Vědecké zaměření:

 • archivnictví, historie 19. a 20. století

Vzdělání: 

 • Katedra pomocných věd historických a archivního studia, FF UK

Muzejní práce (výstavy):

 • Za svobodu, 17. 11. 2009 – 6. 7. 2010, Národní muzeum, Praha
 • Sportsmeni v zemích českých, 7. 9. 2012 – 15. 9. 2013, Národní muzeum, Praha
 • Olympijský plakát, 23. 6. – 7. 9. 2016, Národní muzeum, Praha
 • Fenomén Favorit, 24. 4. 2018 – 18. 8. 2019, Národní technické muzeum, Praha
 • Prezidentský vlak, 28. 6. – 22. 9. 2018, Národní technické muzeum, Praha
 • Olympijské Tokio, 4. 5. – 31. 8. 2021, Národní muzeum, Praha
 • Věra Čáslavská, 5. 5. – 25. 9. 2022, Národní muzeum, Praha
 • Bílou stopou, 22. 11. 2023 – 30. 4. 2024, Národní muzeum, Praha

Projekty: 

 • Korespondence T. G. Masaryk – Karel Kramář, GAUK 478/2004/A-HN/FF, Grant Grantové agentury ČR č. 409/03/1036, 2003–2005 
 • Deníky Marie Červinkové – Riegrové. Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století. Grant Grantové agentury ČR č. 409/05/2078. 2005–2007. 
 • Průvodce po archivu Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu. Grant Grantové agentury ČR č. 404/07/0230. 2007. 

Bibliografie (výběr): 

 • Korespondence T. G. Masaryk - Karel Kramář. [Ed.], Praha, Masarykův ústav AV ČR, 2005, spolueditor 
 • „Chceme u žen něžnost ducha, něžnost v zjevu, ale chceme u nich viděti také silného ducha a zdravé silné tělo“ aneb žena sportovkyně po roce 1850 do vzniku Československa, in: Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století, s. 243–250, Praha 2007, ISBN: 978-80-86712-45-1 
 • Průvodce po archivních fondech a sbírkách Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea, Praha 2007, ISBN: 978-80-7036-220-4 
 • Marie Červinková-Riegrová, Zápisky I (1880–1884). [Ed.], ISBN 978-80-86712-55-0 (NA), ISBN 978-80-87271-07-0 (Scriptorium), Praha 2009, spolueditor 
 • Marie Červinková-Riegrová, Zápisky II (1885–1886). [Ed.], ISBN 978-80-7469-024-2 (NA), ISBN 978-80-87271-71-1 (Scriptorium), Praha 2013, spolueditor 
 • Klemeňa Hanušová, in: Pavla VOŠAHLÍKOVÁ, Jiří MARTÍNEK a kol., Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace, Praha 2010, ISBN: 978-80-7286-164-4
 • PhDr. Helena Vojáčková. Učitelka, kritička i studentka moderního tance, in: Ve víru tance. Sborník z mezioborové konference konané ve dnech 15. – 16. listopadu 2011 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Pardubice 2012, ISBN: 978-80-87 151-21-1
 • Lyžařští šampioni První republiky, in: Časopis Národního muzea. Řada historická, Praha: Národní muzeum, 2014, roč. 183, č. 3–4, s. 21–30.
 • Móda pod olympijskými kruhy, Šárka RÁMIŠOVÁ – LS, Praha 2016, ISBN: 978-80-204-4115-7
 • Emil Zátopek, in: StArt. Sport jako symbol ve výtvarném umění, Švácha Rostislav (ed.), Praha: Arbor Vitae, 2016. ISBN:978-80-7467-089-3
 • Rodina Augusta Zátky, Praha: Národní muzeum – České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2023. ISBN: 978-80-7036-762-9 (Národní muzeum), 978-80-7646-032-4 (Jihočeské muzeum)