Cílem projektu je záchrana mimořádně cenných fondů negativů pocházejících z fotoarchivu bývalého Ústředí lidové umělecké výroby a fotoarchivu bývalého Muzea dělnického hnutí. Tyto negativy budou zpracovány v nové restaurátorské dílně Ústředního depozitáře Terezín II., kde dojde k jejich  odbornému očištění,  restaurování, digitalizaci, katalogizaci a uložení do speciálních obalů. Ošetřené negativy budou finálně deponovány do stavebně upravených chladících depozitářů dle své materiálové podstaty. Skeny negativů společně s popisnými informacemi budou zveřejněny prostřednictvím databázových systémů Národního muzea.

Název projektu: Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea Národního muzea 
Období: 2017–2022
Poskytovatel: IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Řešitel za NM: Ing. Martina Ohlídalová Ph.D., Mgr. Kateřina Musílková
 

Výsledky projektu:

  • Stavební úprava dvou chladicích depozitářů a zřízení nové aklimatizační komory v Ústředním depozitáři Terezín II.
  • Zřízení nové restaurátorské dílny pro fyzickou záchranu a zpracování fondů negativů v Ústředním depozitáři Terezín II. Fyzické zpracování negativů, zahrnující konzervaci a digitalizace negativů. Restaurování poškozených negativů. Digitální evidence, katalogizace a zpřístupnění negativů veřejnosti prostřednictvím webového portálu eSbirky.cz a webové aplikace Archivní VadeMeCum.
  • Celkem bude zpracováno a zpřístupněno 92 000 ks negativů.

Projekt je realizován v období od ledna 2017 do března 2022 a je spolufinancován Evropskou unií v rámci INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU. Celkové uznané náklady činí 28 379 678 Kč.

Kateřina Musílková, Mgr.

E-mail: katerina.musilkova@nm.cz

Martina Ohlídalová, Ph.D., Ing.

E-mail: martina.ohlidalova@nm.cz