EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Přehled probíhajících grantů v NM

Název grantového projektu Oddělení Řešitel Doba řešení projektu Agentura Kód
Historické muzeum
Meče středověké Evropy jako technologický,
archeologický a kulturně-historický
pramen
Odd. pravěku a antického starověku Mgr. Jiří Košta (spoluřešitel) 2012–2016 GA ČR GAP405/12/2289
Národní muzeum v éře Československa Ředitelství Historického muzea Mgr. Marek Junek, PhD. 2016–2018 GA ČR  
Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně. Divadelní oddělení Mgr. Markéta Trávníčková; Mgr. Kateřina Musílková (spoluřešitel);  Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D.; Mgr. Vojtěch Poláček (spoluřešitel);  Kryštof Vanča (spoluřešitel) 2016–2020 MK ČR - NAKI II. DG16P02B008
Přírodovědecké muzeum
Lidé na sklonku Velké Moravy: bioarcheologická a tafonomická analýza nového pohřebiště u rotundy na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi Antropologické oddělení RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. 2014–2016 GA ČR GA14-22823S
Role selenu v hydrotermálním procesu vybraných uranových ložisek Mineralogicko-petrologické oddělení Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D. 2014–2016 GA ČR GA14-27006S
Nedestruktivní metody jako nástroj pro studium diverzity křídových rostlin Paleontologické oddělení RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
 
2015–2017
 
GA ČR GA15-04987S
Biologie stárnutí a senescence: mechanizmy a dynamika u volně žijících ptáků Kroužkovací stanice Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D. 2015–2017 GA ČR GA15-11782S
Endemizmus žeberních parazitů ve světle evoluce a biogeografie jejich hostitelů (Cyprinidae) v oblastech kolem Středozemního moře Zoologické oddělení
 
Mgr. Radek Šanda, Ph.D.
(spoluřešitel)
2015–2017 GA ČR GA15-19382S
Metodika determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA a správy a evidence tkáňové zoologické sbírky Zoologické oddělení Mgr. Michal Tkoč; RNDr. Petr Benda, Ph.D. (spoluřešitel);  RNDr. Petr Dolejš, Ph.D. (spoluřešitel);  Mgr. Martin Fikáček, Ph.D. (spoluřešitel); RNDr. Jaroslav Hlaváč, Ph.D. (spoluřešitel);  Dipl. Biol. Jiří Mlíkovský, CSc. (spoluřešitel); RNDr. Jiří Moravec, CSc. (spoluřešitel); Mgr. Radek Šanda, Ph.D. (spoluřešitel) 2016–2019 MK ČR - NAKI II. DG16P02B038
Knihovna Národního muzea
Retrospektivní konverze Generálního jmenného katalogu NM - 9. etapa     2016 VISK 5  
Digitalizace vzácných rukopisů Knihovny Národního muzea     2016 VISK 6  
Reformátování periodik Národního muzea - deník Prager Presse     2016 VISK 7  
Náprstkovo muzeum
 Výzkum merojského království města ve Wad Ben Naga (Súdán) Sbírkové oddělení  PhDr. Pavel Onderka  2013–2017  GA ČR GA13-09594S
Retrospektivní konverze lístkového katalogu Knihovny NpM     2016 VISK 5  
Reformátování krajanských periodik NM     2016 VISK 7  
České muzeum hudby
Retrospektivní konverze katalogů hudebněhistorického oddělení Národního muzea – Českého muzea hudby – 11.  etapa     2016 VISK 5  
Rekatalogizace šelakových gramofonových desek z fondu Národního muzea –  Českého muzea hudby     2016 VISK 5  
Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost
Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů kulturního dědictví a využití těchto informací v restaurátorské a badatelské práci Oddělení péče o sbírky Ing. Petra Štefcová, CSc.; Ing. Michal Pech  2016–2020 MK ČR - NAKI II. DG16P02M022

Mezinárodní projekty

Název Oddělení Spoluřešitel Doba řešení Poskytovatel Číslo
Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation Paleontologické oddělení RNDr. Jiří Kvaček, CSc. 2013–2016 ECORYS - Lifelong Learning Programme  
Synthesys3 – Synthesis of Systematic Resources Paleontologické oddělení; Mineralogicko – petrologické oddělení RNDr. Jiří Kvaček, CSc.; RNDr. František Vacek, Ph.D. 2013–2017 Seventh Framework Programme  
Volkswagen Stiftung: Ecophysiological signals of fossil plants as indicators of climatic and atmospheric change during the Paleogene Paleontologické oddělení RNDr. Jiří Kvaček, CSc. 2013–2016 Volkswagen Stiftung  
Evropský migrační atlas / European Bird Migration Atlas Kroužkovací stanice Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D. 2010–2018 Evropské sdružení kroužkovacích centrál EURING  
Projekt CES – Constant effort site Kroužkovací stanice Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D. 2014–2020 Evropské sdružení kroužkovacích centrál EURING  
Iberian Amber: An Exceptional Record of Cretaceous Forests at the Rise of Modern Terrestrial Ecosystems Paleontologické oddělení RNDr. Jiří Kvaček, CSc. 2015–2018 Dirección General de Investigación Científica y Técnica, Subdirección General de Proyectos de Investigación  
BIG4 Entomologické oddělení Mgr. Martin Fikáček, Ph.D. 2015–2019 European Union’s Horizon 2020  
COST Action IS1310: Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 Oddělení rukopisů a starých tisků PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 2013–2016 EU COST  

Přehled interních grantů Národního muzea v letech 2015–2016

I. Interní vědecké projekty

Název projektu Pracoviště Jméno řešitele
Josef Václav Frič – spisovatel, zapisovatel a vpisovatel KNM – Oddělení základní knihovny Hesová Petra
Paleoekologická a tafonomická charakteristika spodnomiocénní lokality Ahníkov PM – Paleontologické oddělení Wagner Jan
Fotografická a archivní pozůstalost Josefa Ladislava Erbena NpM – Sbírkové oddělení Šejbl Jan
Spodní tvarovací oděvní součásti a doplňky ze sbírek OSČD a ONČD Historického muzea a jejich průzkum HM – Oddělení správy, evidence a péče o sbírky Fagová Dana
Charakterizace vývoje štiky dravé (Esox Lucius; L. 1758) s důrazem na raný embryonální vývoj PM – Zoologické oddělení Štundl Jan
Keltská výzbroj v archeologické sbírce Národního muzea HM – Oddělení správy, evidence a péče o sbírky Fořt Martin
Mikrovzorkování v analýze stabilních izotopů: výživa a zdravotní stav nedospělé populace z lokality Solnice PM – Antropologické oddělení Kaupová Sylva
Režisér Karel Jernek HM – Divadelní oddělení Šaldová Lenka
Výzkum geneze minerální asociace fosfátů na klasických nalezištích v Barrandienu zastoupených v mineralogických sbírkách Národního muzea PM – Mineralogicko-petrologické oddělení Malíková Radana
Ražby římské republiky ve sbírce Národního muzea HM – Numismatické oddělení Vacinová Lenka

II. Interní mezioborové projekty

Název projektu Pracoviště Jméno řešitele
Tajemství hedvábí. Chov bource morušového a jeho historie v Čechách NpM – Sbírkové oddělení / PM – Entomologické oddělení Šejbl Jan /spoluřešitel: Šumpich Jan
Výběrový monitoring stavu fotografického fondu Českého muzea hudby Národního muzea SVN – Oddělení péče o sbírky / ČMH – Oddělení správy, evidence a péče o sbírky Štefcová Petra / spoluřešitel: Paulová Eva

Archeologická expedice v Súdánu

Národní muzeum ve spolupráci se svými domácími a zahraničními partnery v roce 2009 zřídilo stálou Archeologickou expedici do Wad Ben Naga, jejímž cílem je celkový archeologický průzkum a s ním související konzervační práce na této lokalitě nacházející se přibližně 130 km na sever od súdánského hlavního města Chartúmu. Výzkumy probíhají na základě licence vydané súdánskou Národní korporací pro památky a muzea (vedoucím výzkumu je PhDr. Pavel Onderka).

Během první výkopové sezóny (říjen – listopad 2009) byl proveden celkový archeologický survey lokality se zvláštním zřetelem na její centrální část, započalo se s výzkumem komplexu tzv. Kruhové stavby (WBN 50) a byl proveden předběžný průzkum nedaleké lokality Idd el-Bagger.

Druhá výkopová sezóna (listopad – prosinec 2010) se zaměřila na revizní výzkum tzv. Malého chrámu (WBN 400), pokračovalo se v archeologickém průzkumu komplexu Kruhové stavby (konkrétně WBN 600) a započalo se s konzervací Paláce královny Amanišacheto (WBN 100).

V rámci třetí výkopové sezóny (listopad–prosinec 2011) byl proveden revizní výzkum tzv. Východního chrámu (WBN 500) a pokračovalo se v konzervaci Paláce královny Amanišacheto (WBN 100). Hlavním cílem sezóny však byla lokace ztraceného chrámu – tzv. Týfónia (WBN 200) – známého z vyobrazení a popisů cestovatelů, kteří navštívili Wad Ben Naga v 1. polovině 19. století.

Během čtvrté výkopové sezóny (únor – březen 2012) se pokračovalo v průzkumu chrámového komplexu Týfónia (WBN 200). Další úkoly sezóny souvisely především s budoucím přípisem lokality Wad Ben Naga na seznam Světového dědictví UNESCO.

Během páté výkopové sezóny (říjen – prosinec 2012) se výrazně pokročilo ve výzkumu Týfónia (byl odkryt téměř celý ústřední chrám) a v konzervaci Paláce královny Amanišacheto.

Práce šesté výkopové sezóny (březen 2013) se zaměřily na revizní výzkum tzv. Kruhové stavby ve Wad Ben Naga (WBN 50). Dále bylo provedeno 3D skenování nálezů z Týfónia a digitální dokumentace archeologických situací v komplexu Týfónia i Kruhové stavbě.
 

 

Zpět na Věda a výzkum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel