Vědecké zaměření: 

 • sociální a hospodářské dějiny Československa

Vzdělání: 

 • Filozofická fakulta UK, jednooborová historie, specializace sociální dějiny

Publikační činnost (výběr):

Kapitoly v kolektivních monografiích

 • Světem sovětů – k vlivu sovětské propagandy na utváření obrazu Sovětského svazu v meziválečném Československu ve dvacátých a třicátých letech 20. století. In KÁRNÍK, Z.; KOCIÁN, J.; PAŽOUT, J.; RÁKOSNÍK, J.,(eds.) Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, svazek VI. Praha: ÚSD, 2009, Dokořán, 2012, s. 46‒71.
 • Rakousko. In: SVOBODA, K., a kol. Energie spojující či rozdělující? Perspektivy rozvoje energetiky zemí Střední a Východní Evropy. 1. vyd., Sokolov: Flavia Vera, 2011, s. 98‒103.
 • "Nikde nelze radostněji žít!" (Utopický obraz Sovětského svazu v československé populární kultuře mezi světovými válkami). In DANIEL, O.; KAVKA, T.; MACHEK, J.Populární kultura v českém prostoru., Praha: Karolinum, s. 105‒118, ­ přijato do tisku, vyjde 2013.

Studie v recenzovaných periodikách

 • Only in the Country of Millions There Is a Joy, Beauty and Eden ‒ Image of Soviet Utopia in the Discourse of the Czechoslovak Left in 1930s. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen (WISOHIM), Vol. 10, 2009, s. 87‒104.
 • (spolu s J. MERVARTEM) „Evenings in Interhelpo“ – two views of Czechoslovak writers on the Soviet Union. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen (WISOHIM), Vol. 13, No. 1, 2011, 11‒29.
 • Package Holidays of the Czechoslovak Citizens to Soviet Russia in the Interwar Period Seen from the Perspective of Archive Sources of the Russian Federation, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen (WISOHIM), Vol. 16, No. 2, 2012, s. 11‒25.

Přehledové články

 • Josef Klik, Jaroslav Charvát und Josef Macek: drei Schicksale von Historikern vor dem Hintergrund der Entwicklung der tschechischen Historiographie (vor allem) in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen (WISOHIM), Vol. 14, 2011, s. 135‒149.

Recenze

 • RÁKOSNÍK, J. Odvrácená tvář meziválečné prosperity. Nezaměstnanost v Československu v letech 1918–1938. Dějiny ‒ Teorie ‒ Kritika, II/2009. 
 • HOLUBEC, S. Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. Člověk, 20/2010, ISSN 1801–8785, <http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2010102504>.
 • Der Erste Tschechische Sowjetolog (BABKA, L.; ROUBAL P., (eds.) Jan Slavík (1885‒1978) : A Czech Historian of Revolutions.) Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen (WISOHIM), Vol. 12, 2010, s. 140–144.

Konferenční příspěvky

 • 23.‒24. březen 2010 – České, slovenské a československé dějiny 20. století V., Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, „Večery v Interhelpu“ ‒ dva pohledy československých spisovatelů na Zemi sovětů. (spolu s J. Mervartem)
 • 22.–23. březen 2011 – České, slovenské a československé dějiny 20. století VI., Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, Sovětská propaganda a obraz SSSR v meziválečném Československu.
 • 27.–28. květen 2011 – Populární kultura a česká identita, Moravská Třebová, pořadatel Centrum pro studium populární kultury, „Nikde nelze radostněji žít!“ – Utopický obraz SSSR v československé populární kultuře mezi světovými válkami.
 • 3.‒5. listopadu 2011 ‒ Mezinárodní konference 90 let českého a slovenského komunismu, Praha, pořadatel ÚSD a ÚSTR, KSČ a idealizace obrazu SSSR v meziválečném Československu.
 • 14.‒16. listopad 2012 ‒ Economic Entanglements in East-Central Europe and the Comecon´s Position in the Global Economy (1949‒1991), pořadatel Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Universität Leipzig, Czechoslovak participation in joint projects within the CMEA in the 1970´s and 1980´s.
 • 22.‒23. listopad 2012 ‒ Brak v literatuře, vědě a populární kultuře: Koncepty, pojmy, přístupy. Ústav české literatury a literární vědy FF UK, Centrum pro studium populární kultury, Propaganda a populární kultura.