Licence MK ČR na restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl ze dřeva a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene, sádry a keramiky.

Specializace:

  • restaurování polychromovaných sochařských děl ze dřeva a nepolychromovaných sochařských děl z kamene, sádry a keramiky

Vzdělání:

  • Akademie výtvarného umění, obor Sochařství – restaurování výtvarných děl sochařských