Vědecké zaměření

Sociální dějiny 19. a 20. století; materiální kultura, obchod a reklama období státně-socialistické diktatury

Vzdělání

Doktorské studium historie na Filozofické Fakultě UK (2008–2016)
Magisterské studium historie na Filozofické Fakultě UK (2002–2008)

Muzejní práce (výstavy)

  • Rudá muzea – Národní muzeum, 2011–2012 – spoluautor
  • 20 let České republiky – Národní muzeum a Ministerstvo zahraničních věcí, 2012–2013 – komisař, spoluautor
  • Druhý život husitství – Národní muzeum, 2016 – spoluautor
  • Retro – Národním muzeum, 2016 – spoluautor

Publikační činnost (výběr)

Články
  • Obecní samospráva v Pardubicích a její modernizační projekty na přelomu 19. a 20. století, in: Královehradecko 7, 2010, s. 411–417.
  • „Zde nečekáte, sami se obsloužíte“. Zakládání samoobsluh v Československu, in: Dějiny a současnost 7, 2012, s. 14–17.
  • Dějiny podle plánu. Politika dějin a paměti v normalizačním muzejnictví, in: Česká paměť. Místa paměti a obraz národa. HÉDLOVÁ, Luba – ŠUSTROVÁ, Radka (eds.), Praha Academia 2014, s 279–328.
  • „Osoba čestná“ aneb zrod politické kultury českého maloměsta, in: Moderní dějiny 2014, roč. 22, č. 2, s. 1–21.
  • Spotřeba, životní styl a reklama v době státněsocialistické diktatury jako identitotvorný prvek, in: Historie – Otázky – Problémy, č. 1, 2016.
  • BURIANOVÁ, Miroslava a kol, Móda v kruhu času: retro – 200 let inspirací. Praha Národní muzeum, 2016. 207 stran. (autor tří kapitol).