. 30 osob)

Podrobnější informace k přístupnosti objektu dle mapování POV

Historie Národopisného muzea

Národopisné muzeum v Letohrádku Kinských bylo pro veřejnost otevřeno v roce 1903. Historie Letohrádku Kinských však sahá až do roku 1826, kdy kníže Rudolf Kinský koupil několik bývalých vinic na úbočí vrchu Petřína se záměrem vybudovat zde rozsáhlý park včetně letního sídla. Reprezentativní empírovou jednopatrovou budovu podle projektu vídeňského architekta Heinricha Kocha využívala rodina Kinských až do roku 1901, kdy ji i s celým přiléhajícím areálem prodal kníže Karel Kinský městu Praze. První expozice byla založena ze sbírek předešlé Národopisné výstavy českoslovanské v Praze, která se konala v roce 1895. Vůdčí osobností tohoto muzea byl Lubor Niederle, spolu s několika dobovými odborníky. Z architektů se do její přípravy zapojili Josip Plečnik, Václav Roštlapil a Jiří Stibral.

V roce 1922 se muzeum stalo součástí Národního muzea. Nadále pokračovalo ve výzkumu i prezentaci etnografického dědictví českých zemí i ostatních evropských území a států. Významné je mimo jiné působení Drahomíry Stránské, z jejíž iniciativy byl mimo jiné do areálu zahrady Kinských v roce 1929 převezen řeckokatolický kostel sv. Michala z Medvedovců na Podkarpatské Rusi. Kostel sv. Michala přestal být majetkem Národního muzea 17. 4. 1969, kdy byla stavební parcela i kostelík zapsány jako majetek hlavního města Prahy.

Druhá polovina 20. století přinesla řadu změn. V 60. letech se muzeum zmodernizovalo a představilo novou expozici v autorství Heleny Johnové a pod dalším dlouhodobým vedením Aleny Plessingerové. Posléze však, opomíjením stavu budovy, se muzeum muselo vystěhovat a činnost přenést do jiných prostor. V 90. letech se po velkém úsilí vlastních pracovníků i české společnosti podařilo prosadit zásadní rekonstrukci Letohrádku a v roce 2005 otevřít v autorství Jiřiny Langhammerové novou, moderní expozici – Musaion.

Národopisné oddělení patří ke sbírkově nejrozsáhlejším celkům Historického muzea. V současné době jeho fondy obsahují na 200 000 sbírkových předmětů, dokládajících hodnoty lidové kultury nejen českého národa, ale i ostatních slovanských a evropských národů a zemí. Část těchto předmětů je vystavena ve stálé expozici, kterou doplňují krátkodobé výstavy.

Živé prezentaci lidové kultury v Národopisném muzeu slouží v současné době několik pravidelných akcí. Od roku 2010 pořádá Národopisné muzeum cyklus Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska. V jeho rámci se konají pravidelné večery (obvykle druhou sobotu v měsíci), během nichž je vždy představena některá národopisná oblast formou přednášky a folklorního vystoupení souboru z daného regionu, někdy se večer pojí i s ochutnávkou regionálních specialit či s jinými aktivitami. Pravidelně jsou zde také pořádány víkendové kurzy tradiční rukodělné činnosti a od října do května probíhá kurz českých, moravských a slovenských lidových tanců pod názvem Folklorní taneční.

Částečně přístupný objekt

Objekt je částečně bezbariérově přístupný. Kontakt pro pomoc a přístup do objektu: tel. 257 214 806, 725 639 905.

Vstup s kočárkem

Objekt je přístupný návštěvníkům s kočárkem.

Dětský koutek

V budově je k dipozici dětský koutek vybavený kreslícími potřebami.

Šatna

Nachází se v přízemí objektu, pro návštěvníky zdarma.

Kavárna

Stylová kavárna, v letních měsících se zahrádkou s výhledem do parku.

Obchod

Lidové umění, tradiční řemeslné a rukodělné výrobky od předních mistrů, stylové suvenýry a pohledy, populární a odborná literatura a CD o lidovém umění, folkloru a tradiční kultuře.

MHD

Tramvaj 9, 12, 15, 20, zast. Švandovo divadlo; autobus 176 stanice Kobrova