Vědecké zaměření:

 • etnolog

Vzdělání:

 • ZČU - archeologie, FF UK - etnologie

 

Předchozí působení:

 • Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Granty a projekty:

 • GAČR č. 16-15962 Tramping v českých zemích v letech 1918 až 1989: subkultura v interakci se státem a společností (2016-2018, FF UK)

Výstavy a muzejní práce:

 • Borský, P. - Pohunek, J.: 110 let Posázavského Pacifiku. Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, 1. 5. - 31. 10. 2010
 • Pohunek, J.: Zahřejte se. Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, 5.2. - 27.3. 2011
 • Pohunek, J. - Průšová, H. - Tejčková, S.: Kovářské řemeslo. Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, 26. 3. - 11. 9. 2011
 • Pohunek, J. - Průšová, H. - Tejčková, S.: Nepotřebné, zbytečné, přesto krásné a cenné. Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, 19. 11. 2011 - 8. 5. 2012
 • Pohunek, J. – Janeček, P. – Mevaldová, H. – Tauberová, M. – Sedláková, D. – Červinková, P. – Votruba, A.: Venkov. Národní muzeum – Letohrádek Kinských, 1. 3. 2014 – 1. 4. 2018
 • Pohunek, J.: Na Piavě zvečera – Velká válka v lidové kultuře, Národní muzeum – Letohrádek Kinských, 16. 2. 2016 - 15.7.2016.
 • Pohunek, J.: Jak vzniká výstava, Národní muzeum – Letohrádek Kinských, 20. 1. 2018 – 25. 3. 2018.
 • Pohunek, J.: Století trampingu, Národní muzeum – Letohrádek Kinských, 29. 6. 2018 - 1. 4. 2020

Členství ve vědeckých organizacích:

 • International Society for Contemporary Legend Research
 • Česká národopisná společnost
 • Česká speleologická společnost

Pedagogická činnost:

 • FF UK - přednášky v rámci doktoranského studia (2012-2015))

Publikační činnost (výběr):

 • Pohunek, J. 2007: Lomy Amerika – etnografie Země nikoho, in: Český kras XXXIII, s. 44-55
 • Pohunek, J. - Pokorný, R. 2010: Říčky (Alma) a Čertův Důl (Srázný) – dvě opomíjené lokality historické těžby v Orlických horách, in: Acta Musei richnoviensis Sect. natur. 17(1)/2010, s.1-9
 • Pohunek, J. 2010: Specifika trampské pověsti, in: Národopisný věstník XXVII (69) - 2010/1-2, s. 33-55
 • Pohunek, J. 2011: A Century of Czech tramping, in: Folklorica. Journal of the Slavic and East European Folklore Association XVI, s. 19-41
 • Pohunek, J. 2011: Konflikty českého trampingu, in: Historická sociologie 2/2011, s. 95-106 Pohunek, J. 2015: Stíny mezi stromy. Extravilán v současných pověstech. Národní muzeum: Praha
 • Pohunek, J. 2015: Raketové díry: folklor bývalých vojenských újezdů, in: Malý, I. a kol. - Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století. Národní muzeum: Praha, s. 108-119
 • Pohunek, J. 2015: Modely lidové architektury z Národopisné výstavy českoslovanské v sbírkách etnografického oddělení Národního muzea, in: Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 69, č. 3-4, s. 21-27
 • Pohunek, J. 2015: Problémy muzejní prezentace všedního života na venkově, in: Východočeské listy historické 34/2015, s. 71-77
 • Pohunek, J. 2017: Otázky a úskalí muzejní dokumentace současného trampského hnutí, in: Acta Musei Nationalis Pragae – Historia 71 (3-4), s. 31-40

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • Perspectives on Contemporary Legend, Amsterdam, 2010
 • Perspectives on Contemporary Legend, Prague, 2014
 • Perspectives on Contemporary Legend, Tallinn, 2016