EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Přehled probíhajících grantů v NM

Název grantového projektu Oddělení Řešitel Doba řešení projektu Agentura Kód
Historické muzeum
Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví Odd. pravěku a antického starověku PhDr. Jarmila Valentová 2012–2015 MK ČR – NAKI DF12P01OVV045
Přírodovědecké muzeum
Polyploidie, genetická rozmanitost a lokální adaptace ve fragmentované krajině Botanika RNDr. Jana Jičínská, Ph.D. 2011–2013
po přerušení z důvodu rodičovské dovolené pokračuje v r. 2014
 
GAČR P505/11/P482
Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví mineralogie Ing. Mgr. Ivo Macek 2012–2015 MK ČR – NAKI DF12P01OVV021
Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů. paleontologie Mgr. Jan Sklenář 2012–2015 MK ČR – NAKI DF12P01OVV031
Floristické změny jako důsledek vývoje klimatu v průběhu svrchnopaleozoické doby ledové zaznamenané v pánvích Českého masívu paleonotlogie Mgr. Milan Libertín, Ph.D.
(spoluřešitel)
 
2012–2015 GAČR P210/12/2053
Role selenu v hydrotermálním procesu vybraných uranových ložisek Mineralogicko-petrologické oddělení Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D. 2014–2016 GAČR 14-27006S
Knihovna Národního muzea
PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí Knihovna NM PhDr. Jaroslav Kašparová 2012–2015 MK ČR – NAKI DF12P01OVV023
Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky Knihovna NM (spoluřešitel) PhDr. Petr Mašek 2012-2015 MK ČR – NAKI DF12P01OVV024
Náprstkovo muzeum
Alois Richard Nykl, český orientalista, cestovatel a krajan  NpM 1  PhDr. Josef Ženka, Ph.D.  2013–2015  GAČR  13-29508P
 Výzkum merojského království města ve Wad Ben Naga (Súdán)  NpM 1  PhDr. Pavel Onderka  2013–2017  GAČR  13-09594S
České muzeum hudby
Bedřich Smetana: Korespondence I (1840-1862). Kritická edice Muzeum Bedřicha Smetany PhDr. Olga Mojžíšová, Ph.D. 2014-2015 GAČR 14-22997S
SVN
 Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic  SVN Ing. Petra Štefcová, CSc.  2012-2015 MK ČR – NAKI DF12P01OVV027

Mezinárodní projekty

Název Oddělení Spoluřešitel Doba řešení Poskytovatel Číslo
Evropský migrační atlas / European Bird Migration Atlas PM kroužkovací stanice Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D. 2010–2014 Evropské sdružení kroužkovacích centrál EURING  
Opening up the European Natural History Heritage for EUROPEANA (OpenUp!) PM –paleontologie RNDr. Kamil Zágoršek, Dr. 2011–2014 EU program CIP ICT PSP 270890
Projekt CES – Constant effort site / CES – Constant effort site PM kroužkovací stanice Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D. dlouhodobý projekt (zah. 2004) Evropské sdružení kroužkovacích centrál EURING  
Synthesys 3 PM RNDr. Jiří Kvaček, CSc. 2013–2017 European Commission  
Athena Plus NSR PhDr. Pavel Douša, Ph.D. 2013–2015 EU  
Europeana Awareness NSR PhDr. Pavel Douša, Ph.D. 2013–2014 EU  

Přehled interních grantů Nároního muzea v letech 2013–2014

Název projektu Pracoviště Jméno řešitele
Elektronická taneční hudba v České republice: dokumentace současnosti ČMH – Centrum pro dokumentaci populární hudby a nových médií Balog Peter
Taxonomická revize a sbírkové zpracování – žluté skupiny rodu Rhizocarpon v České republice PM – Mykologické oddělení Bouda František
Tuchlovice, okr. Kladno. Archeologický výzkum lokality s organickými nálezy HM – Oddělení pravěku a antického starověku Bursák Daniel
Aspekt ženství v díle Utagawy Kunisady NpM – Sbírkové oddělení Gaudeková Helena
Dvořákův americký „sekretář“ J. J. Kovařík – vzpomínky na Mistra Antonína Dvořáka ČMH – Muzeum Antonína Dvořáka Nová Kateřina
Pohyblivost, dočasnost, recyklace – nové trendy v české divadelní architektuře po roce 1989 HM – Divadelní oddělení Poláček Vojtěch
Světelné obrazy A. V. Nováka NpM – Sbírkové oddělení Šejbl Jan
Revize a materiálový průzkum nejstarších nálezů fragmentů oděvů a oděvních doplňků z rané doby historické ze sbírky starších českých dějin Historického muzea HM – Oddělení správy, evidence a péče o sbírky Šulcová Veronika
Sbírka Entomologického oddělení NM: diverzita čeledi lupicovití (Diptera: Dolichopodidae) na území Íránu a Turecka PM – Entomologické oddělení Tkoč Michal
Výzkum vybraných významných českých lokalit zastoupených v mineralogických sbírkách NM s bližším zaměřením na lokalitu Předbořice PM – Mineralogicko-petrologické oddělení Vrtiška Luboš

Archeologická expedice v Súdánu

Národní muzeum ve spolupráci se svými domácími a zahraničními partnery v roce 2009 zřídilo stálou Archeologickou expedici do Wad Ben Naga, jejímž cílem je celkový archeologický průzkum a s ním související konzervační práce na této lokalitě nacházející se přibližně 130 km na sever od súdánského hlavního města Chartúmu. Výzkumy probíhají na základě licence vydané súdánskou Národní korporací pro památky a muzea (vedoucím výzkumu je PhDr. Pavel Onderka).

Během první výkopové sezóny (říjen – listopad 2009) byl proveden celkový archeologický survey lokality se zvláštním zřetelem na její centrální část, započalo se s výzkumem komplexu tzv. Kruhové stavby (WBN 50) a byl proveden předběžný průzkum nedaleké lokality Idd el-Bagger.

Druhá výkopová sezóna (listopad – prosinec 2010) se zaměřila na revizní výzkum tzv. Malého chrámu (WBN 400), pokračovalo se v archeologickém průzkumu komplexu Kruhové stavby (konkrétně WBN 600) a započalo se s konzervací Paláce královny Amanišacheto (WBN 100).

V rámci třetí výkopové sezóny (listopad–prosinec 2011) byl proveden revizní výzkum tzv. Východního chrámu (WBN 500) a pokračovalo se v konzervaci Paláce královny Amanišacheto (WBN 100). Hlavním cílem sezóny však byla lokace ztraceného chrámu – tzv. Týfónia (WBN 200) – známého z vyobrazení a popisů cestovatelů, kteří navštívili Wad Ben Naga v 1. polovině 19. století.

Během čtvrté výkopové sezóny (únor – březen 2012) se pokračovalo v průzkumu chrámového komplexu Týfónia (WBN 200). Další úkoly sezóny souvisely především s budoucím přípisem lokality Wad Ben Naga na seznam Světového dědictví UNESCO.

Během páté výkopové sezóny (říjen – prosinec 2012) se výrazně pokročilo ve výzkumu Týfónia (byl odkryt téměř celý ústřední chrám) a v konzervaci Paláce královny Amanišacheto.

Práce šesté výkopové sezóny (březen 2013) se zaměřily na revizní výzkum tzv. Kruhové stavby ve Wad Ben Naga (WBN 50). Dále bylo provedeno 3D skenování nálezů z Týfónia a digitální dokumentace archeologických situací v komplexu Týfónia i Kruhové stavbě.
 

 

Zpět na Věda a výzkum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel