Vzdělání:

  • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta - obor český jazyk a literatura, obhájení diplomové práce v roce 1998

Předchozí působení:

  • 1988–1990 – Národní knihovna v Praze
  • 1997–2003 – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta - práce v grantových projektech Rukověť literárních rukopisů Čech, Moravy a Slezska 17. a 18. století a Komplexní filologický výzkum jazyka a literatury 17. a 18. století ve středoevropských souvislostech
  • od 2000 – Knihovna Národního muzea

Muzejní práce (výstavy):

  • Jan Kollár (1793–1852), červen–září 2002 v Kabinetu knižní kultury NM

Bibliografie:

  • Disticha Catonis: časoměrné překlady J. A. Komenského a V. J. Rosy a jejich vydání. Čeština doma a ve světě, 7, č. 3-4, 1999, s. 180-187.