EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Přehled probíhajících grantů v NM

Název grantového projektu Oddělení Řešitel Doba řešení projektu Agentura Kód
Historické muzeum
Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví Odd. pravěku a antického starověku PhDr. Jarmila Valentová 2012–2015 MK ČR – NAKI DF12P01OVV045
Přírodovědecké muzeum
Polyploidie, genetická rozmanitost a lokální adaptace ve fragmentované krajině Botanika RNDr. Jana Jičínská, Ph.D. 2011–2013
po přerušení z důvodu rodičovské dovolené pokračuje v r. 2014
 
GAČR P505/11/P482
Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví mineralogie Ing. Mgr. Ivo Macek 2012–2015 MK ČR – NAKI DF12P01OVV021
Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů. paleontologie Mgr. Jan Sklenář 2012–2015 MK ČR – NAKI DF12P01OVV031
Floristické změny jako důsledek vývoje klimatu v průběhu svrchnopaleozoické doby ledové zaznamenané v pánvích Českého masívu paleontologie Mgr. Milan Libertín, Ph.D.
(spoluřešitel)
 
2012–2015 GAČR P210/12/2053
Role selenu v hydrotermálním procesu vybraných uranových ložisek Mineralogicko-petrologické oddělení Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D. 2014–2016 GAČR 14-27006S
Nedestruktivní metody jako nástroj pro studium diverzity křídových rostlin paleontologie RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
 
2015–2017
 
GAČR 15-04987S
Biologie stárnutí a senescence: mechanizmy a dynamika u volně žijících ptáků Kroužkovací stanice Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D. (spoluřešitel) 2015–2017 GAČR 15-11782S
Endemizmus žeberních parazitů ve světle evoluce a biogeografie jejich hostitelů (Cyprinidae) v oblastech kolem Středozemního moře Zoologie
 
Mgr. Radek Šanda, Ph.D.
(spoluřešitel)
2015–2017 GAČR 15-19382S
Knihovna Národního muzea
PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí Knihovna NM PhDr. Jaroslav Kašparová 2012–2015 MK ČR – NAKI DF12P01OVV023
Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky Knihovna NM (spoluřešitel) PhDr. Petr Mašek 2012-2015 MK ČR – NAKI DF12P01OVV024
Náprstkovo muzeum
Alois Richard Nykl, český orientalista, cestovatel a krajan  NpM 1  PhDr. Josef Ženka, Ph.D.  2013–2015  GAČR  13-29508P
 Výzkum merojského království města ve Wad Ben Naga (Súdán)  NpM 1  PhDr. Pavel Onderka  2013–2017  GAČR  13-09594S
České muzeum hudby
Bedřich Smetana: Korespondence I (1840-1862). Kritická edice Muzeum Bedřicha Smetany PhDr. Olga Mojžíšová, Ph.D. 2014-2015 GAČR 14-22997S
SVN
 Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic  SVN Ing. Petra Štefcová, CSc.  2012-2015 MK ČR – NAKI DF12P01OVV027

Mezinárodní projekty

Název Oddělení Spoluřešitel Doba řešení Poskytovatel Číslo
Evropský migrační atlas / European Bird Migration Atlas PM kroužkovací stanice Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D. 2010–2014 Evropské sdružení kroužkovacích centrál EURING  
Opening up the European Natural History Heritage for EUROPEANA (OpenUp!) PM –paleontologie RNDr. Kamil Zágoršek, Dr. 2011–2014 EU program CIP ICT PSP 270890
Projekt CES – Constant effort site / CES – Constant effort site PM kroužkovací stanice Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D. dlouhodobý projekt (zah. 2004) Evropské sdružení kroužkovacích centrál EURING  
Synthesys 3 PM RNDr. Jiří Kvaček, CSc. 2013–2017 European Commission  
Athena Plus NSR PhDr. Pavel Douša, Ph.D. 2013–2015 EU  
Europeana Awareness NSR PhDr. Pavel Douša, Ph.D. 2013–2014 EU  

Přehled interních grantů Národního muzea v letech 2015–2016

I. Interní vědecké projekty

Název projektu Pracoviště Jméno řešitele
Josef Václav Frič – spisovatel, zapisovatel a vpisovatel KNM – Oddělení základní knihovny Hesová Petra
Paleoekologická a tafonomická charakteristika spodnomiocénní lokality Ahníkov PM – Paleontologické oddělení Wagner Jan
Fotografická a archivní pozůstalost Josefa Ladislava Erbena NpM – Sbírkové oddělení Šejbl Jan
Spodní tvarovací oděvní součásti a doplňky ze sbírek OSČD a ONČD Historického muzea a jejich průzkum HM – Oddělení správy, evidence a péče o sbírky Fagová Dana
Charakterizace vývoje štiky dravé (Esox Lucius; L. 1758) s důrazem na raný embryonální vývoj PM – Zoologické oddělení Štundl Jan
Keltská výzbroj v archeologické sbírce Národního muzea HM – Oddělení správy, evidence a péče o sbírky Fořt Martin
Mikrovzorkování v analýze stabilních izotopů: výživa a zdravotní stav nedospělé populace z lokality Solnice PM – Antropologické oddělení Kaupová Sylva
Režisér Karel Jernek HM – Divadelní oddělení Šaldová Lenka
Výzkum geneze minerální asociace fosfátů na klasických nalezištích v Barrandienu zastoupených v mineralogických sbírkách Národního muzea PM – Mineralogicko-petrologické oddělení Malíková Radana
Ražby římské republiky ve sbírce Národního muzea HM – Numismatické oddělení Vacinová Lenka

II. Interní mezioborové projekty

Název projektu Pracoviště Jméno řešitele
Tajemství hedvábí. Chov bource morušového a jeho historie v Čechách NpM – Sbírkové oddělení / PM – Entomologické oddělení Šejbl Jan /spoluřešitel: Šumpich Jan
Výběrový monitoring stavu fotografického fondu Českého muzea hudby Národního muzea SVN – Oddělení péče o sbírky / ČMH – Oddělení správy, evidence a péče o sbírky Štefcová Petra / spoluřešitel: Paulová Eva

Archeologická expedice v Súdánu

Národní muzeum ve spolupráci se svými domácími a zahraničními partnery v roce 2009 zřídilo stálou Archeologickou expedici do Wad Ben Naga, jejímž cílem je celkový archeologický průzkum a s ním související konzervační práce na této lokalitě nacházející se přibližně 130 km na sever od súdánského hlavního města Chartúmu. Výzkumy probíhají na základě licence vydané súdánskou Národní korporací pro památky a muzea (vedoucím výzkumu je PhDr. Pavel Onderka).

Během první výkopové sezóny (říjen – listopad 2009) byl proveden celkový archeologický survey lokality se zvláštním zřetelem na její centrální část, započalo se s výzkumem komplexu tzv. Kruhové stavby (WBN 50) a byl proveden předběžný průzkum nedaleké lokality Idd el-Bagger.

Druhá výkopová sezóna (listopad – prosinec 2010) se zaměřila na revizní výzkum tzv. Malého chrámu (WBN 400), pokračovalo se v archeologickém průzkumu komplexu Kruhové stavby (konkrétně WBN 600) a započalo se s konzervací Paláce královny Amanišacheto (WBN 100).

V rámci třetí výkopové sezóny (listopad–prosinec 2011) byl proveden revizní výzkum tzv. Východního chrámu (WBN 500) a pokračovalo se v konzervaci Paláce královny Amanišacheto (WBN 100). Hlavním cílem sezóny však byla lokace ztraceného chrámu – tzv. Týfónia (WBN 200) – známého z vyobrazení a popisů cestovatelů, kteří navštívili Wad Ben Naga v 1. polovině 19. století.

Během čtvrté výkopové sezóny (únor – březen 2012) se pokračovalo v průzkumu chrámového komplexu Týfónia (WBN 200). Další úkoly sezóny souvisely především s budoucím přípisem lokality Wad Ben Naga na seznam Světového dědictví UNESCO.

Během páté výkopové sezóny (říjen – prosinec 2012) se výrazně pokročilo ve výzkumu Týfónia (byl odkryt téměř celý ústřední chrám) a v konzervaci Paláce královny Amanišacheto.

Práce šesté výkopové sezóny (březen 2013) se zaměřily na revizní výzkum tzv. Kruhové stavby ve Wad Ben Naga (WBN 50). Dále bylo provedeno 3D skenování nálezů z Týfónia a digitální dokumentace archeologických situací v komplexu Týfónia i Kruhové stavbě.
 

 

Zpět na Věda a výzkum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel