Vědecké zaměření: 

 • Dějiny 19. století

Vzdělání:

 • Historický ústav, PF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Předchozí působení:

 • Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Výstavy a muzejní práce:

 • Paměť předmětů – 100 let Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 2004
 • Jablonec císařský, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 2006
 • regionálně historický cyklus výstav Otcové města Jablonce, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 2004–2012
 • Monarchie, Národní muzeum, 2012–2013
 • Aféry, Národní muzeum, 2013–2014

Publikační činnost (výběr):

 • Paměť předmětů, 100 let muzea v Jablonci nad Nisou, Jablonc nad Nisou 2004.
 • Otcové města Jablonce. Väter der Stadt Gablonz, Jablonec nad Nisou 2007.
 • Dětské krůčky vůdce národa, in: J. Bílek, L. Velek (eds.), Karel Kramář (1860–1937). Život a dílo, Praha 2009, s. 37–44.
 • Josef Kramář, Apotheker und Bürgermeister, in: Fasora L., Hanuš, J., Malíř J. (Hg.), Sozial-reformatorisches Denken in böhmischen Ländern 1848–1914, München 2010, s. 398–411.
 • Jablonec nad Nisou: Mýtus rakouské Kalifornie, in: Soukupová, B., Novotná, H., Jurková, Z., Stawarz, A. (eds.) Evropské město: Identita, symbol, mýtus, Bratislava 2010, s. 157–166.
 • Jablonecké výstavy 1959–1987. Nečekejte na motýla… Jablonec nad Nisou 2011.
 • Ostrostřelecká paráda. Mystifikační akty a instrumentalizace historie, jejich motivace a způsoby uplatnění v činnosti ostrostřeleckých spolků, in: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století, Sborník příspěvků 33. ročník plzeňského sympozia, Plzeň, 21.– 23. února 2013, Praha 2014, s. 238–247.
 • Monarchie na mušce. Modernizační procesy 19. století na střeleckých terčích, Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie, sv. 67, 2013, č. 1–2, s. 1–10.
 • Češi a Němci ve vzduchu. Počátky bezmotorového létání v meziválečném Československu, Časopis Národního muzea – řada historická 2014, 183, č. 3–4, s. 7–14.