Vědecké zaměření:

  • Hospodářské a sociální dějiny 20. století; dějiny reklamního průmyslu, populární kultura a subkultury

Vzdělání:

  • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
  • Magisterský studijní program: Historie – Hospodářské a sociální dějiny

Granty:

  • 2015 hlavní řešitel grantu „Navzdory autoritám; proměny českých a slovenských subkulturních scén 80.–90. let 20. století“ řešeného u Grantové agentury UK.
  • 2017 externí spolupráce na grantu „Budováni scény: česká a slovenská kultura fanzinů od státního socialismu k post-socialismu“ řešeného u Grantové agentury ČR.

Bibliografie:

  • Nedáme se pro peníze?! Komodifikace punku a rezistence vůči ní; in DANIEL, Ondřej. Kultura svépomocí: ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016.