Historická sbírka Národního muzea obsahuje poměrně rozsáhlý soubor textilních předmětů, z nichž významnou roli hrají dobové oděvy. Tato část sbírky nebyla, i přes významná jména kurátorů, kteří ji utvářeli, kontinuálně systematicky zpracovávána, jak z pohledu historie módy, tak i oděvů samotných. V rámci započatých příprav konceptu nových stálých expozic vyvstala potřeba těžit z této kolekce a nalézt v ní jedinečné dobové oděvy, jež bude možné připravit a prezentovat veřejnosti. Široký výběr předmětů je zaměřen na typické oděvy běžně produkované během celého 19. a počátku 20. století. Soubor historických oděvů z Historické sbírky nabízí téměř kompletní výběr takovýchto oděvů, z nichž většina nikdy nebyla historicky zpracována, a některé oděvy dokonce nebyly nikdy prezentovány veřejnosti. Tento projekt bude zaměřen pouze na dámské oděvy, které reflektují změny v módní linii, materiálech a technologiích a době jako takové intenzivněji než mužské oděvy. Vybrané oděvy nejsou pouze předměty, jejichž vnější vzhled budou moci návštěvníci nových stálých expozic obdivovat, nýbrž představují úžasný zdroj množství dalších informací o dobové módě, estetice, ideálech, technických možnostech, technologických postupech, materiálech a vypráví hned několik příběhů – o zhotoviteli oděvu, o jeho majiteli, resp. nositeli, a příběh šatů samotných, tj. k jaké příležitosti sloužily a čeho mohly být svědkem. To vše je možné zjistit citlivým a důkladným textilně-technologickým a kulturně historickým průzkumem každého jednotlivého oděvu z vybraného souboru. Výsledky, získané tímto průzkumem, poskytnou množství chybějících informací, které budou využity pro prezentaci dobové módy, estetiky, ale i technických a technologických dovedností při zhotovování běžných zakázkových oděvů 19. a počátku 20. století. Oděvy, jako předměty běžné denní potřeby, užívané k různým příležitostem i slavnostním, dokumentují sociální postavení svého nositele i svého tvůrce a ilustrují tak, mnohdy nečekaným způsobem, dobu svého vzniku.

Název projektu: Komplexní průzkum vybraného souboru dámských kompletních oděvů určených pro stálé expozice NM
Období: 2017–2018
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Bc. Veronika Šulcová, DiS.

Předpokládané výsledky/výstupy:
Výsledky interního projektu budou publikovány ve formě odborných publikací a formou přednášek na konferencích se zaměřením na historii oděvu a textilu u nás (např. Textil v muzeu, Seminář historie odívání, Konference NPÚ aj.) popř. v zahraničí (podle aktuálního dění).

Šulcová Veronika, Bc., DiS.

Restaurátorka textilu (na rodičovské dovolené)
E-mail: veronika.sulcova@nm.cz
Telefon: 416 782 825

Fotoalbum