Prozkoumejte fond E-knih

7. 3. 2024
E-knihy vydané Národním muzeem jsou postupně zpřístupňovány pro zaměstnance NM (po přihlášení do…
Možné podoby knihy Výstava

Možné podoby knihy

Historická budova Národního muzea
Výstava knižní tvorby Elišky Čabalové
Korona v muzeu! Výstava

Korona v muzeu!

Virtuální výstava ze sbírek Knihovny Národního muzea. Najdete ji na Špalíčku.
Dvě muzea, jedna písnička Výstava

Dvě muzea, jedna písnička

Virtuální výstava ze sbírek Městského muzea Skuteč a Knihovny Národního muzea. Najdete ji na…

Knižní kultura

Sbírka dokladů k vývoji knižní kultury obsahuje především materiály neknižní povahy dokumentující…

Knižní sbírka

Podsbírku „Knihy“ oddělení základní knihovny tvoří vybrané osobní knihovny významných osobností…

Souborný katalog NM

Katalogy Knihovny NM

Další katalogy, seznamy a soupisy sbírek

Elektronické objednávky sbírkových dokumentů do studoven KNM

Digitální knihovny NM

Volně dostupné portály s digitalizovanými sbírkami NM

Licencované databáze a elektronické informační zdroje

Díla nedostupná na trhu (DNNT)

 • Díla nedostupná na trhu –  nabízí plné texty dokumentů vydaných na území České republiky, a to knižních vydání až do roku 2007 a periodik vydaných alespoň před 10 lety. Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, ale které byly zařazeny do Seznamu děl nedostupných na trhu.

DNNT online (z muzejní sítě) – zahrnuje dokumenty vydané do roku 2000, ke kterým zaměstnanci NM získají přístup zadáním svých muzejních přístupových údajů (uživatelské jméno, heslo - jako do počítače); externí badatelé ve studovně.

DNNT terminál – zahrnuje dokumenty vydávané mezi lety 2001 až 2007, ke kterým lze přistupovat pouze prostřednictvím terminálu umístěného ve studovně knihovny v Historické budově NM, ve studovně oddělení časopisů na zámečku nebo ve studovně Knihovny Náprstkova muzea.

Volně dostupné digitální knihovny

Další informační zdroje

Výpujční služby

Knihovna NM zpřístupňuje své fondy a sbírky pouze prezenčně do studoven. Našim uživatelem/badatelem se stanete po registraci, viz níže, kterou můžete provést až po objednání dokumentů do studoven.

Registrace do studoven KNM

Každý uživatel studoven KNM se musí zaregistrovat: vyplnit Badatelský list a uhradit poplatek dle Ceníku KNM. Poté je mu vystaven Průkaz badatele KNM. Uživatelem může být fyzická osoba od 15 let. Průkaz badatele se vystavuje na 5 návštěv nebo jeden kalendářní rok a platí do všech studoven KNM (Historická budova NM, ÚDT II. v Terezíně a oddělení časopisů.). Poplatky za vystavení průkazu jsou uvedeny v Ceníku KNM. Platba za registraci je možná pouze v hotovosti.

Výpůjčky do studoven KNM

 • Dokumenty z oddělení základní knihovny se půjčují uživatelům do studovny v Historické budově NM. Objednávky je možné poslat elektronicky, viz Katalogy a databáze nebo podat osobně ve výpůjčním protokole v Historické budově NM. Dokumenty lze objednat do studoven i bez předchozí registrace. Z fondů nově umístěných v Historické a Nové budově NM se expeduje v úterky a středy v 11 a 15 h, z depozitáře v Terezíně 2× měsíčně.

Rozdělení signatur a knižních celků z oddělení základní knihovny dle depozitářů:

Depozitáře v Historické budově NM a Nové budově NM: signatury: 1–29, 33–100, 109–116.                                  

Depozitář ÚDT II. v Terezíně: Signatury: 101–108, 133–200, 220–260, 300–309, 500 a násl., Peruc P, R I–II, R V–VIII, R XIII, R XV–R XVI, S I–V, knižní celky, a Umění.

Knižní celky: Akademické gymnázium, Arbes, Bačkovský, Bohatcová, Buzková, Čapek, Čelakovský, Danko, Denkstein, Destinnová, Dillinger, Dušek, Filippovová-Bašus, Frič, Fučík, Guth-Jarkovský, Harmonia, Harrach, Haase, Hladký, Hofman, Höger, Hübnerová, Jagodina, Jelínek, Jiřincová, Kaláb, Kalašová, Knapp, Kraus, Krecar, Kvapil, Laichter, Lifka (Žďár STKN, ZAKN), Lukasík, Lützow, Mastný, Menhart, Müldner, Neruda, Normální škola, Nováček, Novák, Obrátil, Otto, Pelcl, Petr, Poláček, Polívka, Procházka, Regal, Resler, Schiller, Sokol, Sonberg, Srdce, Státní nakladatelství, Šimáček, Teige, Thomayer, Tůma, Vilímek, Voborník, Volf, Vrchotka, Wagner, Zachar, Zednářská knihovna, Zeyer, Zucker, Žikeš, Živný, Žižka.

 

 • Sbírkové fondy z oddělení rukopisů a starých tisků jsou uloženy v depozitářích v Praze a se půjčují se ve studovně v Historické budově NM. Rukopisy a staré tisky se objednávají elektronicky pomocí formuláře.
 • Sbírkové fondy z oddělení knižní kultury jsou uloženy v Terezíně a objednávají se elektronicky pomocí formuláře. Dokumenty se půjčují po předchozí domluvě s odpovědným kurátorem do studoven v Praze a Terezíně.

 

MVS – Meziknihovní výpůjční služba

Pro uživatele:

Jestliže žádaný dokument není ve fondech KNM, zprostředkuje knihovna na žádost svého uživatele výpůjčku tohoto dokumentu prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny v ČR nebo za přes Národní knihovny ČR ze zahraničí.

 • půjčování monografií v rámci knihoven ČR (bezplatná služba)
 • pořizování kopií v rámci knihoven ČR (placená služba)
 • výpůjčka nebo pořízení kopie ze zahraničí (placená služba)

Pro knihovny:

V rámci meziknihovní výpůjční služby půjčujeme pro prezenční studium pouze dokumenty z oddělení základní knihovny. Konkrétně monografie vydané od roku 1949. Dokumenty z 19. století a do r. 1948 půjčujeme pouze v případě 2 exemplářů.

Kontakt: mvs@nm.cz

Reprografické služby KNM

Kopie (tištěné a digitální) lze objednat i bez registrace do studoven. Platby za kopie jsou možné v hotovosti nebo fakturou od částky 50 Kč.

Kapacita digitalizačního pracoviště je momentálně naplněna. Objednávky přijímáme až od června 2023. Děkujeme za pochopení.

 • Tištěné kopie poskytujeme pro dokumenty z knihovních fondů vydaných od roku 1851 do současnosti pokud to umožňuje jejich stav, v případě špatného stavu poskytujeme pouze kopie digitální. U knih chráněných autorským zákonem jsou možné pouze tištěné kopie.  Kontakt: vypujcniprotokol@nm.cz
 • Digitální kopie poskytujeme z knihovních fondů (knihy, periodika) vydaných do roku 1850 (včetně) a ze sbírkových předmětů bez zřetele k datu vydání. Kontakt: Bc. Adam Petrásek.

Minimální doba pro dodání kopií je 1 měsíc od poslání objednávky. Poplatky jsou hrazeny v hotovosti nebo fakturou dle dohody. Snímky/kopie poskytujeme až po připsání částky na účet NM.    

 • kopie pro studijní účely se poskytují v základním rozlišení 190 DPI, velikosti 1:1, formátu JPG
 • pro publikační a výstavní účely v rozlišení 300 a 400 DPI, velikosti 1:1, ve formátu JPG nebo TIFF, cena se liší dle výše DPI
 • pro e-zobrazení je kopie označena vodoznakem

Povolení k publikaci obrázků z knihovních a sbírkových fondů KNM vyřizuje Bc. Adam Petrásek
 

K jakémukoli zveřejnění kopií je nutné uzavřít „Smlouvu o poskytnutí povolení k jednorázovému užití obrazového materiálu“ a uhradit poplatek dle sazeb Ceníku KNM.

Použití kopií pro nekomerční účely (tj. vědecké, vzdělávací, výukové), pro účely propagace NM se nezpoplatňuje, objednavatel poskytne zdarma výtisky publikace (počet dle dohody).

Smlouvy uzavíráme přednostně s vydavatelem – právnickou osobou (nakladatelství, univerzita, vysoká škola, státní instituce, úřady státní správy, firmy), výjimečně s fyzickými osobami.

Jak citovat obrázek z fondu Knihovny NM:

Název obrázku, autor, titul, rok vydání. Sbírka Národního muzea – Knihovna Národního muzea, signatura/inventární číslo, s./fol.

Příklad:

Vpád pasovských na Malú Stranu v roce 1611. Heinrich Hiesserle von Chodaw: Raiss-Buch und Leben. Sbírka Národního muzea – Knihovna Národního muzea, sig. VI A 12, fol. 74b.

Žádost o povolení ke zveřejnění kopie musí obsahovat:

1. Identifikaci žadatele:

- v případě právnické osoby: název, sídlo, jméno, funkci a e-mail jednatele, IČ, DIČ, bankovní spojení, kontaktní osobu, e-mail a telefon, adresu, na kterou bude zaslána faktura (pokud se liší od adresy sídla)

- v případě fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, trvalá adresa, e-mail, telefon

2. Seznam požadovaných kopií knih nebo sbírkových předmětů (autor, název, místo, rok vydání, signatura/inventární číslo, strany/folia)

3. Druh, formát kopie a výše DPI

4. Základní údaje o užití kopií: název publikace/projektu, stručný popis projektu, autor, vydavatel, rok vydání, náklad; u výstavy název, místo konání a doba trvání.

 

Komerční účely jsou např.: kalendáře, CD obaly, pohlednice, publikace (s výjimkou odborných knih), propagační materiály, filmy a TV pořady, www stránky apod.

Nekomerční a edukační účely jsou např.: katalogy (sbírek, výstav apod.), odborná periodika a odborné publikace, sborníky vědeckých konferencí a sympozií, encyklopedie, CD-ROMy, průvodce, učebnice, skripta, diplomové a disertační práce, www stránky neziskových organizací, soukromé užití.

Autorský zákon. Všechna díla žijících autorů či autorů, od jejichž úmrtí neuplynulo 70 let, jsou chráněna autorskými právy a nelze je použít bez souhlasu autora či dědiců. Je povinností objednatele zajistit si autorská práva k danému dílu.

Způsob platby

Poplatky jsou hrazeny v hotovosti nebo fakturou dle dohody. Snímky/kopie poskytujeme po uzavření smlouvy a připsání částky na účet NM. Faktura je vystavena až po podepsání smlouvy oběma stranami.

Pravidla pro zápůjčky knih/sbírkových předmětů na výstavy v České republice

Knihovní, sbírkové a archivní fondy Knihovny Národního muzea jsou uživatelům k dispozici v našich studovnách:

Pro objednání do studoven kontaktujte:

výpůjční protokol KNM

vypujcniprotokol@nm.cz

Knihovnice ve studovně a výpůjčním protokolu

Straková Blažena

blazena.strakova@nm.cz

Knihovnice ve studovně a výpůjčním protokolu, MVS

Božovská Marta, Bc.

marta.bozovska@nm.cz

Vedoucí oddělení služeb, objednávky digit. kopií, povolení k publikaci

Petrásek Adam, Bc.

adam.petrasek@nm.cz

Digitalizační pracoviště, správce webu KNM

Paroulek David

david.paroulek@nm.cz

Knihovnice ve studovně a výpůjčním protokolu

Richterová Helena

helena.richterova@nm.cz

Ke stažení

Mohlo by vás zajímat

V Knihovně Národního muzea (KNM) se výzkum v minulých letech soustředil především na zpracování knižních proveniencí (MK ČR NAKI PROVENIO: metodika výzkumu knižních proveniencí, 2012–2015). Hlavními výstupy tohoto projektu jsou kromě publikace Ex libris... Ex bibliotheca...: knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé a řady studií také aplikované výstupy a rovněž databáze proveniencí. Dalším grantem NAKI řešeným v KNM byl projekt Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Národní knihovnou ČR), jehož hlavním publikačním výstupem je stejnojmenný třísvazkový katalog. Na oba projekty v současné době navazuje grant MK ČR NAKI II Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách (2018–2022).

Paralelně s řešením projektů NAKI probíhal také výzkum v rámci výzkumných cílů institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (IP DKRVO). V letech 2012–2017 byla pozornost zaměřena především na zpracování bohatého fondu rukopisných zlomků uloženého v oddělení rukopisů a starých tisků KNM. Hlavními výstupy tohoto výzkumu jsou katalogy zpracovávající fond po jednotlivých signaturních řadách – poslední díl Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 K (Dodatky ke sbírkám Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta) vyšel v roce 2017. Rovněž z prostředků DKRVO byla ve spolupráci s nakladatelstvím Academia vydána publikace Liber viaticus Jana ze Středy: zmenšená reprodukce a komentářový svazek (2017) jednoho z nejvýznamnějších středověkých rukopisů uložených v KNM. V letech 2017–2018 probíhal v rámci DKRVO rovněž hmotný průzkum Rukopisů královédvorského a zelenohorského, jehož hlavním cílem bylo zjistit aktuální stav těchto rukopisných památek. Hlavním výstupem tohoto vědeckého cíle je monografie Hmotný průzkum Rukopisů královédvorského a zelenohorského: dokumentace současného stavu, opatřená bohatým obrazovým doprovodem. Dále v KNM probíhá (rovněž z prostředků DKRVO) výzkum slovanských fondů, kramářských tisků (viz databáze Špalíček) a jejich producentů v geografickém kontextu a započaty byly také přípravné práce na vydání Sebraných spisů Ferdinanda Peroutky.  

KNM má na starosti vědecký časopis Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum (od roku 1956 do roku 2016 vydávaný pod názvem Sborník Národního muzea, řada C – Literární historie) zaměřený na literární historii, knihovědu a knižní kulturu. 

 

Přehled monografií publikovaných od roku 2008

 

2023
ŘEHÁK, Daniel (ed.). Ferdinand Peroutka. Juvenilní texty 1913–1918. Praha: Národní muzeum, 2023. ISBN 978-80-7036-812-1 (pdf).

SPURNÁ, Kateřina. Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu. Praha: Národní muzeum, 2023. ISBN 978-80-7036-817-6 (pdf).

 

2022
KAŠPAROVÁ, Jaroslava – MAŠEK, Petr – MĚŘIČKA, Matěj – ŠÍPEK, Richard. Fragmenty českých knižních sbírek v evropských knihovnách. Žitava, Drážďany, Vratislav, Vídeň, Řezno, Paříž. Praha: Národní muzeum 2022. ISBN 978-7036-739-1.

HÁJEK, Pavel (ed.) et al. Krása šlechtických exlibris a supralibros: katalog výstavy: Státní zámek Konopiště, 25.7.-25.9.2022. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2022. ISBN 978-80-88446-01-9.  

 

2021
BENDOVÁ, Lenka – BISOVÁ, Jana – MAŠEK, Petr – KRYŠTŮFEK, Jan. Zámecké knihovny jihozápadní Moravy. Praha: Národní muzeum, 2021. ISBN 978-80-7036-690-5.

NEBESKÁ, Barbora – MAŠEK, Petr. Slezské zámecké knihovny: katalog výstavy: Státní zámek Hradec nad Moravicí, 23.9-26.12.2021. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2021. ISBN 978-80-85033-98-4.

HÁJEK, Pavel – ŠÍPEK, Richard (edd.) et al. V nejhlubší úctě: katalog výstavy: Státní zámek Kozel, 1.6.-31.7.2021. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2021. ISBN 978-80-85033-96-0.

BOK, Václav – VODRÁŽKOVÁ, Lenka (edd.). Cesty a život Jindřicha Hýzrla z Chodů. I. Zmenšené faksimile, II. Studie, edice a překlad. Praha: Národní muzeum, 2021. ISBN 978-80-7036-674-5 (soubor), 978-80-7036-675-2 (1. sv.), 978-80-7036-676-9 (2. sv.), 978-80-7036-692-9 (pdf).

 

2020    
ŠÍPEK, Richard (ed.). Vzdělaný čtenář: katalog výstavy: Státní zámek Kynžvart, 8.8.-10.10.2020. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2020. ISBN 978-80-85033-93-9.

 

2018    
KŘENEK, Karel – OHLÍDALOVÁ, Martina – PECH, Michal – TVRZNÍKOVÁ, Jana. Hmotný průzkum Rukopisů královédvorského a zelenohorského. Praha: Národní muzeum, 2018. ISBN 978-80-7036-568-7.

[(rec.) Široký, Miroslav. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 65, 2020, č. 1–2, s. 90–91.]


2017
DRAGOUN, Michal. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatura 1 K (Dodatky ke sbírkám Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta). Praha: Národní muzeum, Scriptorium, 2017. ISBN 978-80-7036-537-3.

[(rec.) DOLEŽALOVÁ, Lucie. Studia mediaevalia Bohemica 9, 2017, č. 2, s. 274–276.]
[(rec.) MODRÁKOVÁ, Renáta. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64, 2019, č. 3–4, s. 56–58.]


2016
BRODSKÝ, Pavel – SPURNÁ, Kateřina – VACULÍNOVÁ, Marta (edd.). Liber Viaticus Jana ze Středy: zmenšená reprodukce a komentářový svazek. Praha: Academia, Národní muzeum, 2016. ISBN 978-80-200-2553-1, 978-80-200-2553-1.

[(rec.) GAUDEK, Tomáš. Studia mediaevalia Bohemica 9, 2017, č. 1, s. 127–128.]
[(rec.) PRŮŠA, Lukáš. Česká literatura 66, 2018, č. 3, s. 438–440.]
[(rec.) DIENSTBIER, Jan. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64, 2019, č. 1–2, s. 65–68.]
[(rec.) NODL, Martin. Český časopis historický 118, 2020, č. 2, s. 482–485.]

V roce 2018 získala publikace ocenění Magnesia Litera za nakladatelský čin.


BROM, Vlastimil et al. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatury 1 D, 1 E a 1 G. Praha: Národní muzeum, Scriptorium, 2016. ISBN 978-80-7036-493-2, 980-80-88013-36-5.

[(rec.) VELIČKA, Tomáš. Studia mediaevalia Bohemica 9, 2017, č. 2, s. 273–274]
[(rec.) MODRÁKOVÁ, Renáta. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64, 2019, č. 1–2, s. 69–73.]


2015
BENEŠ, Jiří et al. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 B a 1 C. Praha: Národní muzeum, Scriptorium, 2015. ISBN 978-80-7036-448-2.

[(rec.) VELIČKA, Tomáš. Studia mediaevalia Bohemica 9, 2017, č. 1, s. 110–111.]
[(rec.) MODRÁKOVÁ, Renáta. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 63, 2018, č. 3–4, s. 207–211.]


KAŠPAROVÁ, Jaroslava – ŠÍPEK, Richard – VACULÍNOVÁ, Marta (edd.). Ex libris... Ex bibliotheca… Knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé. Praha: Národní muzeum, 2015.


MAŠEK, Petr et al. Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky. I–III. Praha: Národní muzeum, 2015.

[(rec.) HLAVÁČEK, Ivan. Český časopis historický 114, 2016, č. 3, s. 768–774.]
[(rec.) JELÍNKOVÁ, Andrea. Knihy a dějiny 23, 2016, č. 1–2, s. 167–168.]
[(rec.) PROKOPOVÁ, Zdeňka. Jihočeský sborník historický 85, 2016, s. 470–472.]
[(rec.) PÁNEK, Jaroslav. Folia Historica Bohemica 33, 2018, č. 1, s. 245–247.]
[(rec.) PÁNEK, Jaroslav. In: Bollettino dell'Istituto Storico Ceco di Roma 11, 2018, s. 159–161.]
[(rec.) PAVELKOVÁ, Jindra. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64, 2019, č. 1–2, s. 98]


STEJSKALOVÁ, Eva. Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740. Praha: Nakladatelství Karolinum, Národní muzeum, 2015.

[(rec.) KUBÍČEK, Jaromír. Časopis Matice moravské 134, 2015, č. 2, s. 557–561.]
[(rec.) ŠIMEČEK, Zdeněk. Slovanský přehled 102, 2016, č. 1, s. 130–133.]
[(rec.) VANĚK, Václav. Dějiny a současnost 38, 2016, č. 6, s. 50.]
[(rec.) PRAŽÁKOVÁ. Kateřina. Opera historica 17, 2016, č. 1, s. 133–134.]
[(rec.) FEJTOVÁ, Olga. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 56, 2016, č. 1, s. 210–212.]
[(rec.) PRAŽÁKOVÁ, Kateřina. Acta Musei Nationalis P ragae – Historia litterarum 64, 2019, č. 1–2, s. 78–79.]


2014
BRČÁK, Marek et al. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A. Praha: Národní muzeum, Scriptorium, 2014. ISBN 978-80-7036-421-5.

[(rec.) MAREK, Jindřich. Studia mediaevalia Bohemica 7, 2015, č. 1, s. 152.]
[(rec.) MODRÁKOVÁ, Renáta. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 63, 2018, č. 1–2, s. 50–53.]


KAŠPAROVÁ, Jaroslava. Amadis Waleský, nebo Don Quijote? Rytířské příběhy španělského Zlatého věku a jejich putování za čtenáři 16.–19. století. České Budějovice: Veduta, Praha: Národní muzeum, 2014. ISBN:978-80-86829-95-1, 978-80-7036-422-2.

[(rec.) BAĎUROVÁ, Anežka. Knihy a dějiny 22, 2015, č. 1–2, s. 114–117.]

ŠÍPEK, Richard. Die Jauerer Schlossbibliothek Ottos des Jüngeren von Nostitz. Teil 1–2. Frankfurt am Main: PL Academic Research, 2014. ISBN 978-3-631-65029-5.

[(rec.) KUCHAŘOVÁ, Hedvika. Knihy a dějiny 22, 2015, č. 1–2, s. 107–108.]
[(rec.) KNIELING, Nina. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 124, 2016, č. 1, s. 226–228.]
[(rec.) HABERLAND, Detlef. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 66, 2017, č. 1, s. 120–121.]


2012
DRAGOUN, Michal – MAREK, Jindřich. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta. Praha: Národní muzeum, Scriptorium, 2012. ISBN 978-80-7036-350-8, 978-80-87271-68-1.

[(rec.) HLAVÁČEK, Ivan. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 69, 2013, č. 1, s. 261.]
[(rec.) PETR, Stanislav. Studie o rukopisech 42, 2012 [2013], s. 176–180.]
[(rec.) VELIČKA, Tomáš. Studia medievalia Bohemica 5, 2013, č. 2, s. 326–327.]
[(rec.) MODRÁKOVÁ, Renáta. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 62, 2017, č. 3–4, s. 46–49.]


2011
DRAGOUN, Michal. Soupis středověkých rukopisů Knihovny Národního muzea. Doplňky ke katalogům F. M. Bartoše, J. Vašici a J. Vajse. Národní muzeum, Scriptorium, Praha: 2011. ISBN 978-80-7036-301-0, 978-80-87271-37-7.

[(rec.) Sborník Národního muzea – řada C, literární historie 56, 2011, č. 1–2, s. 23–24.]
[(rec.) ŠEDIVÝ, Juraj. Studie o rukopisech 41, 2011, s. 249–282.]
[(rec.) MAREK, Jindřich. Studia mediaevalia Bohemica 4, 2012, č. 1, s. 137–138.]
[(rec.) SPUNAR, Pavel. Listy filologické 136, 2013, č. 3–4, s. 534–535.]

 

2010
ANTONÍN, Luboš. Zlatý věk svobodného zednářství v Čechách. Praha: Argo, 2010. ISBN 978-80-257-0317-5.

KAŠPAROVÁ, Jaroslava. České země a jejich obyvatelé očima románského světa 16.–17. století. České Budějovice: Veduta, 2010. ISBN 978-80-86829-53-1.

[(rec.) BRADÁČOVÁ, Michaela. Z Českého ráje a Podkrkonoší 25, 2012, s. 350.]
[(rec.) BAĎUROVÁ, Anežka. Knihy a dějiny 18–19, 2012 [2013], č. 1–2, s. 149–151.]

MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku o Bílé hory do současnosti. Díl. II. N–Ž. Praha: Argo, 2010. ISBN 978-80-257-0294-9.

[(rec.) MALINOVSKÝ, Anton František. Genealogické a heraldické listy. Acta genealogica ac heraldica 30, 2010, č. 3, s. 92.]
[(rec.) WALTER, Vilém. Genealogické a heraldické informace 15(30), 2010, s. 165–167.]
[(rec.) Sborník Národního muzea – řada C, literární historie 56, 2011, č. 1–2, s. 23.]

 

2009
BOLDAN, Kamil et al. Jenský kodex. Praha: Gallery, 2009.

[(rec.) BARTLOVÁ, Milena. Studia mediaevalia Bohemica 2, 2010, s. 2, s. 331–333.]
[(rec.) BOUBÍN, Jaroslav. Český časopis historický 108, 2010, č. 4, s. 728.]
[(rec.) ČORNEJ, Petr. Marginalia historica 1, 2010, č. 2, s. 112–115.]
[(rec.) MAREK, Jindřich. Mediaevalia Historica Bohemica 15, 2012, s. 1, s. 118–119.]


2008
MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku o Bílé hory do současnosti. Díl. I. A–M. Praha: Argo, 2008. ISBN 978-80-257-0027-3.

[(rec.) DROZD, Arnošt. Genealogické a heraldické listy. Acta genealogica ac heraldica. 28, 2008, č. 3, s. 74–75.]
[(rec.) KUBEŠ, Jiří. Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 1, 2011, č. 2 s. 68–70.]

[(rec.) WALTER, Vilém. Genealogické a heraldické informace 15(30), 2010, s. 165–167.]
[(rec.) Sborník Národního muzea – řada C, literární historie 56, 2011, č. 1–2, s. 23.]


MAŠEK, Petr et al. Zámecké knihovny ve Zlínském kraji. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-86886-29-9

Knihovna Národního muzea je prezenční vědeckou knihovnou zpřístupňující své fondy prezenčně ve studovnách k badatelským účelům. Je jedním z pěti odborných ústavů Národního muzea spolu s Přírodovědeckým muzeem, Historickým muzeem, Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur a Českým muzeem hudby. Knihovna NM sídlila od roku 1891 do roku 2011 v Historické budově NM, nyní je zčásti umístěna v Nové budově NM. Od září 2019 se do Historické budovy NM vrátila tato tři oddělení: odd. rukopisů a starých tisků, odd. zámeckých knihoven a odd. služeb. Knihovní fondy oddělení základní knihovny a sbírky oddělení rukopisů a starých tisků jsou od roku 2020 nově uloženy v depozitářích v Historické budově NM. Další fondy a sbírky jsou trvale uloženy v Ústředním depozitáři NM v Terezíně. 
 
Knihovna NM má sedm oddělení. Oddělení základní knihovny, KNM1, obsahuje převážně bohemikální tiskovou produkci od 19. století do současnosti. Oddělení KNM2 spravuje nejvzácnější fondy Knihovny Národního muzea, sbírku rukopisů a starých tisků; KNM3 – oddělení časopisů, představuje druhou největší sbírku periodik u nás, každoročně se zvětšující o veškerou současně vycházející produkci periodického tisku v ČR. Sídlí v tzv. Zámečku, bývalém místodržitelském letohrádku v Královské oboře v Praze 7. Oddělení KNM4 je specializované pracoviště pro fondy zámeckých knihoven v České republice; KNM 5 zpracovává a uchovává sbírky knižní kultury (kramářské písně, bibliofilie, ilustrace, grafika, plakáty, svaté obrázky, exlibris, štočky); KNM6 je pověřeno službami veřejnosti (studovny, výpůjční protokol, meziknihovní a reprografické služby, digitalizační pracoviště) a KNM7 zajišťuje doplňování odborné literatury pro základní knihovnu a pro odborné knihovny jednotlivých oddělení Národního muzea formou mezinárodní výměny publikací, nákupem i dary.
 
Od roku 1956 vydává Sborník Národního muzea v Praze, řadu C – literární historie, který byl v roce 2017 přejmenován na Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum.
Knihovna NM spolupracuje s mnoha institucemi na celém světě. Na rozdíl od jiných knihoven plní i muzejní a muzeologické funkce. Své sbírky vystavuje doma i v zahraničí. Pořádá přednášky a přednáškové cykly, zvláště spolu s Maticí českou, sekcí Společnosti Národního muzea. Spolupracuje s tiskem, rozhlasem i televizí. Pracovníci Knihovny NM působí též jako pedagogové na vysokých a školách v oborech svých specializací.
 
Knihovna NM se od roku 2000 podílela na projektu Memoriae Mundi Series Bohemica (národní podprogram rámcového programu UNESCO Memory of the World), který se věnoval digitalizaci historických knižní fondů. Následně přispívala do projektu Manuscriptorium a programu ENRICH.
 
Od roku 2001 začala Knihovna NM s elektronickým zpracováním svých knihovních fondů a sbírek. Základní knihovna používá program Verbis, fondy katalogizuje dle standardů RDA a MARC21, přispívá do Souborného katalogu ČR. V roce 2003 byl zpřístupněn on-line katalog pro nové přírůstky, postupně jsou přidávány záznamy literatury z 19. a 20. století v rámci retrokonverze.
V letech 2000 až 2004 byl naskenován generální jmenný katalog, část česká a cizojazyčná, a od roku 2005 probíhá jeho retrospektivní konverze.

Rukopisy a staré tisky jsou od roku 2006 digitalizovány na vlastním skeneru knihovny a zpřístupňovány v digitálních knihovnách Manuscriptorium - v současnosti je dostupných 451 digitalizovaných rukopisů a starých tisků a Portaro - v současnosti je dostupných 165 digitalizovaných starých tisků a rukopisů.

Oddělení časopisů se v roce 2004 zapojilo do celostátního programu ochrany historických periodik zpřístupňovaných v digitální knihovně Kramerius a digitalizovalo novinové tituly Politik (1862–1906), historickou řadu Časopisu Národního muzea (roky 1831–1922, v letech 1827–1830 pod názvem Časopis Společnosti wlastenského museum w Čechách, 1831–1854 jako Časopis českého museum, 1855–1922 Časopis Musea království Českého), Prager Presse (1921–1938) a Rudé právo (1920–1938 včetně večerníků, v letech 1928–1934 vycházely pod názvem Rudý večerník). V roce 2020 byla zahájena digitalizace titulu České slovo od roku 1918.

Digitalizované fondy oddělení knižní kultury je možné prohlížet on-line na portálech eSbírky.cz a Badatelna.eu. Digitální knihovna kramářských tisků Špalíček zpřístupňuje část sbírky kramářských tisků, uložených v oddělení knižní kultury, a postupně jsou zde zpřístupňovány i sbírky partnerských institucí.

Kontakt

Ředitel knihovny a statutární zástupce generálního ředitele Národního muzea

Sekera Martin, Mgr., Ph.D.

martin.sekera@nm.cz

Sekretariát ředitele knihovny

Procházková Dana

dana.prochazkova@nm.cz

Vedoucí Oddělení základní knihovny, správce knihovního fondu

Šachlová Jana, Bc.

jana.sachlova@nm.cz

Vedoucí Oddělení rukopisů a starých tisků, zástupce ředitele

Šípek Richard, PhDr., Ph.D.

richard.sipek@nm.cz

Vedoucí oddělení zámeckých knihoven

Němeček Radim, Mgr.

radim.nemecek@nm.cz

Vedoucí oddělení, zástupce ředitele, kurátor

Muchka Pavel, PhDr.

pavel.muchka@nm.cz

Vedoucí oddělení mezinárodní výměny publikací

Kučerová Jarmila, PhDr.

jarmila.kucerova@nm.cz

Vedoucí oddělení služeb, objednávky digit. kopií, povolení k publikaci

Petrásek Adam, Bc.

adam.petrasek@nm.cz

Ke stažení