Vědecké zaměření:

 • Historie a teorie fotografie a filmu v kontextu novodobých českých dějin

Vzdělání:

 • Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Odborná činnost:

Vědecko-výzkumné projekty
 • Jan Calábek: Věda, film a umění k potěše včel, básníků a botaniků, grantový program Věda a výzkum, Moravská galerie v Brně 2011–2013.

Realizované výstupy:

 

 • Filmové Brno. Kulturní dějiny kinematografie v Brně. Výzkumný projekt Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU Brno, koordinovaný doc. Mgr. Petrem Szczepanikem, Ph.D. a Mgr. Pavlem Skopalem, Ph.D. (spolupráce), 2008–2010
 • Lokální filmová historie: Brno a kulturní dějiny filmu do r. 1945. Výzkumný projekt Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU, koordinovaný doc. Mgr. Petrem Szczepanikem, Ph.D. a Mgr. Pavlem Skopalem, Ph.D. (spolupráce), 2002–2005

Publikační činnost (výběr):

 • Pavlína Vogelová: Mikuláš Medek a Emila Medková. Stínohry obrazů, textů a fotografií. In.: Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie, 70, 2016, č. 1–2.
 • Pavlína Vogelová: Československá fotografie před sametem. Dokument, obraz a situace 1979–1989. In. Ivan Malý ed., Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století. Praha: Národní muzeum, 2015, s. 142–150.
 • Pavlína Vogelová: Jak uchopit moře krátkého filmu (Recenze knihy Lucie Česálkové Atomy Věčnosti). Dok Revue, 1/15, 7. 4. 2015, http://www.dokrevue.cz/clanky/jak-uchopit-more-kratkeho-filmu
 • Pavlína Vogelová: Okénko do školního filmu Jaroslava Novotného. In.: Almanach Brněnské šestnáctky, TIC Brno, 2014.
 • Pavlína Vogelová: Výstavní Ázerbájdžán – čarovaná země ohně. Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií UK, prosinec 2014, č. 9, s. 6–9.
 • Pavlína Vogelová: František Vobecký / fotografický střih do surreálna. Fotograf, č. 24, 2014.
 • Pavlína Vogelová: Jan Calábek. Praha / Brno: NAMU a MG, 2013.
 • Pavlína Vogelová: Audiovizuální obraz souřadnic volnosti. Sborník FAMU Praha. Praha: NAMU, 2012.
 • Pavlína Vogelová: Milena Dopitová. Je pozdě jít se koupat a brzy na večeři. Cinepur, 2011, č. 77, s. 15–16. 
 • Pavlína Vogelová: Bohdan Holomíček. Divadelní svět. Praha: Kant a Brno: Moravská galerie v Brně, 2011, ISBN 978-80-7437-047-2 (KANT), 978-80-7027-234-3 (katalog výstavy)
 • Pavlína Vogelová: Fotografie a videofilm. In: Patrik Kovačovský. Výběr z tvorby 1994–2010, s. 90–97. Bratislava: 68 s.r.o., 2010. ISBN 978-80-970431-1-7.
 • Pavlína Vogelová: Fotografické výstavy Moravské galerie v Brně. In: Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 62, s. 65–72. Brno: MG 2006.
 • Pavlína Vogelová: Vědecký svět fotografie a filmu profesora Jaroslava Boučka. In. Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity O2, s. 153–173. Brno: FF MU, 2005, s. 143–166. 

Výstavy:

 • Milena Dopitová. My Body Is a Temple / Mé tělo je chrám (výstava) / Petr Wagner. Viola da gamba (doprovodný program). VT Artsalon Taipei, Tchaiwan, autorka a kurátorka, 2016
 • Milena Dopitová. How It is to Grow Up Younger? /  Jako to je mládnout? Peking, Čína, kurátorka, 2016
 • Smrtelné slasti. Národní muzeum – Nová budova, spoluautorka, 2015
 • Ázerbájdžán - čarovná země ohně. Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, komisařka výstavy, 2014–2015
 • Jan Calábek: Věda, film a umění k potěše včel, básníků a botaniků. Moravská galerie v Brně, autorka a kurátorka, 2013
 • Viktor Kolář / Retrospektiva. Galerie hlavního města Prahy - Dům U Kamenného zvonu, autorka a kurátorka, 2013
 • Vojtěch Jasný: Fotografie, Brno, Bystré u Poličky, Uherské Hradiště, Telč, kurátorka, 2012–2014
 • Práce z Kalifornie / Work from California. Bienále Brno, autor Jon Sueda / USA, kurátorka, 2012
 • Bohdan Holomíče. Divadelní svět, Moravská galerie v Brně, autorka a kurátorka, 2011
 • Setkaní uchem jehly: Alexandra Moralesová – František Týmal (FAMU Praha) & 80 let od založení firmy Jindřich Suchánek Brno, I. čs. výroba přístrojů pro amatérskou kinematografii, Moravská galerie v Brně (pro filmový festival Brno16), autorka a kurátorka, 2011
 • Echo Videotime. Intervence pohyblivého obrazu do stálých expozic (Filip Cenek, Jiří David, Petra Feriancová, Patrik Kovačovský, Ján Mančuška, David Možný, Pavel Ryška), Moravská galerie v Brně, 2011
 • Viktor Kolář. Galeria hlavného mesta Bratislavy – Mirbachov palác. Bratislava / Festival Mesiac fotografie, autorka a kurátorka, 2011
 • Milena Dopitová / Ještě chvíli se zdržím, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora, 2011
 • Jan Solpera. Osobnosti českého grafického designu / 24. mezinárodní bienále grafického designu, Moravská galerie v Brně, kurátorka, 2010
 • Kameraman Karel Slach : 70 aneb šel jsem rychle kolem, Moravská galerie v Brně, autorka a kurátorka, 2010
 • Zpětný chod. Svätopluk Mikyta & Patrik Kovačovský. Praha: Dům národnostních menšin, Praha, autorka a kurátorka, 2010
 • BigMag. Alternativní časopisy v České republice po roce 1989 / 24. Mezinárodní bienále grafického designu, Moravská galerie v Brně, kurátorka (autoři projektu Aleš Najbrt, Bohumil Vašák, Michal Nanoru), 2010
 • Viktor Pivovarov / Oni, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (autor Marek Pokorný), 2010
 • O barvě, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (autor projektu Dušan Brozman), 2009
 • Černá srdce / Břetislav Rychlík (film) & Jindřich Štreit a Marie Zachovalá (fotografie), Moravská galerie v Brně, autorka a kurátorka, 2009
 • Jiří David / Předběžná retrospektiva, Galerie hlavního města Prahy asistentka kurátora, (autor projektu Marek Pokorný), 2009
 • Jiří David / Předběžná retrospektiva, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (autor projektu Marek Pokorný), 2009
 • Vladimír Skrep / Jako v zrcadle, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (autor projektu Marek Pokorný), 2009
 • Grzegorz Sztwiertnia / Fotografie, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (autor projektu Marek Pokorný), 2009
 • City’s Celebrities! Street Art & Graffiti. 23. Mezinárodní bienále grafického designu, Moravská galerie v Brně, kurátorka (autor projektu Ištván Lékó), 2008
 • Cinepur Choice, Moravská galerie v Brně, kurátorka (autor projektu Tomáš Pospiszyl), 2009
 • Bubble Tea / Podoby současného umění z Tchaj-wanu, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Marek Pokorný), 2008
 • Bubble Tea / Podoby současného umění z Tchaj-wanu, Poslanecká sněmovna, Praha (asistentka kurátora, kurátor Marek Pokorný), 2008
 • Petra Feriancová / Přirozený výběr, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Marek Pokorný), 2008
 • Třetí strana zdi / fotografie, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2008
 • Regenerace generace: Jaromír Roller & Teri Varhol (fotografie), Zábřeh na Moravě, Galerie Tunklův dvorec, kurátorka, 2007
 • Miloš Spurný / Mezi fotografií a ekologií, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2007
 • Franz Fiedler /Fotografie, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2007
 • Známosti na zapřenou, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2006
 • Josef Sudek neznámý / Salonní fotografie 1918–1942, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2006
 • Josef Sudek / Dialogue with Silence, Varšava, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2006
 • Grete Popper, Obecní dům Praha a Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2006
 • Dorit Margreiter, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Jiří Pátek), 2006
 • Artist for Tichý – Tichý for Artists, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Jiří Pátek), 2006
 • Václav Jirásek / Industria Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Petr Nedoma), 2006
 • Jindřich Štreit, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2005
 • Vídeňská secese (fotografická část), Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Miroslav Ambroz), 2005
 • Avantgarda o mnoha médiích / Josef Bartuška a skupina Linie, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor: Jaroslav Anděl), 2005
 • Jiří Šigut / Záznamy, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2004
 • Bohumír Prokůpek / Příroda, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2004
 • Theo Derksen / Homeless Images, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2004
 • Andrej Bán / Iné Slovensko, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2004
 • Jan Pohribný / Místa zasvěcení, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2004
 • Jan Svoboda / Rané dílo 1963–1968, Bratislava - Mesiac fotografie 2004, asistentka kurátora, (kurátor Antonín Dufek), 2004
 • Jaromír Roller: Blues pro fotografii. Šumperk, Galerie Jiřího Jílka. Výstava v rámci festivalu Blues Alive 2003, Šumperk, kurátorka spolu s Miroslavem Kovalem, 2003
 • Keith Carter / Obyčejný příběh, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek) 2003
 • Tomáš Ruller / Na lásky čas, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2003
 • Bořivoj Hořínek / Záznamy, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2003
 • Jaromír Čejka / Stopy, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2003
 • Předchůdci modernismu v maďarské fotografii, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2003
 • Jozef Ondzik / Slovensko 002, Obrazová zpráva o stavu země. Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2003
 • Jiří David / David, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2002
 • Helmut, Johanna a Leo Kandlovi / Kontakt, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2002
 • Fotografie jako umění v Československu 1959/68, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2001
 • Josef Sudek / Fotografie 1940–70, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2001
 • Veronika Bromová, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2001
 • Jan Beran /Fotografie, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2001
 • Paralaxa, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2001
 • Heinz Cibulka / Ze sousedovy zahrady, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2001
 • Milan Pitlach /Z anglického deníku 1969–1978, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2001
 • Robert Silverio, Moravská galerie v Brně, asistentka kurátora (kurátor Antonín Dufek), 2001

Programová dramaturgie:

2009–2013 Dramaturgie, organizace, produkce a propagace programů k výstavním projektům Moravské galerie v Brně / přednášky, koncerty, film, divadlo, konference atd.
 
(výběr autorských programů)
 • Videotime / večery videa a experimentálního film v projekcích a komentářích / hosté – výběr: Georgij Bagdasarov (RU), Magdalena Bažantová, Matthias Beckmann (DE), Brandon LaBelle (USA), Igor a Ivan Buharov (HU), Martin Čihák, Josef Dabernig (AT), Tereza Damcová, Jiří David, Milena Dopitová, Petra Feriancová (SK), Jez Riley French (UK), Martin Ježek, Patrik Kovačovský (SK), Jan Kulka, Ján Mančuška, Alex Moralesová, David Možný, Pavel Ryška, Andrea Slováková, Tereza Sochorová, František Týmal, Kateřina Zochová, 2010–2013
 • Filmový obraz mysli (cyklus večerů americké kinematografie k výstavě Obrazy mysli/Mysl v obraze, Moravská galerie: 2012
 • Filmový dokument mysli (Záhady duše, Monika Rychlíková, 2010–2011) / k výstavě Obrazy mysli, Moravská galerie: 2012
 • Karel Slach : 70 / filmové večery k výstavě Kameraman Karel Slach : 70 aneb šel jsem rychle kolem s hosty: Dušan Hanák, Drahomír Šišovič, Karel Vachek, Ctibor Turba, Břetislav Rychlík: 2010
 • Ozvěny filmových festivalů v MG / AniFest, MFDF Jihlava, Jeden svět, Mezipatra: 2005–2013
 • Videoprocházka stálými expozicemi Moravské galerie v Brně (hosté: Filip Cenek, Jiří David, Petra Feriancová, Patrik Kovačovský, Ján Mančuška, David Možný, Pavel Ryška): 2011
 • Muzejní noc: 2010–2012
 • Týden výtvarné kultury: 2010–2012