EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Michal Lukeš, PhDr., Ph.D

Generální ředitel NM


Národní muzeum
Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1
Tel.: +420-224-497-310, fax: +420-224-226-488
E-mail: lukes_michal@nm.cz

Vědecké zaměření:
Moderní české a slovenské dějiny

Vzdělání:
1994–1999 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor moderní české dějiny (získán titul Mgr.)
2002 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor české a slovenské dějiny, Rigorózní řízení (získán titul PhDr.)
1999–2007 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, postgraduální studium, obor moderní české dějiny (získán titul Ph.D.)

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

2001
doktorandský kurz EU na téma Násilí a společnost, Itálie, Univerzita Bari
2002
Stipendium bavorské vlády – řízení muzeí, SRN, Mnichov
2004
Salzburský seminář, Muzejní marketing a fundraising, Rakousko, Salzburk
2004
Stipendium vlády USA, Role muzeí v americké společnosti, USA (postupně Salt Lake City, Los Angeles, Tulsa, New Orleans, Washington)

Pedagogická činnost:
1999–2007, externí přednášející Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Ústav slavistických a východoevropských studií
Přednášky a semináře k Slovenským dějinám 20. století.
Výuka Úvodu do studia slovenských dějin
Výběrové přednášky a semináře k československým dějinám, historiografii a dějinám středoevropských vztahů
2007–2008, externí učitel Pedagogické fakulty Technické Univerzity v Liberci
Přednášky a semináře k předmětu Kulturní management

Ostatní aktivity:
Členství v odborných orgánech (výběr):
Redakční rada Historie a vojenství
Redakční kruh Vojenská história
Poradní sbor generálního komisaře české účasti EXPO 2005
Čestný výbor festivalu Struny podzimu
Čestný výbor projektu Rok české hudby 2004
Řídící výbor výstavy Albrecht z Valdštejna a jeho doba
Správní rada Československé dokumentační středisko, o.p.s
Vědecká rada Ústavu pro studium totalitních režimů
Vědecká rada Podnikohospodářské fakulty VŠE

Bibliografie:
Publikace:
První den druhého prezidenta.
In: Dějiny a současnost, r. 1997, č. 4, s. 27–31.

Vojenská zpravodajská služba a pozadí Tukova procesu.
In: Historie a vojenství, r. 1997, č. 4, s. 33–46.

Cesta k amnestii Vojtecha Tuky.
In: Historický časopis. , r. 46/1998, č. 4, s. 663–672.

K úloze českého četnictva na Slovensku v roce 1918.
In: Historie a vojenství, r. 1998, č. 2, s. 53–63.

Plač Vojtecha Tuky.
In: OS, r. 1998, č. 3, s. 11-14.

K úloze Propagační kanceláře slovenského území 1919–1921.
In: Zborník konference „Stredoeurópske národy na križovatkách dejín 1848–1918, Prešov 1999, s. 353–358.

Kauza Tuka.
In: Historická revue, r. 2000, č.5, s. 16–17.

Čekání na monografii.
In: OS, r. 2001, č. 7, s. 69–72 (spolu s M. Stehlíkem).

Václav Vážný – Když do jazyka mluví politika.
In: OS, r. 2001, č. 8, s. 32 – 34.

Češi a Slováci při vstupu do společného státu.
In: Sborník na památku Dr. Zdeňku Jelínkovi, Praha, 2001.

Biely kôň maďarskej iredenty.
In: História, r. 2002, č.2, s. 25–28.

Die Sprachenfrage in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Ausgang situation und Kodifiezierungsbestrebungen der slowakischen Sprache am Beispiel Václav Vážnýs. In: Zeitschrift für Slawistik 49 (2004), Dresden 2004, s. 420–433. (Společně s M. Stehlíkem)

Každodennost společnosti a její hmotná kultura ve sbírkách Národního muzea.
In: „Muzeum a změna – Museum and Change, Sborník z konference “, Praha 2004, s. 71–75.

Národní instituce ve třetím tisíciletí.
In: Múzeum 1/2004, Slovenské národné múzeum, Bratislava 2004, s 12–15.

Organizace Levente – Některé aspekty obcházení Mírové dohody z Trianonu ze strany Maďarska.
Historie a vojenství, r. 2007, č. 1., s. 29 – 34.

Arts marketing – marketing umění a kulturního dědictví,
Skripta Fakulty podnikohospodářské VŠE, spoluautor případových studií, Praha 2007.

The Czech National Museum – Its far-from straightforward renovation and relocation.
In: Forum, Museen und Kulturgüterschutz, (Švýcarsko) r. 2008, č. 12., s. 54.- 59.

Stehlík, M., Lukeš M., Junek M.: Naše osmičky, Radioservis, Praha 2008.

The Significance of National Museums in the 21st Century.
In: Per Kristian Madsen & Lars Jørgensen (eds.) 2010: The National Museums in a Globalised World. A Conference on the Bicentenary of The National Museum of Denmark, Copenhagen May 21 - 22 2007. University Press of Southern Denmark.


Recenze a anotace:
Klimek, A., Hofman, P.: Vítěz, který prohrál – gen. Radola Gajda.
In. HČ, 1996/3.

Tomášek, D., Kvaček, R.: Causa Emil Hácha.
In: HČ, 1996/2.

Tomášek, D., Kvaček, R.: Generál Alois Eliáš – jeden český osud.
In: HČ, 1997/3.

Gebhart, J., Kuklík, J.: Dramatické i všední dny protektorátu.
In: HČ, 1997/3.

Zpověď dvou reklamních agentů (spolu s M. Stehlíkem).
Kontext české a slovenské literatury, edd.: Patera, L., Chmel, R.
In: OS, 1998/2.

Toť otázka.
Boček, J.: Hry s českou otázkou
In: OS, 1998/7.

Kniha, z které mrazí.
Hlášení židovské náboženské obce v roce 1942 – dokumenty, edd.: Krejčová, H., Svobodová, j., Hyndráková, A.
In: OS, 1998/8.

Pražská slovakistika a její dějiny (spolu s M. Stehlíkem).
Nástin dějin slovakistiky na FF UK, Chmel, R. A kol.
In: OS, 2000/1 a Československá historická ročenka 1999.

Profesionálně napsaná kniha pro profesionály.
Kuklík, J., Němeček, J.: Hodža versus Beneš
In: OS, 1999/12.

Szarka, L.: Slovenský národný vývin – národnostná politika v Uhorsku
1867–1918.
In: ČČH, 2000/2

Slovensko na začiatku 20. storočia, edd.: Podrimavský, M., Kováč, D.,
In: ČČH, 2000/3.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel