Oddělení péče o sbírky systematicky řeší veškeré potřeby související s péčí a ochranou sbírkových předmětů Historického muzea NM, včetně jejich vhodného uložení, preventivní péče a fyzické konzervace a restaurování. Přímou péči o sbírkové a archivní fondy zajišťují specializovaní restaurátoři se zaměřením na malířská a sochařská díla, papír, silikátové materiály, kovy, textil a nábytek. Ve vědě a výzkumu se restaurátoři zaměřují na aplikovaný výzkum v oblasti technologie a historie restaurování movitého kulturního dědictví, materiálové analýzy a chemicko-technologický průzkum.

Do kompetence oddělení spadá také správa depozitářů Historického muzea v Ústředních depozitářích Terezín I a II. Oddělení dále poskytuje metodickou pomoc ostatním muzeím a nabízí služby v oblasti konzervováni a restaurování sbírkových předmětů.
 

Ve vědě a výzkumu se restaurátoři zaměřují na aplikovaný výzkum v oblasti technologie a historie restaurování movitého kulturního dědictví, materiálové analýzy a chemicko-technologický průzkum.


Atlas poškození podmaleb na skle (závěrečný výstup interního grantu P17/01 IG-GL)

V červenci 2010 byli ze sbírkových oddělení Historického muzea převedeni do nově zřízeného Oddělení správy, evidence a péče o sbírky všichni konzervátoři a restaurátoři, aby činnost oddělení mohla komplexně a systematicky pokrývat veškeré potřeby související s odbornou péčí a ochranou sbírkových předmětů. Současně byli do oddělení přeřazeni také správci depozitářů, fotograf a nově bylo obsazeno místo programového a kulturně výchovného pracovníka.

Od května 2011 začaly v Ústředním depozitáři v Terezíně fungovat nové restaurátorské dílny a digitalizační pracoviště. V rámci centralizace přešlo od února 2014 digitalizační pracoviště v Terezíně do nově zřízeného Odboru náměstka pro strategický rozvoj.

Od listopadu 2014 byla také z činnosti oddělení vyčleněna muzejně-pedagogická činnost a pracovní pozice programového a kulturně výchovného pracovníka převedena pod ředitelství Historického muzea. Poslední reorganizační změnou v březnu 2016 došlo k vyčlenění oblasti evidence sbírek do samostatného oddělení a stávající oddělení získalo nový název Oddělené péče o sbírky.

Pracovníci oddělení

Drugdová Růžena
Správkyně depozitáře ÚDT I
E-mail: ruzena_drugdova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Dušková Dagmar
E-mail: dagmar_duskova@nm.cz
Kalous Jaroslav
Restaurátor kovů
E-mail: jaroslav_kalous@nm.cz Tel.: 416 782 825
Kocanda Libor, MgA.
Restaurátor malířských děl
E-mail: libor_kocanda@nm.cz Tel.: 416 782 825
Restaurátorka skla a keramiky
E-mail: romana_kozakova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Matoušovská Zuzana
Správkyně depozitáře ÚDT II
E-mail: zuzana_vranova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Restaurátorka sochařských děl
E-mail: eva_mickova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Saurová Vlasta
Správkyně depozitáře ÚDT I
E-mail: vlasta_saurova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Skoupá, Adéla, DiS.
Zástupkyně vedoucí oddělení
E-mail: adela_skoupa@nm.cz Tel.: 416 782 825
Szemályová Dana, Mgr.art.
Restaurátorka textilu
E-mail: dana_fagova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Šálková Kateřina, Ing.
E-mail: katerina_salkova@nm.cz
Trmalová Olga, akad. Mal.
Akad. malířka
E-mail: olga_trmalova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Vinš Martin
Restaurátor nábytku
E-mail: martin_vins@nm.cz Tel.: 416 825 825

FOTOGRAFIE