Vědecké zaměření:

 • Dějiny 19. a 20. století s důrazem na vývoj architektury

Vzdělání:

 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
 • Magisterský studijní program: Historické vědy
 • Studijní obor: Kulturně historická regionalistika se specializací stavební historie

Výzkumné projekty:

 • 2012–2015: Spolupráce na projektu Materiální důkazy a stopy ghetta Terezín 1941–1945; www.ghettospuren.de .
 • 2012–2014: Spolupráce na projektu Forte Cultura (Berlin, Josefov, Komárom, Kostrzyn nad Odrą, Ljubljana), http://www.forte-cultura.eu/en/.
 • 2007–2009: Řešitelka institucionálního výzkumného úkolu NPÚ „Plošný průzkum stavební produkce od poloviny 19. st. do konce 30. let 20. století v okrese Litoměřice“.

Granty:

 • 2015: Hlavní řešitelka grantu „Stálá expozice Centra pevnostního stavitelství Terezín Pevnostní město Terezín se představuje“.
 • 2014: Hlavní řešitelka grantu „Vodotechnický systém pevnostního města Terezín – konference, publikace a příručka“.
 • 2013: Hlavní řešitelka grantu „Pevnostní město Terezín – vzdělávací programy pro školy“.
 • 2010: Řešitelka v týmu zpracovatelů nominační dokumentace Pevnosti Terezín na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Muzejní práce (výstavy):

 • 2015: Kurátorka expozice „Pevnostní město Terezín se představuje“ v Centru pevnostního stavitelství Terezín.

Bibliografie:

 • Bastionové pevnosti – průzkumy a opravy, Ústí nad Labem 2014.
 • Pevnost Terezín. Kulturní statek České republiky navrhovaný k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, Praha 2010.
 • Pevnostní město Terezín – obrana vodou. Ideal Fortified City Terezín – Defence using Water, Terezín 2014.
 • Slavné vily Ústeckého kraje, Praha 2007.

Účast na konferencích:

 • 2016: Příspěvek „Pevnost Terezín – podklady pro rekonstrukce objektů“ na konferenci Opevnění na území České republiky od třicetileté války do současnosti, Terezín.
 • 2016: Příspěvek „Prezentace a propagace hodnoty pevnosti Terezín“, na odborném semináři Ústecký kraj na cestě ke světovému dědictví, Terezín.
 • 2012: Příspěvek „Volmanova vila v Čelákovicích“, konference 20 let KHR – Ohlédnutí, Ústí nad Labem.
 • 2012: Příspěvek „Zakládání staveb v pevnosti Terezín“, konference Svorník, Žacléř.
 • 2012: Příprava a organizace pracovního semináře „BASTIONOVÁ OPEVNĚNÍ – ZDIVO“, Terezín.