Vědecké zaměření:

dějiny nakladatelského podnikání, česká knižní kultura, národní dějiny 19. století

Vzdělání:

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové – obor archivnictví – historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – obor historie, diplomová práce – František Šimáček (1834-1885), novinář a nakladatel

Muzejní práce (výstavy):

  • Babička. 150. výročí prvního vydání. Obrazy nejslavnějšího díla Boženy Němcové v české kultuře. Březen – červen 2005 v historické budově Národního muzea
  • Stálá expozice – Galerie umění. Z odkazu Ludmily Jiřincové Národnímu muzeu. 2008 – 2011 ve Chvalském zámku v Praze
  • Dílo Karla Hynka Máchy v ilustracích. Duben – říjen 2010 v Muzeu knihy ve Žďáře nad Sázavou
  • České hrady v díle Jana Konůpka. Březen – duben 2011 ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě
  • Nakladatelství Bonaventura – výstava bibliofilských tisků k dvacetiletému trvání nakladatelství. Březen – květen 2011 ve Chvalském zámku v Praze
  • Česká nakladatelská reklama v proměnách dvou století. Květen 2015 na veletrhu Svět knihy Praha 2015

Bibliografie:

  • Muchka, Pavel. Provenience v Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. In Ex libris… Ex bibliotheca… Knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé. Praha: Národní muzeum, 2015, s. 61–68. ISBN 978-80-7036-466-6