Vědecké zaměření:

 • kulturně výchovná a vzdělávací činnost českých tělovýchovných organizací
 • dějiny tělesné výchovy a sportu

Vzdělání:

 • Katedra vědeckých informací a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • Katedra kinantropologie Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Granty a projekty:

 • Grantová agentura ČR – Kulturně výchovná, vzdělávací a osvětová činnost českých tělovýchovných organizací (404/96/0400)
 • Český olympijský výbor – Historie Českého olympijského výboru a olympijského hnutí
 • Grantová agentura ČR – Ženy v českém sportu a tělesné výchově 1860–1938 (409/01/0407)
 • Interní grant NM – Katalog signovaných sbírek ODTVS

Výstavy a muzejní práce:

 • Házená, Tyršův dům
 • Kterak žena počala sportovati v zemích Koruny české, Tyršův dům
 • Sport a olympismus v dětské kresbě, Tyršův dům
 • Člověk v přírodě – příroda v člověku: ke stému výročí českého organizovaného horolezectví Tyršův dům
 • Století olympismu 1899–1999, historická budova Národního muzea
 • Černobílé království aneb 1000 let šachu v Čechách, Tyršův dům, Plzeň
 • Století českého hokeje, historická budova Národního muzea
 • Významné osobnosti českého olympismu, nová budova Národního muzea
 • Marathon 2500, nová budova Národního muzea
 • Smrtelné slasti (doping), nová budova Národního muzea

Publikační činnost:

 • JEŽEK, Přemysl a SCHŮTOVÁ, Jitka. Česká tělovýchovná a sportovní literatura 1946–1953. Praha: Národní muzeum, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7036-224-2.
 • SCHŮTOVÁ, Jitka. Knihovna Sbírky tělesné výchovy a sportu ... a co jí předcházelo. Praha: Národní muzeum, 2015. ISBN 978-80-7036-451-2.
 • SCHŮTOVÁ, Jitka. Manželka, matka, tchyně. Dochované památky a korespondence Kateřiny Fügnerové. Praha: Národní muzeum, 2018. 463 s. ISBN 978-80-7036-570-0.
 • Schůtová, Jitka a Havránková, Hana a Saurová, Vlasta. Olympionika v trojrozměrné Sbírce tělesné výchovy a sportu Národního muzea. Praha: Národní muzeum, 2012. 152 s. ISBN 978-80-7036-357-7.
 • Schůtová, Jitka a Havránková, Hana a Saurová, Vlasta. Signované plastiky a sportovní trofeje. Sbírka tělesné výchovy a sportu Národního muzea. Praha: Národní muzeum, 2010. 282 s. ISBN 978-80-7036-275-4.
 • SCHŮTOVÁ, Jitka a SAUROVÁ, Vlasta a HAVRÁNKOVÁ, Hana. Signované kresby a obrazy. Praha: Národní muzeum, 2008. 188 s. ISBN 978-80-7036-255-6.
 • SCHŮTOVÁ, Jitka (Ed.) a WAIC, Marek (Ed.). Tělesná výchova a sport žen v českých a dalších středoevropských zemích. Vznik a vývoj do druhé světové války. Turnen und Sport der Frauen in den böhmischen und anderen mitteleuropäischen Ländern. Entstehung und Entwicklung bis zum zweiten Weltkrieg. Praha: Národní muzeum, 2003. 322 s. ISBN 80-7036-158-1.