Oddělení evidence sbírek se vyčlenilo při reorganizační změně v březnu 2016 z Oddělení správy, evidence a péče o sbírky Historického muzea za účelem centralizace veškerých administrativních úkonů spojených se správou a evidencí sbírek muzejní povahy dle zákona č. 122/2000 Sb. Toto pracoviště kontroluje administrativní správu sbírek Historického muzea a metodicky řídí uchování především majetkoprávních dokumentů k nabývání a vyřazování sbírkových předmětů v příslušných podsbírkách. Vykonává dozor nad agendou smluv uzavíraných ve spojitosti s výpůjčkami sbírkových předmětů a vede jejich evidenci, dále koordinuje správu CES a digitálního obsahu za podsbírky HM.

Do kompetence oddělení spadá správa knihovny archivních výtisků a veškerá agenda spojená s poskytováním obrazového materiálu pro publikační činnost vědeckých institucí. Oddělení koordinuje hlavní kurátor Historického muzea, jehož činnost je vymezena zákonem č. 122/2000 Sb. a je zodpovědný za věcnou správnost prováděné administrativy.

Voldřichová Michaela

Vedoucí oddělení
E-mail: michaela.voldrichova@nm.cz
Telefon: 224 497 323