S ohledem na blížící se olympijské hry v roce 2024, které se mají po sto letech uskutečnit opět v Paříži, se společný projekt Slovenského olympijského a športového múzea Slovenského olympijského výboru, Olympijského studijního a informačního centra českého olympijského výboru a Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea zaměří na výročí olympijských akcí, kterých se zúčastnila společná československá olympijská výprava.  

Vzhledem k povaze projektu, který je omezen výší dostupných prostředků, se jeho náplň soustředí na sondu do problematiky mapování historie společné účasti na olympijských hrách v letech 1924, 1964 a 1984. Projekt má v rámci svého rozsahu nastavit parametry budoucí společné spolupráce na poli dokumentace a zpřístupňování dějin olympijského hnutí v rámci společné československé historie nejen odborné, ale zejména laické veřejnosti. Zároveň povede k širší vzájemné diskusi o možnostech a limitech dokumentace tohoto odvětví československých dějin. 

Konkrétní olympijské roky nejsou vedle jejich výročí v roce 2024, ke kterému se vztahuje i dokončení projektu, vybrány náhodně. Nastiňují svým způsobem i širší problematiku československých dějin, kdy dílčí olympiády probíhaly jak v letech meziválečné euforie (1924), společenského poválečného uvolnění (1964), či nastupujících problémů konce normalizace (1984), které nakonec vedly i k bojkotu letní olympiády. Díky své různorodosti je tak možné představit i některé aspekty společné československé olympijské historie širší veřejnosti, na kterou je tento projekt zaměřen primárně.


Název projektu: The Virtual Exposition of Czech and Slovak Olympic Heritage 
Identifikační kód: 101090645
Období: 2023–2024
Poskytovatel: European Union (Erasmus+)
Typ projektu: konsorciální
Řešitel za NM: Mgr. Jan Lomíček, Ph.D.
Další účastníci projektu:  Slovenského olympijského a športového múzea, Slovenského olympijského a športového výboru, Olympijského studijního a informačního centra Českého olympijského výboru

 

Předpokládané výsledky/výstupy: 

Cílem projektu je tedy zejména sdílení společných zkušeností v oblasti digitalizace a práce s digitalizovanými objekty v rámci zúčastněných institucí, nastavení rámcové spolupráce v této oblasti do budoucna pro případné další projekty a zpřístupnění části československého olympijského dědictví širší veřejnosti formou webového rozhraní. 

Lomíček Jan, Mgr., Ph.D.

Vedoucí oddělení, kurátor trojrozměrné sbírky
E-mail: jan.lomicek@nm.cz
Telefon: 224 497 305

Swierczeková Lucie, Mgr., Ph.D.

Kurátorka Archivu tělesné výchovy a sportu
E-mail: archiv.odtvs@nm.cz
Telefon: 224 497 186

Fotoalbum