Fotoarchiv ODTVS

Fotoarchiv uchovává tematické fotografie od 19. století až do současnosti. Nejzajímavější sbírkové…

V současné době probíhají výzkumné projekty zaměřené na dějiny a osobnosti sokolského hnutí, dějiny českého olympismu a sportovní expozice v zemích střední Evropy.  

Sbírka dějin tělesné výchovy a sportu, spadající pod stejnojmenné Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu (ODTVS) Národního muzea a Archiv tělesné výchovy a sportu, který působí v současné době jako samostatný referát spadající pod Archiv Národního muzea, představují nejstarší fungující instituci v ČR, která se zabývá soustavným mapováním nejen dějin sportu a tělesné výchovy, ale také českého a československého olympismu. Sbírky odvíjejí svou historii od sokolských muzeí, která se formovala již v průběhu 19. století a která se po sloučení s Muzeem československé tělovýchovy a sportu stala společně základem sbírek Státního muzea tělesné výchovy a sportu. Muzeum převzalo do svého fondu materiály československého olympijského výboru, včetně pozůstalosti zakladatele českého olympijského výboru Jiřího S. Gutha-Jarkovského. Přes krátké období, kdy Státní muzeum tělesné výchovy a sportu působilo při Státním výboru tělesné výchovy a sportu, fungovalo v letech 1957-1972 jako samostatná rozpočtová organizace Ministerstva školství a kultury.

Od roku 1972 se muzeum stalo součástí Národního muzea. Nejproblematičtější období přišlo v letech 2010-2015, kdy bylo Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu začleněno jako Sbírka tělesné výchovy a sportu do Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea. Od roku 2016 funguje opět jako samostatné oddělení Národního muzea. Oproti klesajícímu počtu odborných pracovníků rostoucí trend je naštěstí v oblasti sbírek. Knihovna spravuje v současné době 30 000 knihovních jednotek, trojrozměrná sbírka obsahuje 45 000 zapsaných sbírkových předmětů, fotoarchiv 78 000 zapsaných fotografií a kolem 750 fotoalb. Sbírky zahrnují i audiovizuální kolekci, která je v současné době ve stadiu digitalizace. Archiv přesto, že je formálně vyčleněn, zůstává nedílnou součástí sbírkového fondu. Obsahuje celkem 262 archivních fondů a sbírek a sbírku 9500 plakátů. 

Historické muzeum

Historické muzeum badatelsky zpřístupňuje své knihovní, sbírkové a archivní fondy ke studiu ve studovnách a badatelnách Archivu NM v ulici Na Zátorách, Československého dokumentačního střediska, Divadelního oddělení HM v Nové budově NM, Numismatického oddělení HM v Nové budově, Oddělení Tělovýchovy a sportu HM v Nové budově NM a v Národopisném muzeu – Musaionu v Letohrádku Kinských. Režim služeb je upraven podle druhu fondového materiálu. Kromě materiálů pro zapůjčení do studoven je možné pro odbor

Pracovníci oddělení

Lomíček Jan, Mgr., Ph.D.
Vedoucí oddělení, Kurátor trojrozměrné sbírky
E-mail: jan_lomicek@nm.cz Tel.: 224 497 149
Mezerová Jana, Mgr.
Kurátorka Fotoarchivu ODTVS
E-mail: jana_mezerova@nm.cz
Procházková Kateřina, Mgr.
Kurátorka Fotoarchivu ODTVS
E-mail: katerina_prochazkova@nm.cz Tel.: 224 497 154
Rámišová Šárka, Mgr.
Kurátorka trojrozměrné sbírky
E-mail: sarka_ramisova@nm.cz Tel.: 224 497 149
Schůtová Jitka, Mgr., Ph.D.
Zástupkyně vedoucího oddělení, Kurátorka knihovny
E-mail: jitka_schutova@nm.cz Tel.: 224 497 187
Lucie Swierczeková, Mgr.
Kurátorka Archivu tělesné výchovy a sportu
E-mail: archiv_odtvs@nm.cz Tel.: 224 497 186