Pletení koše z vrbového proutí Akce

Pletení koše z vrbového proutí

Národopisné muzeum Národního muzea
Přijďte si vyrobit tradiční řemeslný výrobek do Národopisného muzea!
Česká lidová kultura Expozice

Česká lidová kultura

Dlouhodobá expozice Národopisné muzeum Národního muzea
Národopisná expozice Národního muzea  
České zvonařství Expozice

České zvonařství

Dlouhodobá expozice Zámek Vrchotovy Janovice
Historie zvonařského řemesla na území Čech a Moravy  
Expozice české loutky a cirkusu Expozice

Expozice české loutky a cirkusu

Dlouhodobá expozice Muzeum české loutky a cirkusu
Expozice odhalující svět loutkového divadla, cirkusu a kouzel v půvabném renesančním…
Laboratoř moci Expozice

Laboratoř moci

Dlouhodobá expozice Národní památník na Vítkově
Expozice v podzemních prostorách Národního památníku na Vítkově  
Pletení koše z vrbového proutí Akce

Pletení koše z vrbového proutí

Národopisné muzeum Národního muzea
Přijďte si vyrobit tradiční řemeslný výrobek do Národopisného muzea!
Století trampingu Výstava

Století trampingu

Národopisné muzeum Národního muzea
Výstava vyprávějící o dějinách a současnosti trampského hnutí i o tom, jak ovlivnilo podobu české…
Proutěné řemeslo Výstava

Proutěné řemeslo

Národopisné muzeum Národního muzea
Výstava věnovaná pestrým podobám košíkářství a dalších způsobů práce s přírodními pletivy
Račte vstoupit do divadla Výstava

Račte vstoupit do divadla

Muzeum české loutky a cirkusu
Výstava z bohatých fondů Divadelního oddělení Národního muzea
České národní povstání Výstava

České národní povstání

Historická budova Národního muzea
Výstava u příležitosti 75. výročí konce 2. světové války
Držíme spolu Výstava

Držíme spolu

Historická budova Národního muzea
Výstava představuje výběr roušek, které se nově staly součástí sbírek Národního muzea
Poklady numismatických sbírek Výstava

Poklady numismatických sbírek

Historická budova Národního muzea
Výstava v Historické budově představuje numismatiku jako vědu i sběratelský obor

Divadelní sbírka

Divadelní sbírka svojí rozmanitostí dokumentuje historii divadelního umění z nejrůznějších hledisek.…

Numismatická sbírka

Numismatická sbírka představuje nejrozsáhlejší sbírkový soubor vztahující se ke vzniku a vývoji…

Historická sbírka

Historická sbírka zahrnuje rozmanité historicky cenné předměty, které mohou sloužit jako hmotné,…

Archeologická sbírka

Archeologická sbírka systematicky dokumentuje život a vývoj společnosti pravěkých a raně…

Archiv Národního muzea

Archiv NM spravuje bezmála 1000 archivních fondů a sbírek. Jedná se o historické a osobní fondy,…

Fotoarchiv ODTVS

Fotoarchiv uchovává tematické fotografie od 19. století až do současnosti. Nejzajímavější sbírkové…

Etnografická sbírka

Etnografická podsbírka vypovídá o tradiční i moderní lidové kultuře českých zemí a Evropy.

Věda a výzkum v Historickém muzeu zahrnuje celou řadu společenskovědních oborů (historie, dějiny umění, etnografie, divadelní věda, archeologie), ale ipomocných věd historických (archivnictví, numismatika). Součástí je i vědecký výzkum v oblasti technologie dokumentace a restaurování památek a muzejních sbírek.

V Historickém muzeu v současné době běží dva projekty NAKI a dva projekty GAČR a také jeden projekt IROP. Historické muzeum každoročně vydává několik monografií a tři recenzované časopisy: Časopis Národního muzea, Acta Musei Nationalis Pragae – Historia a Numismatické listy.

Přestože přírodovědné sbírky v počátcích Národního muzea jednoznačně zastiňovaly ty historické, v „Provolání k vlasteneckým přátelům věd“ i v prvních stanovách z roku 1822 byly historické sbírky uvedeny na prvním místě. První samostatnou částí historických sbírek se až v roce 1846 stal archiv zásluhou Františka Palackého a ještě později numismatické oddělení. Po přestěhování do nové budovy na Václavském náměstí se z archivu vyčlenily archeologické sbírky, které se rozdělily na historickou archeologii a prehistorii.

Postupem doby přibývala další oddělení a měnila se organizační struktura. Dnešní Historické muzeum vzniklo 1. 5. 1964. V současné době se Historické muzeum skládá ze čtyř úseků. Sbírkový úsek I zahrnuje oddělení pravěku a antického starověku, oddělení starších českých dějin a numismatické oddělení (tedy části vzniklé už v 19. století). Sbírkový úsek II se skládá z oddělení novodobých českých dějin, oddělení dějin tělesné výchovy a sportu, etnografického a divadelního oddělení. Archivní úsek tvoří Archiv Národního muzea a referáty spisové služby a archivu dějin tělesné výchovy a sportu. Poslední Úsek péče o sbírky a evidence sbírek má dvě oddělení.

Důležitou součástí ředitelství Historického muzea je i produkční a vzdělávací činnost, která je prioritně zaměřena na pražské objekty Historického muzea.

Součástí Historického muzea jsou i některé objekty v Praze i mimo ni. Dějiny české architektury a venkovní plastiky se nachází v Lapidáriu Národního muzea. Na rodinu Palackého a Riegra je zaměřen stejnojmenný Památník. Symbolem české státnosti je pak Národní památník na Vítkově, kde vedle krátkodobých výstav se nachází dvě expozice – Křižovatky české a československé státnosti a Mauzoleum Klementa Gottwalda. Národopisná expozice pak má své místo v Letohrádku Kinských na pražském Smíchově.

Mimo Prahu se nachází expozice v zámku Vrchotovy Janovice a v Prachaticích, kde je expozice věnovaná dějinám českého loutkářství a cirkusu. Sbírky Historického muzea jsou uloženy ve dvou ústředních depozitářích v Terezíně. V roce 2019 se součástí Historického muzea stane i Palachův památník ve Všetatech.

Aktivity Historického muzea směrem k veřejnosti jsou značně rozsáhlé. Každoročně realizujeme řadu výstav, přednášek, popularizačních aktivit pro veřejnost i školy, vzdělávací programy pro školy v Praze i v mimopražských objektech. Sbírky Národního muzea je možné vidět v celé řadě institucí v české republice a v zahraničí.