Textilní sbírka Oddělení starších českých dějin Historického muzea Národního muzea obsahuje nespočet dámských a pánských oděvů a oděvních doplňků. Tyto předměty detailně dokumentují vývoj módy na našem území a reflektují také aktuální dění ve společnosti, čímž se řadí mezi významné doklady lidského vývoje. Materiálová různorodost těchto předmětů se může stát zdrojem nových poznatků o textilní výrobě a každodennosti dané doby, ale může také přinést například nové informace o společenském postavení nositelů těchto oděvů. Zmíněná část sbírky Národního muzea je dosud málo prezentovanou, přestože se pro cílového návštěvníka muzea jedná bezesporu o velmi atraktivní sbírkové předměty. Systematické zpracování může být využito při plánování budoucích výstav, případně k doplnění stálých expozic.  

Název projektu: Průzkum a systematické zpracování vybraných oděvů druhé poloviny 19. století ze sbírek HM-NM
Období: 2021–2022
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Ing. Dominika Nagyová
Další účastníci projektu: Bc. Anna Triščová 

Předpokládané výsledky/výstupy:
- Komplexní zpracování části bohaté sbírky oděvů Oddělení starších českých dějin.
- Získaní nových informací o používaných textilních materiálech, střihů oděvů a doplňků dané doby. 
- Shrnutí poznatků ve článcích publikovaných v odborných periodikách.
 

Nagyová Dominika, Ing.

E-mail: dominika.nagyova@nm.cz