Oddělení mezinárodní výměny publikací se zabývá akvizicí odborné literatury. Bylo nazváno podle zdroje doplňování, který se na získávání literatury podílí největší měrou - tj. výměna publikací. Odborné publikace pro základní knihovnu a pro odborné knihovny jednotlivých oddělení Národního muzea však získává nejen výměnou, ale též koupí a darem.

Jde o publikace z těchto oborů:

  • Historie (včetně umění)
  • Přírodní vědy (zejména literatura taxonomická) 
  • Knihovnictví, knihověda (rukopisy, staré tisky, knižní kultura)
  • Muzeologie

Oddělení se dále podílí na vstupním zpracování literatury v integrovaném automatizovaném knihovnickém systému Verbis a vede lokální katalogy knihoven odborných oddělení. Samozřejmě též spravuje výměnný fond. Zatímco nákup byl vždy závislý na finanční situaci instituce a dary jsou poněkud nahodilým způsobem získávání literatury, mezinárodní výměna publikací Národního muzea představuje zcela svébytnou oblast s dlouholetou tradicí.

Mezinárodní výměna publikací je jednak významným zdrojem získávání zahraniční odborné literatury, zejména té, která bývá těžko dostupná, zároveň je i vhodným způsobem rozšiřování literatury vydávané vědeckými institucemi - tedy prezentací jejich výsledků. V Národním muzeu byly výměnné styky se zahraničními institucemi pěstovány již brzy po založení ústavu v r. 1818 a zejména po vzniku muzejního časopisu v r. 1827. Vedle výměny Královské české společnosti nauk jde o nejstarší výměnu v Čechách.

Výměna zůstává i dnes cenným zdrojem zahraniční odborné literatury. Síť výměnných partnerů je stále rozsáhlá: cca 800 institucí v 58 zemích světa. Nejpočetněji je zastoupeno Německo, USA, Velká Británie a Francie. Cílem je nadále zkvalitňování výměny. Hodnota získávaných publikací činí zhruba trojnásobek odesílaných publikací. KNM sice rozesílá téměř výhradně periodika, avšak dostává výměnou kromě periodik i velké množství cenných vědeckých monografií. Zejména dobře zásobeným oborem je prehistorie - snad díky plodnosti autorů a štědrosti výměnných partnerů.

Stručný průvodce mezinárodní výměnou publikací pro muzejní knihovny

Přehled literatury o mezinárodní výměně publikací

Fondy

Oddělení nemá vlastní sbírkové fondy - knihovní fondy soudobé odborné literatury se uchovávají jednak v základní knihovně Národního muzea, jednak v knihovnách odborných oddělení, které jsou více než pouhými příručními knihovnami - jsou to významné knihovny jednotlivých vědních oborů často s bohatými historickými fondy.

Veškeré publikace je možno si vypůjčit ke studiu do studovny Knihovny Národního muzea v Historické budově NM. Záznamy o nich najdete v katalozích Národního muzea:

Nabídka publikací na výměnu

Department of International Exchange of Publications

This department is named after its main activity - but it acquires publications not only by exchange - also by purchase and gift.

The international exchange of publications has a long tradition in the National Museum. It is both an important source of foreign scientific literature and also a very useful way of distribution of publications published by the National Museum – a presentation of its scientific results.

The National Museum Library has a great collection of contemporary foreign specialized literature.

The branches studied in the National Museum, i.e. history (prehistory, archaeology, history, numismatics, history of theatre, history of sports, ethnology), natural history (paleontology, mineralogy, botany, mycology, anthropology, conservation), museology, librarianship, as well as art and philology are represented in these holdings.

We are interested in publications from above mentioned branches: periodicals, monographs, proceedings, annual reports, as well as guides to the collections and to the museums and also exhibition catalogues.

 

We can offer on exchange:

 

Contact person:

Dr. Jarmila Kučerová
jarmila_kucerova@nm.cz

Address:

Národní muzeum
Knihovna Národního muzea
Václavské nám. 68
115 79 PRAHA 1
CZECH REPUBLIC

Pracovníci oddělení