Novodobé Oddělení nových dějin vzniklo v roce 1973 (původní oddělení existovalo v letech 1961–1967). Argumentem pro vznik byla dobová politická objednávka. Nejprve existovalo jen jako nesbírkové oddělení, které mělo shromažďovat údaje o sbírkách vypovídajících o 20. století, vytvořit fotoarchiv a doplnit ho kartotékou ikonografie českých dějin. Po diskusích bylo v roce 1977 nakonec rozhodnuto budovat i zde sbírku orientovanou na problematiku každodennosti. Monopol dokumentace soudobých dějin však tehdy plnilo Muzeum Klementa Gottwalda.

Hlavním úkolem oddělení byla příprava expozice novodobých dějin, která byla zpřístupněna v roce 1985 v hlavní budově Národního muzea. V roce 1990 došlo v souvislosti se zpřesněním činnosti pracoviště k další změně názvu, stalo se Oddělením novodobých českých dějin. Je jediným muzejním pracovištěm, které se programově zabývá výlučně periodou dvacátého století. Od roku 2000 je rovněž pověřeno správou Národního památníku na Vítkově, v němž má i své sídlo. Od roku 2010 spravuje sbírku tělesné výchovy a sportu.

Pracovníci oddělení

Kurátorka sbírky novodobé módy a sbírky domácnost
E-mail: mira.burianova@nm.cz Tel.: --- Tel.: ---
Kurátorka sbírkových fondů transparentů, praporů a dokumentace veřejného prostoru, voleb, roku 1968, odznaků a medailí
E-mail: jitka.gelnarova@nm.cz Tel.: ---
Hrzánová Gabriela, diplomovaný ekonom
Projektová dokumentátorka
E-mail: gabriela.hrzanova@nm.cz Tel.: ---
Vedoucí oddělení, hlavní kurátor sbírky novodobých českých dějin, sbírka bust a soch, mapy
E-mail: tomas.kavka@nm.cz Tel.: ---
Kurátor sbírky drobných tisků, nábytku, militarií, Volyňští Čechové a Podkarpatská Rus
E-mail: ondrej.stepanek@nm.cz Tel.: ---
Zástupce vedoucího oddělení, kurátor sbírky hračky, elektro, cedule a vývěsní štíty, obchod, plakáty
E-mail: ondrej.taborsky@nm.cz Tel.: ---
Hlavní kurátorka Sbírky Muzea dělnického hnutí
E-mail: jolana.tothova@nm.cz Tel.: ---
Kurátorka sbírky fotografie a filmu
E-mail: pavlina.vogelova@nm.cz Tel.: ---