EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

RNDr. Turek Vojtěch, CSc.

RNDr. Vojtěch Turek, CSc.

Email: vojtech_turek@nm.cz

Narozen 29.3. 1949 v Praze

VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ
Zoopaleontologie -  hlavonožci, paleoekologie, tafonomie, biostratigrafie staršího paleozoika, paleoichnologie

VZDĚLÁNÍ

 • 1967- 1972   p.g., Karlova Univerzita, Praha, Přírodovědecká fakulta, geologie –  paleontologie
 • 1972   RNDr.,  Karlova univerzita, Praha, Přírodovědecká fakulta, obor paleontologie
 • 1983    CSc.,  Karlova univerzita, Praha, Přírodovědecká fakulta, obor paleontologie

 

KARIÉRA

 • 1971    Paleontologické oddělení Národního muzea, Praha (1990 – 2003: vedoucí oddělení) 
 • 2000 – 2003   zástupce ředitele Přírodovědeckého muzea Národního muzea, Praha 
 • 1972– dosud   kurátor sbírky bezobratlých staršího paleozoika

 

OSTATNÍ AKTIVITY

 • 1991-1995 člen vědecké rady Geologického ústavu Akademie věd
 • člen redakční rady Časopisu Národního muzea
 • 2012 člen zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a člen komise pro obhajoby disertačních prací – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
 • konzultant  české redakce National Geographic, spolupráce s redakcemi a nakladatelstvími při lektorování článků, vědecko–populárních knih a při jejich překladech (National Geographic, Euromedia, Nakladatelství Svojtka & Co.).

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

 • 1999- dosud.  Externí přednášející – Vyšší odborná škola informačních služeb: Paleontologie v muzeích

GRANTOVÉ PROJEKTY

a) SAMOSTATNÉ 

 • 2009– 2011 Nový pohled na ranou evoluci hlavonožců s vnitřní schránkou (GAČR 205/09/260)
 • 2005–2008  Biodiverzita českých silurských zástupců řádu Barrandeocerida (Nautiloidea) a jejich role v evoluci hlavonožců (GAČR 205/05/0975)
 • 2004  Some undescribed colour patterns and  special cases of their preservation in Lower Palaeozoic nautiloids.  Sepkoski Grant

 

b) ČLEN ŘEŠITELSKÉHO TÝMU

 • 2012 – 2015 Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví (NAKI DF12P01OVV021)
 • 2006 – 2011 Vědecká a muzeologická revize a dokumentace vybraných částí typového materiálu ve sbírkách NM (MK DE06P04OMG009)
 • 2004 – 2011 Vědecké zhodnocení a rozšiřování přírodovědeckého fondu NM (MK 00002327201)

 

MUZEJNÍ PRÁCE A VÝSTAVY

Autor či spoluautor více než 35 scénářů výstav a stálých expozic Národního muzea, Praha, spoluautor projektu nových vědecky podložených paleontologických rekonstrukcí (spolu s R. Horným, R. Prokopem a malířem J. Sovákem)

Výběr z výstavních projektů

 • 1991 - 1993 – Nová stálá paleontologická expozice (Mladší prvohory až čtvrtohory Českého masivu) v Hlavní budově NM (ve spolupráci s  M. Strakovou, M. Maňourovou, J. Kvačkem a B. Zárubou)
 • 1992   Z málo známých paleontologických obrazů ak. mal. Zdeňka Buriana (Turek, Maňourová)
 • 1994  – Dinosauři a jiní sauři (Turek, Maňourová)
 • 1994 – Návrat dinosaurů a dinosauři očima malíře Jana Sováka (Turek, Maňourová)
 • 1998 –  Ztracená moře uprostřed Evropy  (Turek)
 • 1999  – Joachim Barrande  (1799-1993) (Horný, Turek)
 • 2003-2004 – Voda a život (podíl na paleontologické části scénáře)
 • 2006 – Putování geologickou minulostí Země v obrazových rekonstrukcích malíře Jana Sováka (Turek)
 • 2006 – Dávný mikrosvět (Turek)
 • 2009-2010 – Příběh planety Země (podíl na paleontologické části scénáře)

Vědecko-populární publikace

 • Přes 20 vědecko–populárních článků v časopisech, denním tisku i knihách, např. v  časopisech   Vesmír, Časopis Národního muzea, 21. století,  Koktejl, Věda a život, Nika, ABC, T-magazín, Květy a  v denním tisku
 • Knihy: Turek, V.– Marek, J. – Beneš, J. (1989–1997):  Fossils of the world (15 vydání, 6 jazykových mutací), Turek, V. – Horný, R. – Prokop, R. (2003): Ztracená moře uprostřed Evropy , (2007 holandská verze); kniha získala cenu Josefa Hlávky

 

PUBLIKACE - VÝBĚR

 • Chlupáč, I., Turek, V. (1983): Devonian goniatites from the Barrandian area, Czechoslovakia. – Rozpravy Ústředního ústavu geologického, 46: 1-159.
 • Turek, V. (1989): Fish and amphibian trace fossils from Upper Carboniferous (Westphalian) .   sediments of Bohemia. – Palaeontology, 32:623-642.
 • Turek, V. (2008). Boionautilus gen. nov. from the Silurian of Europe and North Africa  (Nautiloidea, Tarphycerida). Bulletin of Geosciences 83(2), 141–152.
 • Turek, V. (2009) Colour patterns in Early Devonian cephalopods from the Barrandian  Area: Taphonomy and taxonomy.  Acta Palaeontologica Polonica, 54 (3), 491–502.
 • Manda, Š. and Turek V. (2011): Late Emsian Rutoceratoidea Hyatt, 1884 (Nautiloidea) from the Prague Basin: Diversity, Morphology and Palaeoecology). Palaeontology. 54,5:999-1024.

 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel