EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Ing. Petra Štefcová, CSc.

Vedoucí oddělení Centrální oddělení péče o sbírky

Tel.: 224 497 242
e-mail: petra.stefcova@nm.cz


Vědecké zaměření:

Ochrana resp. preventivní konzervace sbírkových předmětů, výzkumné a vývojové práce s tím související, sledování mikroklimatických podmínek ve vybraných depozitářích a expozicích Národního muzea, zpracování a vyhodnocení získaných dat, servisní, poradenská a metodická činnost v oblasti preventivní péče o sbírkové fondy a jejich uchovávání v rámci celého Národního muzea.Vzdělání:

Vysoká škola chemicko-technologická Praha (Ing. /1977/, obor chemická metalurgie kovů a korozní inženýrství

Vysoká škola chemicko-technologická Praha (CSc. /1983/), obor technologie zpracování makromolekulárních látek, řádná vědecká aspiranturaPracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:

Institut für Buch und Handschriften Restaurierung, Bayerische Staatsbibliothek, Mnichov, květen 2000Výzkumné projekty:

Stříbrná E., Štefcová P., Štulík V.: Racionalizace spotřeby kovů v národním hospodářství. SIVO 1852. ÚVTEI Praha, 1983.

Stříbrná E., Štefcová P., Štulík V.: Rozvoj materiálové základny II. Zdokonalování užitných vlastností materiálů. SIVO 1853. ÚVTEI Praha, 1983.

Zelinger J., Fries T., Šimůnková E., Štefcová P.: Výzkum vlastností rezonančního dřeva a houslových laků. Zpráva VHČ pro o.p. ČSHN Hradec Králové, HS 82 402/48/85, VŠCHT Praha, listopad 1985.

Zelinger J., Fries T., Štefcová P.: Výzkum vlastností rezonančního dřeva a houslových laků. Zpráva VHČ pro o.p. ČSHN Hradec Králové, HS 82 402/48/86, VŠCHT Praha, listopad 1986.

Štefcová P., Zelinger J.: Houslové laky – suroviny, příprava, použití a hodnocení. Zpráva pro VVS pro výzkum chemických úprav rezonančního dřeva houslí. VŠCHT Praha, listopad 1986.

Zelinger J., Fries T., Štefcová P.: Povrchové úpravy rezonančního dřeva houslí. Zpráva pro VVS pro výzkum chemických úprav rezonančního dřeva houslí. VŠCHT Praha, leden 1987.

Zelinger J., Fries T., Štefcová P.: Výzkum vlastností rezonančního dřeva a houslových laků. Zpráva VHČ pro o.p. ČSHN Hradec Králové, HS 82 402/48/87. VŠCHT Praha, listopad 1987.

12. Zelinger J., Brabec M., Fries T., Štefcová P.: Výzkum vlastností rezonančního dřeva a houslových laků. Zpráva pro VVS pro výzkum chemických úprav rezonančního dřeva houslí. VŠCHT Praha, leden 1988.

Zelinger J., Fries T., Štefcová P.: Výzkum vlastností rezonančního dřeva a houslových laků. Zpráva VHČ pro o.p. ČSHN Hradec Králové, HS 82 402/48/88. VŠCHT Praha, listopad 1988.

Zelinger J., Štefcová P.: Výzkum povrchových úprav mobiliáře. Zpráva VHČ pro Státní restaurátorské ateliéry Praha, HS 83 309/48/88. VŠCHT Praha, prosinec 1988.

Zelinger J., Štefcová P.: Povrchové úpravy rezonančního dřeva houslí. Zpráva pro VVS pro výzkum chemických úprav rezonančního dřeva houslí.VŠCHT Praha, leden 1989.

Zelinger J., Brabec M., Fries T., Štefcová P.: Výzkum vlastností rezonančního dřeva a houslových laků. Zpráva VHČ pro s.p. ČSHN Hradec Králové, HS 82 402/48/89. VŠCHT Praha, listopad 1989.

Zelinger J., Brabec M., Fries T., Štefcová P.: Chemické a povrchové úpravy rezonančního dřeva. Zpráva VHČ pro o.z. Cremona Luby, HS 83 411/48/89. VŠCHT Praha, listopad 1989.

Štefcová P.: povrchové úpravy historického mobiliáře. Zpráva pro Státní restaurátorské ateliéry Praha, srpen 1990.

Pilař V., Štefcová P.: Houslové laky. Interní publikace pro členy Kruhu umělců houslařů, květen 1990.Granty:

Preventivní ochrana archeologických kovových předmětů a nové metodické postupy při konzervaci muzejních sbírek, grant MK ČR, identifikační kód projektu: RK99P03OMG007

Přehled grantových projektů – spolupráce:

1.       MULI-ASSESS (EVK4-CT-2001-2004; účast v rámci spolupráce s SVÚOM s.r.o.);

2.       PROMET (STReP-2005-509126; účast v rámci spolupráce se SVÚOM s.r.o.);

3.       EUREKA (projekt BRONZART; účast v rámci spolupráce se SVÚOM s.r.o.);

4.       CORRLOG (část 6. RP: Monitoring of Air Corrosivity Using Automated Corrosion Loggers; 2005 až 2008, účast v rámci spolupráce s VŠCHT Praha);

5.       CHEF (Cultural Heritage Protection against Flooding, 2008 až 2009, účast v rámci spolupráce s ÚTAM AV ČR, v.v.i.).

6.       NAKI (Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic, 2012 až 2015, účast v rámci spolupráce s ÚTAM AV ČR, v.v.i.).       

 Pedagogická činnost:

Předmět Základy ochrany a péče o sbírky, Vyšší odborná škola informačních služeb (obor: služby muzeí a galerií), externěBibliografie:

Šebková J., Beránek M., Štefcová P.: Termodynamické vlastnosti kapalné slitiny Al-Mg-Si. Kovové materiály 2, 17 (1979)

Štefcová P., Schätz M.: Magnetic silicone Rubbers. Rubber Chem. And Technology 56, 322 (1983).

Štefcová P., Schätz M.: Trvalé magnety s polymerním pojivem. Sborník VŠCHT v Praze S11, 11 (1984).

Štefcová P., Schätz M.: Interakce polymer-plnivo VII. Úloha kontaktního povrchu při interakci polymer-plnivo. Sborník VŠCHT v Praze S11, 23 (1984).

Štefcová P., Schätz M.: Interakce polymer-plnivo VIII. Silikonové pryže se dvěma plnivy. Sborník VŠCHT v Praze S11, 31 (1984).

Štefcová P., Schätz M.: Physical nd Chemical Interaction Mechanisms in Silicone Rubbers. Journal of Appl. Polym. Sci 29, 1929 (1984).

Štefcová P., Schätz M.: Magnetische Silicongummiprodukte. Plaste und Kautschuk 31, 5 (1984).

Zelinger J., Šimůnková E., Fries T., Štefcová P.: Rezonanční dřevo houslí. Sborník VŠCHT v Praze S13, 69(1985).

Štefcová P., Zelinger J.: Fyzikální účinky houslového laku – část I. Sborník VŠCHT v Praze S18, 235(1988).

Štefcová P., Zelinger J.: Houslové laky – suroviny, příprava, použití a hodnocení. Hudební nástroje 24, č.1 až 6(1987).

Štefcová P., Zelinger J.: Pravděpodobnost použití terpentýnu a terpenových pryskyřic při přípravě starých italských houslových laků. Sborník VŠCHT v Praze S18, 265(1988).

Štefcová P., Zelinger J.: Přírodní organická barviva a pigmenty. Sborník VŠCHT v Praze S18, 277(1988).

Štefcová P., Zelinger J.: Houslové laky – suroviny, příprava, použití a hodnocení. Hudební nástroje 25, č. 1 až 4 (1988).

Kolektiv autorů: Výroba hudebních nástrojů – materiály a jejich obrábění. Učební text pro postgraduální studium. VŠLD Zvolen, 1988. Štefcová P.: Varnishing of violin resonant wood. The Strad 101(1990).

Štefcová P.: Povrchové úpravy rezonančního dřeva. Hudební nástroje 26, 210(1989).

Štefcová P.: Die Wahrscheinlichkeit der Anwendung von Terpentin und Terpenharzen bei die Herstellung alter italienischer Geigenlacke. Instrumentenbau Zeitschrift 6(1990).

Štefcová P.: Povrchová úprava starých smyčcových nástrojů z analyticko-historického hlediska. HMM, 3(1991).

Fries T., Štefcová P., Pilař V.: Ozonizace rezonančního dřeva I. Hudební nástroje 27(1990).

Štefcová P.: Surface treatment of old string Instruments. The Strad 102(1990).

Štefcová P.: Oberflächenbehandlung der Streichinstrumente und akustische Eigenschaften. Instrumentenbau Zeitschrift 9(1990).

Štefcová P.: Oberflächenbehandlung von Resonanzholz und akustische Eigenschaften. HMM 2(1991).

Fries T., Štefcová P.: Ozonizace rezonančního dřeva II. Hudební nástroje 27 (1990).

Štefcová P.: Povrchové úpravy starých smyčcových nástrojů. HMM 3(1991).

Fries T., Štefcová P.: Barvení dřeva oxidačními plyny. Sborník VŠCHT v Praze S20 (1991).

Kolektiv autorov: Výroba hudobných nástrojov II. VŠLD Zvolen 1989 (kap. Povrchové úpravy rezonančního dřeva, s. 315-330).

Štefcová P. (ed.) : Preventivní ochrana sbírkových předmětů, první vydání, Národní muzeum, Praha 2000, ISSN: 80-7036-114

Štefcová P. (ed.): Sborník přednášek z odborného semináře konaného ve dnech 6.-8. března 2000 v Národním muzeu, Národní muzeum, Praha 2000, ISSN:80-7036-108-5

Štefcová P. (ed.): Preventivní ochrana sbírkových předmětů, druhé vydání, Národní muzeum, Praha 2001, ISSN: 80-7036-129-8

Šefčíková D., Štefcová P.: European Preventive Conservation Strategy, A Project Report, EVTEK Institute of Art and Design, Vantaa, Finland, 2001, ISBN: 951-647-004-1

Štefcová P., Drozenová J.: Klimatické parametry depozitáře – teorie a praxe, Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů Plzeň 2005, Technické muzeum v Brně, 2005, ISSN 1801-1179

Štefcová, P., Drozenová J., Josef J.: Zkušenosti s depozitáři Národního muzea, Sborník přednášek z odborného semináře Společnosti pro technologie ochrany památek, STOP 2006

Drozenová J., Štefcová P.: České muzeum hudby – mikroklima, Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů Cheb 2006, Technické muzeum v Brně, 2006, ISSN 1801-1179

Drozenová, J., Kreibichová, B., Štefcová, P., Kreislová, K., Knotková, D.: Vliv vnitřních a vnějších faktorů na korozivitu vnitřního prostředí v hlavní budově Národního muzea. In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Znojmo 2007.

Štefcová, P.: Hliník a jeho slitiny jako konstrukční materiál pro stavbu antén (část I.), In: Radioamatér č. 4/2007.

Štefcová, P.: Hliník a jeho slitiny jako konstrukční materiál pro stavbu antén (část II.), In: Radioamatér č. 5/2007.

Štefcová, P.: Výstava Albrecht z Valdštejna a jeho doba z hlediska ochrany a péče o vystavené sbírkové předměty. In: Zborník príspevkov z odbornej konferencie Ochrana a využívanie kultúrného dedičstva, Martin 2008, EAN 9788089301331.

Štefcová, P.: Depozitáře asijského oddělení Náprstkova muzea Národního muzea v Horních Počernicích (vlastní objekt a jeho provedení z hlediska preventivní péče o sbírkové předměty). In: Textil v muzeu – textil a textilní technologie v depozitářích. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009, s. 9 – 16.

Štefcová, P.: spoluautorka a komisařka výstavy „Tajemství materiálů – nedestruktivní průzkum předmětů kulturního dědictví, Národní muzeum, Praha, 24. 11. 2009 až 13. 4. 2010, reinstalace 3. 1. 2011 až 7. 7. 2011.

Štefcová, P.: Ochrana sbírkových předmětů před nebezpečím biologického poškození, Múzeum, vol. LVI, 4/2010, s. 29 – 32, Bratislava 2010, ISSN 0027-5263.

Štefcová, P.: Nedestruktivní průzkum předmětů kulturního dědictví, Múzeum, Vol. LVII, 2/2011, s. 1 – 7, Bratislava 2011, ISSN 0027-5263.

Valach J., Juliš K., Štefcová P.: Modular system of Sensors for Monitoring of Museum Internal Environment, International Journal of Heritage in the Digital Era, Vol. 1, pp. 39 – 42 (2012), DOI: 10.1260/2047 – 4970.1.0.39.

Štefcová P.:  Preventivní dezinsekce a deratizace v objektech Národního muzea In: Sborník přednášek z odborného semináře Společnosti pro technologie ochrany památek, str. 13 – 17 (2012).

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel