Vzdělání:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Granty a projekty:

  • NAKI MK ČR – DF12P01OVVO24 – Soupis tisků 16. století v zámeckých knihovnách ČR (2012–2015) ve spolupráci s NPÚ a NK ČR
  • NAKI MK ČR – DF12P01OVV023 – PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí (2012–2015).
  • NAKI II. MK ČR – DG18P02OVV009 Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách (2018–2022).