EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Jan Sklenář

Email: : jan_sklenar@nm.cz

narozen 5. března 1981, Nymburk

VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ

paleontologie křídových bezobratlých; Brachiopoda

 

VZDĚLÁNÍ

2000 – 2005: magisterské studium, obor geologie (paleontologie), Univerzita Karlova, Praha

2005 – : postgraduální studium, geologie (paleontologie), Univerzita Karlova, Praha

 

KARIÉRA

2004 – : Paleontologické oddělení (KURÁTOR PALEOZOICKÝCH SBÍREK) Národní muzeum, Praha

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

Výuka na PřF UK – Systematická paleontologie bezobratlých - Brachiopoda


SEZNAM PROJEKTŮ

vedoucí projektu

Brachiopoda of the gateway to Tethys - palaeobiogeographical relations, biostratigraphy and palaeoecology, Synthesys GB-TAF-2241 (2006)

Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů, NAKI DF12P01OVV031 (2012 – 2015)

 

člen řešitelského týmu

Vědecké zhodnocení a rozšiřování přírodovědeckého fondu NM, MK 00002327201 (2004 – 2011)

Tafocenózy s ostnokožci ve svrchním turonu české křídové pánve: tafonomie, taxonomie, paleoekologie, biostratigrafie, GAČR 205/06/0842 (2006 – 2008)

Vědecká a muzeologická revize a dokumentace vybraných částí typového materiálu ve sbírkách NM, MK DE06P04OMG009 (2006 – 2011)

WP8 dissemination of the project EU OpenUp! Openning up the natural history heritage for Europeana. Projekt podporovaný z Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). (2011-2014)

Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví, NAKI DF12P01OVV021 (2012 – 2015)

 

MUZEJNÍ PRÁCE, VÝSTAVY

podíl na přípravě výstavy PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ (30.9.2009-6.7.2010)

podíl na přípravě výstavy TAJEMSTVÍ MATERIÁLŮ nedestruktivní průzkum předmětů kulturního dědictví (24.11.2009-28.3.2010)

 

OSTATNÍ AKTIVITY
člen redakční rady časopisu
Sborník Národního muzea v Praze, řada B - Přírodní vědy

člen Společnosti přátel Národního muzea

člen výstavní rady NM

člen autorského týmu pro přípravu budoucích expozic NM

věnuje se historii ilustračních technik v přírodních vědách, historii obrazové rekonstrukce v paleontologii

ilustruje vědecké práce v oboru paleontologie

vytváří grafický design mezinárodního projektu OpenUp!

vede archiv paleontologického oddělení NM

 

PUBLIKACE - VÝBĚR

Sklenář, J. (2003): Brachiopoda lokality cementárna Úpohlavy u Lovosic (svrchní turon). - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada hornicko-geologická, 49: 69-70. Ostrava.

Sklenář, J. (2007): Grafické techniky ve službách paleontologie 19. století a jejich hmotné doklady ze sbírek paleontologického oddělení Národního muzea v Praze.- 8. paleontologická konferencia, zborník abstraktov: 78-79. Bratislava.

Sklenář, J. & Simon, E. (2009): Brachiopod Gyrosoria Cooper, 1973 – a comparative palaeoecological, stratigraphical and taxonomical study. – Bulletin of Geosciences, 84(3), 437–464. 

Vodrážka, R., Sklenář, J., Čech, S., Laurin, J., Hradecká, L. (2009): Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin). – Cretaceous Research, 30(1), 204-222.

Sklenář, J. (2010): The immense variability – encrusting craniids of the rockycoast facies (Upper Cretaceous, Bohemian Cretaceous Basin). In 6th International Brachiopod Congress - Geological Society of Australia, Abstracts, 95: p108. ISSN: 0729 011X. Melbourne, Australia.

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel