Dějiny 20. století Expozice

Dějiny 20. století

Expozice Nová budova Národního muzea
Objevte novou expozici Národního muzea, která vypráví příběh české moderní historie od první světové…
Dějiny Expozice

Dějiny

Expozice Historická budova Národního muzea
Nechte se provést minulostí českých zemí od 8. století až do první světové války! Na…
Padesátá léta Výstava

Padesátá léta

Historická budova Národního muzea
Výstava představuje desetiletí československých dějin, jehož symboly se staly perzekuce a politické…
Dětský den protkaný tradicemi Akce

Dětský den protkaný tradicemi

Národopisné muzeum Národního muzea
Srdečně zveme na akci plnou zábavy i poučení do Národopisného muzea!
Národopisné dny Akce

Národopisné dny

Národopisné muzeum Národního muzea
Srdečně vás zveme na Národopisné dny v Národopisném muzeu Národního muzea a přilehlé zahradě…
Víkend otevřených zahrad Akce

Víkend otevřených zahrad

Zámek Vrchotovy Janovice
Zámek Vrchotovy Janovice zve malé i velké do zámeckého parku na bohatý program!
Keramika na zkoušku Akce

Keramika na zkoušku

Národopisné muzeum Národního muzea
Přijďte si vyzkoušet práci s hlínou na některou z našich lekcí keramiky.
Keramika v Národopisném muzeu Akce

Keramika v Národopisném muzeu

Národopisné muzeum Národního muzea
Naučte se tvořit z hlíny v našem kurzu keramiky!
České zvonařství Expozice

České zvonařství

Expozice Zámek Vrchotovy Janovice
Historie zvonařského řemesla na území Čech a Moravy
Expozice české loutky a cirkusu Expozice

Expozice české loutky a cirkusu

Expozice Muzeum české loutky a cirkusu
Expozice odhalující svět loutkového divadla, cirkusu a kouzel v půvabném renesančním domě.
Hlasy Čechů z Volyně Expozice

Hlasy Čechů z Volyně

Expozice
Muzeum Podbořany, Dukelská 1, Podbořany Email: infocentrum@podborany.net Telefon:…
Tradiční lidová kultura dotykem Expozice

Tradiční lidová kultura dotykem

Expozice Národopisné muzeum Národního muzea
Expozice Tradiční lidová kultura dotykem přibližuje slabozrakým a nevidomým, zejména dětským,…
Otevřená cesta / Phundrado Drom Výstava

Otevřená cesta / Phundrado Drom

Národopisné muzeum Národního muzea
Výstava výtvarného umění ze sbírek Muzea romské kultury v Brně
Laboratoř moci Expozice

Laboratoř moci

Expozice Národní památník na Vítkově
Expozice v podzemních prostorách Národního památníku na Vítkově
Šátky a šátečky Výstava

Šátky a šátečky

Národopisné muzeum Národního muzea
Výstava představí část šátků z bohaté textilní sbírky Etnografického oddělení Národního…
Století hrobu Neznámého vojína Výstava

Století hrobu Neznámého vojína

Národní památník na Vítkově
Přijďte si prohlédnout novou výstavu v Národním památníku na Vítkově
Česká lidová kultura Expozice

Česká lidová kultura

Expozice Národopisné muzeum Národního muzea
Etnografická expozice seznamuje s každodenním i svátečním životem českého, moravského…
Expedice Národního muzea Výstava

Expedice Národního muzea

Historická budova Národního muzea
Připojte se k napínavým cestám výzkumníků a vědců a navštivte s nimi vzdálené země světa!

Divadelní sbírka

Divadelní sbírka svojí rozmanitostí dokumentuje historii divadelního umění z nejrůznějších…

Numismatická sbírka

Numismatická sbírka představuje nejrozsáhlejší sbírkový soubor vztahující se ke vzniku a vývoji…

Historická sbírka

Historická sbírka zahrnuje rozmanité historicky cenné předměty, které mohou sloužit jako hmotné,…

Archeologická sbírka

Archeologická sbírka systematicky dokumentuje život a vývoj společnosti pravěkých a raně…

Archiv Národního muzea

Archiv NM spravuje bezmála 1000 archivních fondů a sbírek. Jedná se o historické a osobní fondy,…

Fotoarchiv ODTVS

Fotoarchiv uchovává tematické fotografie od 19. století až do současnosti. Nejzajímavější sbírkové…

Etnografická sbírka

Etnografická podsbírka vypovídá o tradiční i moderní lidové kultuře českých zemí a Evropy.

Věda a výzkum v Historickém muzeu zahrnuje celou řadu společenskovědních oborů (historie, dějiny umění, etnografie, divadelní věda, archeologie), ale ipomocných věd historických (archivnictví, numismatika). Součástí je i vědecký výzkum v oblasti technologie dokumentace a restaurování památek a muzejních sbírek.

V Historickém muzeu v současné době běží dva projekty NAKI a dva projekty GAČR a také jeden projekt IROP. Historické muzeum každoročně vydává několik monografií a tři recenzované časopisy: Časopis Národního muzea, Acta Musei Nationalis Pragae – Historia a Numismatické listy.

Přestože přírodovědné sbírky v počátcích Národního muzea jednoznačně zastiňovaly ty historické, v „Provolání k vlasteneckým přátelům věd“ i v prvních stanovách z roku 1822 byly historické sbírky uvedeny na prvním místě. První samostatnou částí historických sbírek se až v roce 1846 stal archiv zásluhou Františka Palackého a ještě později numismatické oddělení. Po přestěhování do nové budovy na Václavském náměstí se z archivu vyčlenily archeologické sbírky, které se rozdělily na historickou archeologii a prehistorii.

Postupem doby přibývala další oddělení a měnila se organizační struktura. Dnešní Historické muzeum vzniklo 1. 5. 1964. V současné době se Historické muzeum skládá ze čtyř úseků. Sbírkový úsek I zahrnuje oddělení pravěku a antického starověku, oddělení starších českých dějin a numismatické oddělení (tedy části vzniklé už v 19. století). Sbírkový úsek II se skládá z oddělení novodobých českých dějin, oddělení dějin tělesné výchovy a sportu, etnografického a divadelního oddělení. Archivní úsek tvoří Archiv Národního muzea a referáty spisové služby a archivu dějin tělesné výchovy a sportu. Poslední Úsek péče o sbírky a evidence sbírek má dvě oddělení.

Důležitou součástí ředitelství Historického muzea je i produkční a vzdělávací činnost, která je prioritně zaměřena na pražské objekty Historického muzea.

Součástí Historického muzea jsou i některé objekty v Praze i mimo ni. Dějiny české architektury a venkovní plastiky se nachází v Lapidáriu Národního muzea. Na rodinu Palackého a Riegra je zaměřen stejnojmenný Památník. Symbolem české státnosti je pak Národní památník na Vítkově, kde vedle krátkodobých výstav se nachází dvě expozice – Křižovatky české a československé státnosti a Mauzoleum Klementa Gottwalda. Národopisná expozice pak má své místo v Letohrádku Kinských na pražském Smíchově.

Mimo Prahu se nachází expozice v zámku Vrchotovy Janovice a v Prachaticích, kde je expozice věnovaná dějinám českého loutkářství a cirkusu. Sbírky Historického muzea jsou uloženy ve dvou ústředních depozitářích v Terezíně. V roce 2019 se součástí Historického muzea stane i Palachův památník ve Všetatech.

Aktivity Historického muzea směrem k veřejnosti jsou značně rozsáhlé. Každoročně realizujeme řadu výstav, přednášek, popularizačních aktivit pro veřejnost i školy, vzdělávací programy pro školy v Praze i v mimopražských objektech. Sbírky Národního muzea je možné vidět v celé řadě institucí v české republice a v zahraničí.