EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Dagmar Pospíšilová. CSc.

dagmar_pospisilova@nm.cz
tel.: 224497519

 

Pozice v Národním muzeu
Vědecká pracovnice sbírkového oddělení Náprstkova muzea, oblast  jižní a jihovýchodní Asie a Předního východu

 

Vědecké zaměření
Indoložka – historička (indické umělecké řemeslo 18.-19. stol.). Zaměřuje se na zpracování sbírek jižní a jihovýchodní Asie. Spravuje také sbírky Předního východu a Střední Asie, včetně anatolských koberců ze sbírky Rainera Kreissla.

 

Vzdělání a zaměstnání

1974 – 1979: FF UK, obor hindština-dějepis

1979 – 1985: Orientální ústav ČSAV, vědecká asistentka se zaměřením na novodobé dějiny Indie, 1982 rigorózní zkouška (PhDr)

1988 – 1994: Národní knihovna

1991 –  Získání titulu CSc.

1994Náprstkovo muzeum, kurátorka sbírek jižní a jihovýchodní Asie

1996 – 2011: Vedoucí asijského oddělení Náprstkova muzea

2011Vědecká pracovnice sbírkového oddělení Náprstkova muzea

 

Pracovní stáže, konference a důležité zahraniční pobyty

2010: Indonésie (Jáva - Jakarta, Moluky - Ambon, Sulawesi - Makassar, Bali – Ubud)

2010: Švédsko, Goeteburg, konference EuroSEAS (South East Asia Studies)

2010: Velká Británie, Londýn, British Library, India Office Records

2008: Indie, Národní muzeum, Dillí

2007: Indie, Dillí, 12. International Conference of National Trusts,  New Delhi

2007: Itálie, Neapol, konference EuroSEAS (South East Asia Studies)

2000: Velká Británie, Londýn, seminář- Interpreting Asian Cultures in Museums, British Museum

1998: Velké Britanii, Victoria and Albert Museum, Londýn a Ashmolean Museum, Oxford

1997: Maďarsko, Tata, seminář k managementu muzeí, organizovaný Holanskou muzeologickou asociací

Výzkumné projekty a granty (včetně zahraničních)

2005-2011: Vědecko-výzkumný záměr NM, Praha: Osobnosti české vědy a kultury (MK 00002327202)

2009-2010: Sharing cultural memory. Historische ethnographische Sammlungen des Museums für   Völkerkunde Wien (Austrian Ministry of Science and Research; projekt zpracování sbírek Fr. Czurdy, rozdělených mezi Náprstkovo muzeum a Museums für Völkerkunde Wien;  www.formuse.at 

2006, leden – duben: Indie (Indian Council for Cultural Relations, Orientation Grant)

2001, březen – srpen: Gonda Foundation, International Institute of Asian Studies at Leiden,  the Netherlands

1998, říjen - prosinec: Indie (ITEC – Indian Technical and Economic Cooperation), Hajdarábád, Muzeum Salar Jung)

1997, leden – březen: Indie (Indian Council for Cultural Relations, Orientation Grant)

 

Ediční činnost

Členka ediční rady muzejního časopisu Annals of the Náprstek Museum.

 

Pedagogická činnost

Příležitostné přednášky o indickém umění pro různé VŠ

Konzultantka nebo oponentka diplomových a disertačních prací FF UK

Vedení odborných praxí studentů etnologie FF UK

 

Muzejní práce (autorka, spoluautorka nebo komisařka výstav):

2009:

Nias - Ostrov předků a mýtů. Stálá expozice Národní muzea – Náprstkova muzea

2007:

Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné tradici. Výstava pořádaná Národním muzeem v Lobkovickém paláci, 20. 11. 2007 – 10. 2. 2008

2005:

1.Indie, země tradic. Výstava panenek a prací hrnčíře Džamny Lála Kumhára. Náprstkovo muzeum. 30. 3. – 15. 5.2005

2.Dobrodružství sběratele Bedřicha Formana. Náprstkovo muzeum, 23.11. 2005 - 10. 4. 2006

2003:

Starověké bronzy asijských stepí. Náprstkovo muzeum, duben - srpen 2003

2001:

Lovci lebek. Kmenové umění z Kalimantanu. Náprstkovo muzeum, říjen 2001- duben 2002.

1997:

Proměny kovu. Výstava pořádaná u příležitosti 50. výročí indické nezávislosti, Náprstkovo muzeum, říjen 1997 – červenec 1998.

1996:

Umění a řemesla v Indonésii, České Budějovice, leden - březen 1996.

1995:

Hračky a divadelní loutky z Afriky, Ameriky a Asie, Náprstkovo muzeum, listopad 1995 - březen 1996.

 

Ostatní aktivity

Expertní činnost pro muzea a veřejnost.

 

Výběrová bibliografie

2011:

Otokar Feistmantel (1848 – 1891) and the Indian Collection of the Náprstek Museum, Prague. NM, Prague 2011, 240 s. Společně se Zdenkou Klimtovou. ISBN: 978-80-7036-314.

Otokar Feistmantel (1848 – 1891) and the Indian Collection of the Náprstek Museum, Prague. NM, Prague 2011, CD-ROM. Společně se Zdenkou Klimtovou.ISBN 978-80-7036-319-5. 

Unusual Vessel from the Islamic metal Collection of the Náprstek Museum. Annals, 32, 2011, p. 71 – 86.ISSN 0231-844X.

K problematice zpracování nejstarších muzejních sbírek. Nové skutečnosti v identifikaci indické sbírky Otokara Feistmantela. In. Orientalia Antiqua Nova 11 (ed. Lukáš Pecha), Plzeň, Západočeská universita 2011, s. 139–148. ISBN 978-80-261-0037-9.

2010:

Pavel Durdík. Life and Work. Ethnological Collection from the Island of Nias. Prague, National Museum 2010. 120 s. ISBN 978-80-7036-272-3.

Sri Kuhnt-Saptodewo, Dagmar Pospíšilová and Philipp Hesser (eds.), Sulawesi and beyond. The František Czurda Collection.Vienna, Museum für Völkerkunde 2010.

ISBN 978-3-85497-189-4.

Klimtová, Zdenka a Dagmar Pospíšilová: Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné tradici. / Are you a terrestrial or a celestial being? Woman in Indian Art tradition. Brno, Moravské zemské muzeum 2010. 72 s. ISBN 978-80-7028-368-4.

2009:

The Náprstek Museum's Indonesian Collections and their Collectors. Indonesia and the Malay World, Vol. 37, No. 108, July 2009, pp. 125 - 146. ISSN 1363-9811.

K problematice zpracování nejstarších muzejních sbírek. Acta Filozofické fakulty ZČU, 2009.

2008:

Knotková-Čapková, B. (ed.), Marková, D. a Pospíšilová, D., Hinduismus. In: Obrazy ženství v náboženských kulturách, Praha, Paseka, 2008, s. 142-199.

ISBN 978-80-7185-890-4.

Pospíšilová, Dagmar (ed.), Jezberová, Anna a Hladká, Iva. Nias. Ostrov předků a mýtů/The Island of Ancestors and Myths. Pavel Durdík a jeho sbírky v Náprstkově muzeu/Pavel Durdík and his Collection in the Náprstek Museum, Prague. Praha, Národní muzeum. CD-ROOM. 125 s.rkp. ISBN 978-80-7036-252-5. 

Indonéské sbírky Náprstkova muzea a jejich sběratelé. In: Krajané ve starém Orientu. Soubor studií (ed. L´. Obuchová), Praha, Česká orientalistická společnost, 2008, s. 74 – 91 (Orientalia Bohemica – české země a Orient 2). V rámci VVZ MK Osobnosti české vědy a kultury (MK 00002327202). ISBN 978-80-87180-01-3.

Indian Cultural Heritage Abroad and its Preservation in the Period of Globalization. The Oldest Indian Art Collection in the Czech Republic. New Delhi, INTACH, 2008, pp. 69 – 71.

2007:

Deepa. Oil Lamps. Indian Metal Objects from the Collection of the Náprstek Museum, Prague, Czech Republic. Annals of the Náprstek Museum, 2007, 28, pp. 37 – 77.

Muzejní sbírky jako pramen historie (na příkladu indické sbírky Náprstkova muzea). In: Orientalia Antiqua Nova 7 (ed. L. Pecha), Plzeň, Dryada, 2007, s. 191 – 198. ISBN 978-80-87025-13-0.

Pospíšilová Dagmar, PhDr., CSc. In: Who is Who (v České republice), Praha, Verlag für Personenenzyklopädien AG, 2007, poř. č. 5602042. 6. vyd.

2006:

Prezentace NM – Náprstkova muzea ve virtuálním muzeu na domovských stránkách mezinárodního sdružení ASEMUS, 2006 (Presentation of the Náprstek Museum at homepage of the virtual museum of ASEMUS), http://www.asemus.org.

2005:

Bedřich Forman(1919 – 1985). Annals of the Náprstek Museum 2005, No. 26, pp. 3 - 5.

Temple lamp of Nepal. Metal Collections of the Náprstek Museum, Prague. Annals of the Náprstek Museum 2005, No. 26, pp. 51 – 57.

2004:

Cutters for Areca Nuts. Metalworks from the collection of the Náprstek Museum, Prague, Czech Republic. Annals of the Náprstek Museum 2004, No. 25, pp. 1 – 16.

Indian Ritual Art. In: Knotková-Čapková, B. (ed.), Základy asijských náboženských systémů. Skripta (text book). Praha,  Carolinum 2004.

2003:

Brazier. Metal Collection of the Náprstek Museum. Annals of the Náprstek Museum 2003, No. 24, pp. 13 – 18.

Bidrí - kouzlo kontrastu. Z dějin indického uměleckého řemesla (Bidri - Chapters from the history of the Indian decorative art). Nový Orient (New Orient, Prague), 2003, č. 1, ss. 2-10.

Indické užitkové nádoby. Nový orient (Praha), 2003, č. 2, ss. 58 - 66.

Z temnoty veď mě do světla. Lampy ve světském i náboženském životě Indů. Nový Orient (New Orient, Prague), 2003, č. 8, ss. 337 – 345.

Sekáčky na arekové oříšky aneb výbava poživače betelu. Nový Orient (New Orient, Prague), 2003, č. 10, ss. 364 – 373.

Indická užitková a dekorativní keramika (Indian ceramics). Z dějin indických uměleckých řemesel (Chapters form the history of the Indian Art). Keramika a sklo (Ceramics and Glass, Hradec Kralove), 3, 2003, č. 6, ss. 32-34.

Zprávy (Reviews):

Starověké bronzy asijských stepí za sbírky Nadace Arthura M. Sacklera ( Ancient Bronzes of the Asian Grasslands from the Arthur M. Sackler Foundation, New York) Nový Orient (New Orient, Prague), 2003, č. 5, ss. 238 – 239.

2001:

Collection of Bidri ware in the Náprstek Museum and the National Gallery, Prague, Czech Republic. Annals of the Náprstek Museum, 2001, No. 22, pp. 1 – 25.

Who is Interested in Asian Art Museums in Post-Communist Countries? IIAS Newsletter (Leiden), 2001, 25, July, p. 43.

2000:

Asian Collections, p. 47. Indian Collection, pp. 51 – 56.  The Collections of Burma and South East Asia, pp. 57 – 58. In: A Gudide of the Náprstek Museum of Asian, African a nd American Cultures. Prague, National Museum 2000.82 p.

Kovové užitkové nádoby v Indii (Indian Metal Utensils). In: Umění a řemesla (Art and Crafts, Prague), 2000, No 3., pp. 50 – 55, 78.

1999:

Asijské sbírky, s. 47. Indická sbírka, ss. 51 - 56. Sbírky Zadní Indie a jihovýchodní Asie,

ss. 56 - 57.In: Průvodce. Náprstkovo muzea asijských, afrických a amerických kultur. Praha, Národní muzeum 1999. 82 s.

The South and Southeast Asia Collestions of the Náprstek Museum. In: Annals of the Náprstek Museum (Prague), 1999, No. 20, pp. 71 - 84.

1998:

Asijské sbírky Náprstkova muzea (Asian Collections of the Náprstek Musuem), pp. 45 - 47.

In: Z pokladnice Národního muzea (Treasury of the National Museum), 1818 - 1998. Praha, Národní muzeum, 1998. 52 s.,  59 barev. obr. Catalogue of  the Exhibition held in the National Museum, Feb.27. – Sept.27, 1998.

(rec.), Tai Culture. International Review on Tai Culture (Berlin), vol. II, 1997, Dec., No. 2, 159 p. In: Annals of the Náprstek Museum (Prague), 1998, No. 19, pp. 113 - 114.

1997:

Indická umělecká řemesla (Indian Arts and Crafts). Proměny kovu (Metamorphoses of Metal). Starožitnosti  a užité umění (Antiquities and decorative art, Prague) 1997, č. 12, ss. 22 - 23.

Proměny kovu (Metamorphoses of Metal). Praha, Národní muzeum 1997. 27 s., 12 colour pls.

1996:

Hračky z jihovýchodní Asie (Toys from the Southeast Asia). p. 9. In: Hračky a divadelní loutky z Afriky, Ameriky a Asie (Toys and Puppets from Africa, America and Asia). Praha, Národní muzeum 1995. 20 p. 35 color plates.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel