Fotoarchiv ODTVS

Fotoarchiv uchovává tematické fotografie od 19. století až do současnosti. Nejzajímavější sbírkové…

V současné době probíhají výzkumné projekty zaměřené na dějiny a osobnosti sokolského hnutí, dějiny českého olympismu a sportovní expozice v zemích střední Evropy.  

Sbírka dějin tělesné výchovy a sportu, spadající pod stejnojmenné Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu (ODTVS) Národního muzea a Archiv tělesné výchovy a sportu, který působí v současné době jako samostatný referát spadající pod Archiv Národního muzea, představují nejstarší fungující instituci v ČR, která se zabývá soustavným mapováním nejen dějin sportu a tělesné výchovy, ale také českého a československého olympismu. Sbírky odvíjejí svou historii od sokolských muzeí, která se formovala již v průběhu 19. století a která se po sloučení s Muzeem československé tělovýchovy a sportu stala společně základem sbírek Státního muzea tělesné výchovy a sportu. Muzeum převzalo do svého fondu materiály československého olympijského výboru, včetně pozůstalosti zakladatele českého olympijského výboru Jiřího S. Gutha-Jarkovského. Přes krátké období, kdy Státní muzeum tělesné výchovy a sportu působilo při Státním výboru tělesné výchovy a sportu, fungovalo v letech 1957-1972 jako samostatná rozpočtová organizace Ministerstva školství a kultury.

Od roku 1972 se muzeum stalo součástí Národního muzea. Nejproblematičtější období přišlo v letech 2010-2015, kdy bylo Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu začleněno jako Sbírka tělesné výchovy a sportu do Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea. Od roku 2016 funguje opět jako samostatné oddělení Národního muzea. Oproti klesajícímu počtu odborných pracovníků rostoucí trend je naštěstí v oblasti sbírek. Knihovna spravuje v současné době 30 000 knihovních jednotek, trojrozměrná sbírka obsahuje 45 000 zapsaných sbírkových předmětů, fotoarchiv 78 000 zapsaných fotografií a kolem 750 fotoalb. Sbírky zahrnují i audiovizuální kolekci, která je v současné době ve stadiu digitalizace. Archiv přesto, že je formálně vyčleněn, zůstává nedílnou součástí sbírkového fondu. Písemnosti archivního charakteru spravuje Archiv tělesné výchovy a sportu.

Historické muzeum

Historické muzeum badatelsky zpřístupňuje své knihovní, sbírkové a archivní fondy ke studiu ve studovnách a badatelnách Archivu NM v ulici Na Zátorách, Československého dokumentačního střediska, Divadelního oddělení HM v Nové budově NM, Numismatického oddělení HM v Nové budově, Oddělení Tělovýchovy a sportu HM v Nové budově NM a v Národopisném muzeu – Musaionu v Letohrádku Kinských. Režim služeb je upraven podle druhu fondového materiálu. Kromě materiálů pro zapůjčení do studoven je možné pro odbor

Pracovníci oddělení

Vedoucí oddělení, kurátor trojrozměrné sbírky
E-mail: jan.lomicek@nm.cz Tel.: 224 497 305
Kurátorka Fotoarchivu ODTVS
E-mail: jana.mezerova@nm.cz Tel.: 224 497 368
Kurátorka trojrozměrné sbírky
E-mail: sarka.ramisova@nm.cz Tel.: 224 497 149
Zástupkyně vedoucího oddělení, kurátorka knihovny
E-mail: jitka.schutova@nm.cz Tel.: 224 497 187
Snellgrove Karolína, Mgr.
Kurátorka Fotoarchivu ODTVS
E-mail: karolina.snellgrove@nm.cz Tel.: 224 497 149