Novodobé Oddělení nových dějin vzniklo v roce 1973 (původní oddělení existovalo v letech 1961–1967). Argumentem pro vznik byla dobová politická objednávka. Nejprve existovalo jen jako nesbírkové oddělení, které mělo shromažďovat údaje o sbírkách vypovídajících o 20. století, vytvořit fotoarchiv a doplnit ho kartotékou ikonografie českých dějin. Po diskusích bylo v roce 1977 nakonec rozhodnuto budovat i zde sbírku orientovanou na problematiku každodennosti. Monopol dokumentace soudobých dějin však tehdy plnilo Muzeum Klementa Gottwalda.

Hlavním úkolem oddělení byla příprava expozice novodobých dějin, která byla zpřístupněna v roce 1985 v hlavní budově Národního muzea. V roce 1990 došlo v souvislosti se zpřesněním činnosti pracoviště k další změně názvu, stalo se Oddělením novodobých českých dějin. Je jediným muzejním pracovištěm, které se programově zabývá výlučně periodou dvacátého století. Od roku 2000 je rovněž pověřeno správou Národního památníku na Vítkově, v němž má i své sídlo. Od roku 2010 spravuje sbírku tělesné výchovy a sportu.

Pracovníci oddělení

Burianová Miroslava, PhDr.
Kurátorka sbírky novodobé módy a sbírky domácnost
E-mail: mira_burianova@nm.cz Tel.: 224 497 112 Tel.: 721 108 015
Česálková Lucie, doc., Mgr., Ph.D.
Dufek Ondřej, PhDr.
Gelnarová Jitka, PhDr., Ph.D.
Zástupkyně vedoucího oddělení
E-mail: jitka_gelnarova@nm.cz Tel.: 224 497 113
Hrzánová Gabriela, diplomovaný ekonom
E-mail: gabriela_hrzanova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Kavka Tomáš, Mgr., Ph.D.
Vedoucí a zástupce ved. HM2
E-mail: tomas_kavka@nm.cz Tel.: 224 497 153
Lahodová Marta, PhDr.
Štěpánek Ondřej, Mgr.
Kurátor sbírky oddělení novodobých českých dějin
E-mail: ondrej_stepanek@nm.cz Tel.: 224 497 113
Táborský Ondřej, Mgr., Ph.D.
Kurátor sbírky oddělení novodobých českých dějin
E-mail: ondrej_taborsky@nm.cz Tel.: 224 497 281
Tothová Jolana, Mgr.
Hlavní kurátorka Sbírky Muzea dělnického hnutí
E-mail: jolana_tothova@nm.cz Tel.: 724 021 629
Vogelová Pavlína, Mgr.
Kurátorka fotografie a filmu
E-mail: pavlina_vogelova@nm.cz Tel.: 224 497 179