Centrum pro prezentaci kulturního dědictví bylo založeno 1. listopadu roku 2005 jako jedno z metodických pracovišť pro oblast muzejnictví. Centrum vzniklo z iniciativy Ministerstva kultury České republiky, přičemž jeho vznikem byl naplněn úkol Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003–2008. Svou činnost Centrum kontinuálně rozvíjí na základě Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2010–2014 (koncepce rozvoje muzejnictví) a navazující Koncepce rozvoje muzejnictví na léta 2015–2020. Pracoviště plní dokumentační, metodickou, informační, konzultační a školící činnost v oboru své působnosti a je samostatným oddělením Národního muzea. Jeho komunikačním kanálem je oborový informační portál eMuzeum, oddělení tak zajišťuje jeho redakci, správu, a provoz. Ten přináší již od roku 2006 českým muzejníkům, studentům a zájemcům o obor pravidelné aktuální informace z dění v tuzemském i zahraničním muzejnictví. Informační portál přináší aktuality z muzejnictví, informace o trendech v oboru nebo zprávy o blížících se konferencích a seminářích.

Klíčové aktivity pracoviště:

 • provoz a každodenní aktualizace oborového informačního portálu www.emuzeum.cz
 • správa, provoz a rozvoj oborové muzeologické knihovny Centra se zaměřením na různé oblasti muzejnictví, arts managementu, arts marketingu
 • redakční zpracování časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce (vychází dvakrát ročně)
 • koordinace Pražské muzejní noci pro celou metropoli
 • tvorba metodických textů z oblasti muzejní prezentace a práce s návštěvníky
 • praktická a teoretická příprava muzejních prezentací a akcí pro návštěvníky se speciálními potřebami
 • organizace oborových setkání (konference, semináře)
 • organizace školení a kurzů (zejména kurz komunikace s návštěvníky se speciálními potřebami)
 • konzultace a poradenství v oblasti muzejní prezentace a práce s návštěvníky
 • spolupráce s dalšími odbornými pracovišti doma i v zahraničí
 • tvorba a aktualizace Kalendária příspěvkových organizací MK ČR


Více o činnosti pracoviště včetně aktualit z oboru a pořádaných akcích se dozvíte na jeho webových stránkách.

KONTAKT

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1
E-mail: centrum@nm.cz
Telefon: 224 497 393

Fotoalbum