Novodobé Oddělení nových dějin vzniklo v roce 1973 (původní oddělení existovalo v letech 1961–1967). Argumentem pro vznik byla dobová politická objednávka. Nejprve existovalo jen jako nesbírkové oddělení, které mělo shromažďovat údaje o sbírkách vypovídajících o 20. století, vytvořit fotoarchiv a doplnit ho kartotékou ikonografie českých dějin. Po diskusích bylo v roce 1977 nakonec rozhodnuto budovat i zde sbírku orientovanou na problematiku každodennosti. Monopol dokumentace soudobých dějin však tehdy plnilo Muzeum Klementa Gottwalda.

Hlavním úkolem oddělení byla příprava expozice novodobých dějin, která byla zpřístupněna v roce 1985 v hlavní budově Národního muzea. V roce 1990 došlo v souvislosti se zpřesněním činnosti pracoviště k další změně názvu, stalo se Oddělením novodobých českých dějin. Je jediným muzejním pracovištěm, které se programově zabývá výlučně periodou dvacátého století. Od roku 2000 je rovněž pověřeno správou Národního památníku na Vítkově, v němž má i své sídlo. Od roku 2010 spravuje sbírku tělesné výchovy a sportu.

Pracovníci oddělení

Kurátorka sbírky novodobé módy a sbírky domácnost
E-mail: mira.burianova@nm.cz Tel.: 224 497 112 Tel.: 721 108 015
Kurátorka sbírkových fondů transparentů, praporů a dokumentace veřejného prostoru, voleb, roku 1968, odznaků a medailí
E-mail: jitka.gelnarova@nm.cz Tel.: 224 497 396
Hrzánová Gabriela, diplomovaný ekonom
Projektová dokumentátorka
E-mail: gabriela.hrzanova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Vedoucí oddělení, hlavní kurátor sbírky novodobých českých dějin, sbírka bust a soch, mapy
E-mail: tomas.kavka@nm.cz Tel.: 224 497 153
Kurátor sbírky drobných tisků, nábytku, militarií, Volyňští Čechové a Podkarpatská Rus
E-mail: ondrej.stepanek@nm.cz Tel.: 224 497 113
Zástupce vedoucího oddělení, kurátor sbírky hračky, elektro, cedule a vývěsní štíty, obchod, plakáty
E-mail: ondrej.taborsky@nm.cz Tel.: 224 497 281
Hlavní kurátorka Sbírky Muzea dělnického hnutí
E-mail: jolana.tothova@nm.cz Tel.: 724 021 629
Kurátorka sbírky fotografie a filmu
E-mail: pavlina.vogelova@nm.cz Tel.: 224 497 179