Z důvodů stěhování depozitářů je provoz Etnografického oddělení Historického muzea Národního muzea dočasně omezen.
Do odvolání je pozastaveno zprostředkování zápůjček a rovněž veškeré služby poskytované odborné i laické veřejnosti.

Tradiční lidová kultura dotykem Expozice

Tradiční lidová kultura dotykem

Expozice Národopisné muzeum Národního muzea
Expozice Tradiční lidová kultura dotykem přibližuje slabozrakým a nevidomým, zejména dětským,…
Česká lidová kultura Expozice

Česká lidová kultura

Expozice Národopisné muzeum Národního muzea
Od 1. 11. 2023 do 31. 3. 2024 je expozice Česká lidová kultura UZAVŘENA.
Lidová píseň a souborová činnost Akce

Lidová píseň a souborová činnost

Národopisné muzeum Národního muzea
Seminář věnovaný prezentaci lidové písně v rámci činnosti folklorních souborů
Pečení šátečků Akce

Pečení šátečků

Národopisné muzeum Národního muzea
Přijďte si do Národopisného muzea připravit šátečky z různých druhů těst a podle dobových…
Folklorní taneční Akce

Folklorní taneční

Historická budova Národního muzea
KURZ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN!
Sezóna v Národopisném muzeu Akce

Sezóna v Národopisném muzeu

Národopisné muzeum Národního muzea
Přijďte se do Národopisného muzea naučit upéct dušičkové pečivo, staročeské vánoční cukroví, vánočku…
Otevřená cesta / Phundrado Drom Výstava

Otevřená cesta / Phundrado Drom

Národopisné muzeum Národního muzea
Výstava výtvarného umění ze sbírek Muzea romské kultury v Brně
Šátky a šátečky Výstava

Šátky a šátečky

Národopisné muzeum Národního muzea
Výstava představí část šátků z bohaté textilní sbírky Etnografického oddělení Národního…

Etnografická sbírka

Etnografická podsbírka vypovídá o tradiční i moderní lidové kultuře českých zemí a Evropy.

Výzkumné aktivity Etnografického oddělení Národního muzea se soustředí zejména na dokumentaci různých fenoménů tradiční i současné lidové kultury. Výzkum je založen jak na zpracování informací ze sbírkových fondů, tak i na terénní dokumentaci témat, jako jsou lidová obřadnost, vztah lidské kultury a přírody a krajiny nebo hudební a slovesný folklór.

Etnografické oddělení patří ke kmenovým a sbírkově nejobsáhlejším celkům Historického muzea. Jeho fondy obsahují na 200.000 sbírkových předmětů, dokládajících vývoj lidové kultury českých zemí, ale i ostatních regionů zejména v oblasti střední, východní a jihovýchodní Evropy. Vypovídají o tradiční, převážně rustikální kultuře hmotné i duchovní, o tradičním lidovém bydlení, zařízení domácnosti, hospodářství a řemeslech, o lidovém oděvu, umění, náboženství a zvycích v širokých srovnávacích souvislostech. Do oblasti zájmu etnografického oddělení ale spadají také ostatní části Evropy a moderní lidová kultura, byť jde o témata zastoupená ve sbírkových fondech s menší frekvencí.

  • Základem fondů spravovaných oddělením je několik původně samostatných celků. Je to především sbírka někdejšího Muzea Království českého a jeho expozice hlavní budovy Národního muzea, zvaná Selská síň. Vznikla v roce 1894 na základě národopisné kolekce Všeobecné zemské jubilejní výstavy v Praze roku 1891.
  • Druhý významný celek je fond Náprstkovy sbírky, formovaný od konce 70. let 19. století Josefou Náprstkovou pro Náprstkovo České průmyslové muzeum. Tento fond je časově nejstarší, ale do sbírek oddělení byl včleněn až ve 40. letech 20. století.
  • Třetím a nejvýznamnějším fondem jsou sbírky získané vědecky připraveným výzkumem pro Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze roku 1895, která dala základ původně samostatnému Národopisnému muzeu českoslovanskému v roce 1896. Další předměty byly do sbírek doplňovány během 20. a 21. století z pozůstalostí, plánovaných akvizic, při sběrech probíhajících v rámci výzkumných projektů i díky darům ze strany veřejnosti.

Sídlem oddělení je Letohrádek Kinských v Kinského sadech na pražském Smíchově, kanceláře odborných pracovníků se nacházejí v sousední budově zvané Švýcárna. Areál Letohrádku a jeho okolí je často využíván k pořádání kulturních, přednáškových a dalších akcí pro veřejnost s národopisnou tematikou. V Letohrádku samotném se nachází stálá expozice věnovaná tradiční české lidové kultuře a další výstavní prostory, které jsou určeny pro pořádání krátkodobých a střednědobých výstav.

Oddělení spravuje též vlastní knihovní fond, který je ale v současnosti badatelům přístupný pouze prezenčně a na předchozí vyžádání.

Z důvodů stěhování depozitářů je provoz Etnografického oddělení Historického muzea Národního muzea dočasně omezen. Do odvolání je pozastaveno zprostředkování zápůjček a rovněž veškeré služby poskytované odborné i laické veřejnosti.

Pracovníci oddělení

Kurátorka sbírky lidového umění
E-mail: kristyna.blechova@nm.cz
Medřická Helena, Mgr.
Zástupkyně vedoucí oddělení, kurátorka sbírky vybavení domácnosti
E-mail: helena.plihalova@nm.cz Tel.: ---
Kurátor sbírky hospodářství, bydlení a řemesel; sbírky trampingu
E-mail: jan.pohunek@nm.cz Tel.: ---
Kurátorka lidového textilu, šperku a hraček
E-mail: monika.tauberova@nm.cz Tel.: ---
Záveská Daniela, Mgr.
Pověřena řízením oddělení, kurátorka sbírky zvykosloví
E-mail: daniela.zaveska@nm.cz Tel.: ---