EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Markéta Kabelková

 

Kurátorka sbírek Českého muzea hudby, vedoucí hudebněhistorického oddělení

 

České muzeum hudby, Karmelitská 2, 118 00  Praha 1, tel. 257 257 739

e-mail: marketa_kabelkova@nm.cz

 

Vědecké zaměření:

hudební kultura v Čechách v 18. a 19. století, duchovní hudba v Čechách v 18. a v 19. století; osobnosti české hudební kultury – Václav Jan Tomášek, František Škroup

 

Vzdělání:

FFUK, obor hudební věda (1980–1985), PhDr. (1987)

 

Granty:

2001–2004

Václav Jan Tomášek (1774 – 1850) – Tematický katalog díla

Grant MK ČR – DA 01 P 01 OUK 008

 

2007–2011

Osobnosti české vědy a kultury s dílčím tématem Přínos sběratelské činnosti Ondřeje Horníka (1864–1917) pro pramennou základnu k dějinám hudby v Čechách, projekt MK ČR, ident. č.  MK 00002327202

 

2007 – 2008

Soupis nenotových pramenů Václava Jana Tomáška a výběrová edice,

interní grant NM  

 

Muzejní práce (výstavy):

 • Vanišová, D. – Kabelková, M.: Antonín Dvořák, dokumenty života a díla (výstava, Národní muzeum – Lobkovický palác, 1991)
 • Kabelková, M., Hudba v břevnovském klášteře(Praha - Břevnovký klášter, součást výstavy v rámci oslav milénia založení břevnovského kláštera , duben - říjen 1993).
 • Kabelková, M., F.Škroup (1801-1862) – Život a dílo / Praha – Rotterdam, Rotterdam listopad 1997 – leden 1998, Praha únor - duben1998)
 • Kabelková, M., Prag. Eine Musikmetropole der Beethoven-Zeit, Bonn - Beethoven-Haus Bonn, Bonngasse 24-26, 9.9. – 28.11.2004, autorka i komisařka výstavy
 • Kabelková, M., Hudba v Praze 1760 – 1810II.část:  Hudební Praha a Mozart – autorka
 • Kabelková, M., Paulová, E., kurátorka D. Fialová; NM – ČMH 1.6. – září 2006
 • Mozart. Experiment Aufklärung; Vídeň, Albertina – 14.3. – září 2006; M.Kabelková (odborná spolupráce, zajištění vývozu, spolupráce při instalaci)
 • Kabelková, M., Praha Mozartova. Kulturní a společenský život v Praze 1780 – 1800; Praha, ClamGallasův palác – listopad 2006 – březen 2007; M.Kabelková (odborná spolupráce, zajištění zápůjčky)
 • Kabelková, M., Paulová, E Zachráněné  poklady paní Hudby aneb České muzeum hudby 6 let po povodni, NM – České muzeum hudby 6.3. – 21.4.2008, společně s E.Paulovou

 

Expozice:

 • Vanišová, D. – Kabelková, M: expozice Muzea Antonína Dvořáka (1991)
 • Kabelková, M., Paulová, E., Čížek B., 300 let s klavírem, Žďár nad Sázavou – zámek, společně s PhDr.Bohuslavem Čížkem a PhDr.Evou Paulovou – 1998
 • Kabelková, M., Václav Jan Tomášek, Skuteč – Památník V.J.Tomáška, 2000
 • Kabelková, M., František Škroup, Osice – Památník F. Škroupa, 2001

 

Bibliografie

 • KABELKOVÁ, Markéta. Hudební archiv a kapela hraběte Jana Josefa Filipa Pachty. Hudební věda. 1991, roč. 28, č. 4, 329–333. ISSN 0018-7003. 
 • KABELKOVÁ, Markéta. Hudba v břevnovském klášteře. In: Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově. Praha, 1993, 223–234; v německé verzi Musik im Kloster von Břevnov, in: Tausend Jahre Benediktiner  Kloster in Břevnov. Praha, 1993, 247–259.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Duchovní hudba v Čechách v 18. a 19. století / Geistliche Musik in Böhmen im 18. und 19. Jahrhundert. In: Musicae sacrae ministerium (Symposium musicae sacrae Canonia Strahoviensis Ordinis Praemonstratensis in Monte Sion Pragae 1994) ), Anno 31. Roma: Consociatio internationalis musicae sacrae, 1994, 75–86.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Hudba v plaském klášteře v 17. a 18. století . In: 850 let plaského kláštera (1145–1995). Vývoj a význam plaského kláštera pro české dějiny. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, 1995, 132 – 142.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Musik in Böhmischen Klöstern im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, gesehen mit den Augen der Zeitgenossen? In: Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 1997,189–210.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Zum musikalischen Anteil der Feierlichkeiten anläßlich der Ankunft des ersten Zuges von Olmütz nach Prag im August 1845. In: Musicologica Austriatica 16, 1997, 169–180.
 • KABELKOVÁ, Markéta. František Škroup – život a dílo. In:  Almanach k 200. výročí narození skladatele Františka Škroupa 1801–2001. Osice, 2001, 58–84.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Hudba v Čechách v období baroka. In: Sláva barokní Čechie, stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha: Národní galerie, 2001, 262–282, ISBN 80-7035-258-2. 19 hesel v katalogu výstavy Sláva barokní Čechie.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Hudba v cisterciáckém klášteře ve Žďáru nad Sázavou. In: Sedm a půl století:  Stati o historii, kultuře a umění žďárského kláštera. Žďár nad Sázavou, 2002,  93–105.
 • KABELKOVÁ, Markéta.  Pozůstalost Václava Jana Tomáška (1774–1850). Hudební věda. 2005, roč. 42, č. 2., s.153 – 170. ISSN 0018-7003.
 • Kabelková, Markéta a Jitka LUDVOVÁ. Škroup František Jan.  LUDVOVÁ, Jitka et al. Hudební divadlo v českých zemích. Česká divadelní encyklopedie. Osobnosti 19. století. Praha: Divadelní ústav – Academia. 2006, 575-577, ISBN 80-7008-188-0 (Divadelní ústav), ISBN 80-200-1346-6 (Academia).
 • Kabelková, Markéta. Tomášek Václav Jan.  LUDVOVÁ, Jitka et al. Hudební divadlo v českých zemích. Česká divadelní encyklopedie. Osobnosti 19. století. Divadelní ústav – Academia. Praha: 2006, s. 575-577. ISBN 80-7008-188-0 (Divadelní ústav), ISBN 80-200-1346-6 (Academia).
 • KABELKOVÁ, Markéta. Duchovní hudba v Praze koncem 18. století – nový bohoslužebný pořádek pro Prahu z roku 1784. In: Praha Mozartova. Kulturní a společenský život v Praze 1780–1800. Praha:  Archiv hlavního města  Prahy,  2006, s. 127–137, ISBN 80-86852-13-X.
 • Kabelková, Markéta. Škroup. Familie.    Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopedie der Musik. [s.l.] : Bärenreiter-Verlag, Bd. 15, 2006, s. 899–902. ISBN-10: 3-7618-1135-7, J.B.Metzler Verlag ISBN-10: 3-476-41030-7.
 • Kabelková, Markéta. Tomášek Václav Jan.    Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopedie der Musik. [s.l.] : Bärenreiter-Verlag, Bd. 16, 2006, s. 900–906, ISBN-10: 3-7618-1136-5, J. B. Metzler Verlag, ISBN-10: 3-476-41031-5.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Zpráva o notovém archivu. In: Clam – Gallasův palác. Johann Bernhardt Fischer von Erlach. Architektura – výzdoba – život rezidence. Praha: Archiv hlavního města  Prahy,  2007, s. 103–114, ISBN 978-80-86852-19-5.
 • KABELKOVÁ, M., SAK, R., GÖSSEL, G., HYVNAR, J. Kde domov můj. Státní hymna České republiky v proměnách doby / Where is my home. The Czech Republic´s National Anthem Down the Ages. Praha: Úřad vlády ČR, Národní divadlo, Národní muzeum, Český rozhlas, 2008, 74 s. ISBN 978-80-7236. Obsahuje CD s historickými a novými nahrávkami hymny Kde domov můj.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Wenzel Johann Tomaschek nebo Václav Jan Tomášek? – německy mluvící Čech – aneb život na hranici dvou jazyků. Hudební věda. 2009, roč. 46, č. 4, 341–354. ISSN 0018-7003.
 • KABELKOVÁ, Markéta. Hudební kultura ve Skutči. VORÁČEK, Emil a KOL. Dějiny Skutče. Skuteč: Radek Drahný, 2011, s. 220-236. ISBN 978-80-903734-6-4.

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel