Vzdělání:
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Granty a projekty:

  • NAKI MK ČR – DF12P01OVVO24 - Soupis tisků 16. století v zámeckých knihovnách ČR (2012-2015) ve spolupráci s NPÚ a NK ČR
  • NAKI MK ČR – DF12P01OVV023 - PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí (2012-2015).
  • NAKI II. MK ČR - DG18P02OVV009 Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách (2018-2022).Rozumím