Vědecké zaměření

  • sbírka lidového umění

Vzdělání

  • FF UK – Ústav etnologie

Přechozí působiště

  • Náprstkovo muzeum, redaktorka periodika Annals of the Náprstek Museum

Granty

  • Vnitřní granty FF UK (FF_VG_2016_38): Ediční zpřístupnění národopisných dotazníků z Pelhřimovska z let 1914 až 1919. (2016–2017)

Publikační činnost

  • Život v povodí Želivky na počátku 20. století očima učitelů: Edice odpovědí na národopisné dotazníky z Pelhřimovska z let 1914 a 1919, 2019, s. 463 (společně s Pavlem Holubem v rámci Vnitřních grantů FF UK 2017).
  • Křestní soupravy a kmotrovské dary v tradiční lidové kultuře. In: Umění kýče, 2016, s. 61–73.
  • K problematice babictví na Pelhřimovsku: role porodní báby z hlediska etnologie. In: Studia Ethnologica Pragensia, 2013, č. 1, s. 109–129.
  • Krátce ke vztahu mikrohistorie a etnologie. In: Studia Ethnologica Pragensia, 2013, č. 2, s. 17–26.