Vstupem do databáze se uživatel zavazuje dodržovat podmínky využívání EIZ.

 

CzechELIB– Národní centrum pro elektronické informační zdroje Licencované databáze přes konsorcium CzechELib jsou přístupné v rámci celého Národního muzea. Využívání těchto zdrojů se řídí podmínkami uvedenými v licenčních smlouvách.

 

EBSCO - EBSCO Host je jednotné rozhraní umožňující přístup k vybraným bibliografickým a plnotextovým databázím. V rámci licence Národního muzea jsou zpřístupněny tyto databáze: Academic Search Complete a od 1.1.2018 Library and Information Science Source a RILM Abstracts of Music Literature with full text.

 

Digitální archiv JSTOR obsahuje více než 1500 titulů předních akademických časopisů z oblasti humanitních, sociálních a přírodních věd včetně vybraných titulů monografií a dalších dokumentů pro vědeckou práci. Každý časopis je plně digitalizován od prvního čísla prvního ročníku (nejstarší je ze 17. století) až po pohyblivou hranici („moving wall“) tří až deseti let od současnosti.

 

 

Citační rejstřík a databáze poskytuje přístup do bibliografických a citačních databází Web of Science a Journal Citation Index, obsahujících abstrakty, citace a případně i plné texty vědeckých prací zahrnujících oblast živé a neživé přírody, společenské a sociálně ekonomické vědy a techniku.

 

Oxford Journals HSS Collection - zpřístupňuje obsah dvou dílčích oborových kolekcí vědeckých recenzovaných časopisů – Arts & Humanities a Social Sciences časopisů nakladatelství Oxford University Press.

 

 

Cambridge Journals Online HSS Collection Kolekce Cambridge Online Journals – Humanities and Social Science (HSS) zahrnuje více než 200 titulů elektronických plnotextových časopisů od vydavatelství Cambridge University Press z těchto oborů:  Humanities and Social Sciences –Archaeology and Anthropology, Art and Architecture, Area Studies, Business and Management, Classics, Dance, Drama, Economics, History, History and Philosophy of Science, Language and Linguistics, Law, Literature, Music, Philosophy, Politics and International Relations, Psychology and Psychiatry, Religious Studies a and Social Studies. Přístup do aktuálního ročníku časopisů a do archivu s retrospektivou v závislosti na konkrétním titulu - seznam časopisů.

 

SCOPUS

Scopus (vyd. Elsevier) je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Obsahuje tituly ze společenskovědních, přírodovědných, technických a medicínských oblastí.

 

Databáze dostupná pouze ve studovně v Historické budově NM

 

Památky archeologické 1854–2004
Kompletní elektronická verze všech ročníků časopisu z let 1854–2004. Více než 50 000 stránek A4 včetně obrázků je zpřístupněno ve formátu PDF a propojeno s revidovanou interaktivní bibliografií článků a recenzí. Databáze zahrnuje bezmála 5000 titulů článků a více než 4000 titulů recenzí. Články z posledních cca 50 let publikované v českém jazyce obsahují anglický, německý nebo francouzský souhrn.

Na jednu návštěvu ve studovně je možné tisknout pouze do 20 stran včetně.

 

 

Podmínky využívání licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ)
 

  • užívání licencovaných elektronických informačních zdrojů je přípustné pouze pro nekomerční účely, a to výhradně pro osobní potřebu uživatele či návštěvníka, tj. k vědeckým, studijním a výukovým účelům při dodržení principů citační etiky;
  • uživatel je oprávněn prohledávat, prohlížet, zobrazovat a stahovat pouze jejich přiměřené části a tisknout na jednu návštěvu ve studovně pouze do 20 stran včetně.
  • není povoleno stahovat celá čísla elektronických časopisů nebo elektronické knihy, získaná data jakýmkoli způsobem dále rozmnožovat, šířit či zpřístupňovat třetím osobám nebo předávat k další distribuci (bez ohledu na to, zda je zisková nebo nezisková či za poplatek nebo zdarma). Uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z licencovaných zdrojů využívat nestandardní nástroje, může být odejmuto právo přístupu k licencovaným zdrojům;
  • veškerá zpřístupněná a získaná data musí být využívána v souladu se zákonem č. 216/2006 Sb., v plném znění (autorský zákon). Za jakékoli porušení autorského zákona a licenčních podmínek užívání databáze a v jakémkoli rozsahu nese výlučnou odpovědnost včetně trestněprávní odpovědnosti uživatel či návštěvník, jemuž byl vstup do databáze povolen.

Pracovníci oddělení

Vedoucí oddělení služeb, knihovnice
E-mail: jana.konecna@nm.cz Tel.: 224 497 334