Vědecké zaměření:

 • dějiny české společnosti 1. poloviny 20. století se zaměřením na elity; dějiny odívání 20. století

Vzdělání:

 • historie, FF UK (1993–1999), PhDr. (2003)

Výzkumné projekty:

 • Interní úkol: Benešův fotoarchiv, katalog
 • Interní úkol: Garderoba dámy, publikace

Granty:

 • 2006–2008, spoluřešitelka projektu GA ČR č. 404/06/0623 „Před objektivem T. G. Masaryk. Hradní fotoarchiv 1918–1933“ (společně s PhDr. Milenou Běličovou a Mgr. Liborem Jůnem)
 • 2013, projekt DKRVO Národní muzeum 2013/22, 00023272, Móda v ulicích protektorátu
 • 2014–2018, projekt DKRVO Národní muzeum 2016/28, IČ 00023272, Garderoba dámy

Muzejní práce (výstavy)

 • „Karel a Naděžda Kramářovi doma“ (2007), výstava ve spolupráci s Úřadem vlády v Kramářově vile, (spoluautorka Dana Stehlíková)
 • „Republika“ (2008), ve spolupráci se Senátem ČR a VHÚ, hlavní výstavní projekt Národního muzea, (spoluautoři Marek Junek, Michal Burian, Pavel Douša a Hynek Střítezský)
 • „Hračky naší Kačky“ (2009), ve spolupráci s VHÚ, (spoluautoři, Michal Burian a Marek Junek)
 • „Hradní fotoarchiv 1918–1933“ (2009) výstava v Národním památníku na Vítkově (spoluautoři Milena Běličová, Libor jůn a Martina Novozámská)
 • „Hračky našej Katky“ (2010), ve spolupráci s VHÚ pro Slovenské národné múzeum, (spoluautoři Michal Burian a Marek Junek)
 • „Zlatá? šedesátá“ (2010), ve spolupráci s VHÚ, (spoluautoři Michal Burian, Marek Junek, Aleš Knížek a Ivan Malý)
 • „Retro – krása, která nestárne“ (2016–2017) Národní muzeum (hlavní autorka)

Bibliografie

 • VANDROVCOVÁ, Miroslava: Zdeněk Lev z Rožmitálu – děd (†1535) a vnuk (†1580). In: Časopis Národního muzea, 2003, č. 1–2, s. 109–121.
 • BĚLIČOVÁ, Milena – VANDROVCOVÁ, Miroslava: Zkušenosti Archivu Národního muzea s evidenční databází Bach a přizpůsobení pořádání fondů tomuto programu. In: 10. konference archivářů České republiky. Teorie, praxe a věda v archivech. Zpravodaj pobočky České informační společnosti – Státní ústřední archiv v Praze č. 48, 2004, s. 86–89.
 • VANDROVCOVÁ, Miroslava: Dědicové Karla Kramáře. In: Časopis Národního muzea, 2006, č. 3–4, s. 163–176
 • VANDROVCOVÁ, Miroslava: Karel Kramář politik. In: Čechurová Jana – Stehlíková Dana – Vandrovcová Miroslava, Karel a Naděžda Kramářovi doma, Praha 2007, s. 11–32.
 • VANDROVCOVÁ, Miroslava: Život a vztah manželů Kramářových. In: Čechurová Jana – Stehlíková Dana – Vandrovcová Miroslava, Karel a Naděžda Kramářovi doma, Praha 2007, s. 33–66.
 • VANDROVCOVÁ, Miroslava: Národní muzeum jako Kramářův dědic. Osudy Kramářova archivu. In: Karel Kramář (1860–1937). Příspěvky k životu a dílu (Čechurová Jana – Vandrovcová Miroslava edd.), Sborník Národního muzea 61, 2007, č. 3–4, s. 7–8.
 • VANDROVCOVÁ, Miroslava: Zlatá léta Naděždy Kramářové. Každodennost manželsky českého politika. In: Karel Kramář (1860–1937). Příspěvky k životu a dílu (Čechurová Jana – Vandrovcová Miroslava edd.), Sborník Národního muzea 61, 2007, č. 3–4, s. 61–78.
 • BURIAN, Michal – DOUŠA, Pavel – JUNEK, Marek – STŘÍTEZSKÝ, Hynek – VANDROVCOVÁ, Miroslava: Republika: katalog výstavy. Národní muzeum, 28. října 2008 – 15. března 2009 / Republic: exhibition catalogue: National Museum, October 28, 2008 – March 15, 2009. Praha: Národní muzeum 2009, 59 stran.
 • BĚLIČOVÁ, Milena; JŮN, Libor; NOVOZÁMSKÁ, Martina; VANDROVCOVÁ, Miroslava: Hradní fotoarchiv / The Prague Castle Photographic Archives 1918–1933. Praha: Národní muzeum, 2008, 192 stran. (výstup projektu GA ČR č. 409/06/0623)
 • JŮN, Libor; VANDROVCOVÁ, Miroslava: Scénář výstavy Karel Kramář 1860–1937. In: Moderní dějiny – suplementum 2/2009, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR v Nakladatelství Historický ústav, 2009, s. 595–613, s. 770–776.
 • VANDROVCOVÁ, Miroslava: Naděžda Nikolajevna – mecenáška, hostitelka, důvěrnice i múza básníkova. In: Moderní dějiny – suplementum 2/2009, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR v Nakladatelství Historický ústav, 2009, s. 595–613.
 • VANDROVCOVÁ, Miroslava: Společnost a elegance 20. let Hradního fotoarchivu. In: Hradní fotoarchiv – pramen k vizuálním dějinám Československa 1918–1933 (Vandrovcová Miroslava ed.), Sborník Národního muzea 64, 2010, č. 3–4, s. 77–108.
 • BURIANOVÁ, Miroslava: Máte kozačky? Vzpomínky a realita „zlatých? Šedesátých. ACTA MUSEALIA, Sborník materiálů z VI. mezinárodní konference Zlín 12.–14. října 2010, Zlín 2012, s. 77–95.
 • BURIANOVÁ, Miroslava: Móda v ulicích protektorátu, život – oděv – lidé, ISBN 978-80-7036-397-3; Praha: Národní muzeum a Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4791-0. DKRVO Národní muzeum 2013/22, 00023272
 • BURIANOVÁ, Miroslava: Domov ze zbytků. Textil v domácnosti v Protektorátu Čechy a Morava. ISSN 1804-1752; in: Textil v muzeu, Brno 2013, s. 37–45.
 • BURIANOVÁ, Miroslava : „Zbraní ženy je elegance“. Móda pod vlivem války a stejnokroje 1914–1945. in: Textil v muzeu, Brno 2014, s. 9–17, ISBN 978-80-87896-13-6, ISSN 1804-1752.
 • BURIANOVÁ, Miroslava: Dáma s hranostajem. Kožešina jako symbol prestiže a elegance 1900–1950. in: 70. Bulletin Moravské galerie v Brně, Brno 2014, s. 66-81, ISSN 0231-5793.
 • BURIANOVÁ, Miroslava : Od narození po smrt – obřadní oděv 1900–1950. in: Textil v muzeu. Brno: Technické muzeum v Brně 2015, s. 87–101. ISBN 978-80-87896-25-9
 • BURIANOVÁ, Miroslava: Střevíce na příděl, aneb obuv v době, kdy dřeváky nosil nejen Spejbl. In: Obuv v historii 2014, Sborník materiálů z VII. Mezinárodní konference, Zlín 7.– 9. 2014. Zlín: 2015, s. 35–42. ISBN 978-80-87130-38-4 http://www.muzeum-zlin.cz/data/docs/somjvm%20CZ.pdf
 • BURIANOVÁ, Miroslava – GELNAROVÁ, Jitka – NOVÁ, Kateřina – HEROLDOVA, Helena  - TÁBORSKÝ, Ondřej: Retro: katalog výstavy. Národní muzeum, 17. 6. 2016 – 30. dubna 2017. Praha: Národní muzeum 2016, 64 s. ISBN 978-80-7036-485-7
 • BURIANOVÁ, Miroslava – HEROLDOVÁ, Helena – MÁCHALOVÁ, Jana a kol.: Móda v kruhu času. Retro – 200 let inspirací. Praha: Národnímu muzeum a Grada 2016, 209 s. ISBN 978-80-7036-503-8
 • BURIANOVÁ, Miroslava: Klobouky nejen pro paní radovou. In: Textil v muzeu. Brno: Technické muzeum v Brně 2016, s. 3–20. ISBN 978-80-87896-35-8, ISSN 1804-1752

Účast na konferencích

 • 1. 11. 2007 Karel Kramář (1860–1937), příspěvek: Naděžda Nikolajevna – mecenáška, hostitelka, důvěrnice i múza básníkova.
 • 19. 5. 2010 Prezentace novodobých českých a slovenských dějin (nejen) v NM, příspěvek: Republika (spolu s Michalem Burianem)
 • 12. 10. 2010 Obuv v historii, Muzeum jihovýchodních Čech ve Zlíně, příspěvek: Máte kozačky? Vzpomínky a realita „zlatých? šedesátých
 • 14. 6. 2011 Textil v muzeu, Technické muzeum v Brně, příspěvek: „Sbírka starého šatstva“ aneb „kam s ním“. Uložení a prezentace moderního textilu v Národním muzeu
 • 11. 6. 2013 Textil v muzeu. Technické muzeum v Brně, příspěvek: Domov ze zbytků. Textil v domácnosti v Protektorátu Čechy a Morava.
 • 11. 6. 2014 Textil v muzeu. Technické muzeum v Brně, příspěvek: „Zbraní ženy je elegance“. Móda pod vlivem války a stejnokroje 1914–1945.
 • 7. 10. 2014 VII. mezinárodní konference Obuv v historii, Zlín, příspěvek: Střevíce na příděl, aneb obuv v době, kdy dřeváky nosil nejen Spejbl.
 • 9. 6. 2015 Textil v muzeu. Technické muzeum v Brně, příspěvek: Od narození po smrt – obřadní oděv 1900–1950.
 • 26. 9. 2015 Prague Vintage Fair, konference o udržitelné módě, příspěvek: Nadčasová hodnota oděvu našich předků
 • 21.–22. 9. 2016 Sport a cestování, Národní muzeum, příspěvek: Dámy v oblacích